Siirry sisältöön

Suomen UNICEF vuosikatsaus 2023

Kaksi lasta seisoo teltan edessä, jossa lukee UNICEF.

VUOSIKATSAUS 2023


PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS

Upeita tuloksia synkästä vuodesta huolimatta

Kun UNICEF vuonna 1946 perustettiin toisen maailmansodan raunioille, oli järjestöllä edessään valtava tehtävä: auttaa lapsia selviämään äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa ja luoda heille toivoa paremmasta huomisesta. Perustettaessa päätettiin, että UNICEFin tehtävä on auttaa kaikkia lapsia, jotka sodasta olivat kärsineet riippumatta siitä, mikä kunkin maan rooli sodassa oli ollut. Tuo puolueettomuusperiaate on ollut johtava periaate työssämme.

Tehtävämme on edelleen kriittinen ja ajankohtainen. Aseellisia konflikteja on eniten sitten toisen maailmansodan. Erityisen huolestuttava on lasten tilanne Ukrainassa, Gazassa ja Sudanissa.  Lisäksi vuoteen 2023 osui useita luonnonkatastrofeja, kuten hirmutulvia, maanjäristyksiä ja kuivuutta. 

Haastava maailmantilanne vaikutti myös Suomessa kotitalouksiin ja perheiden hyvinvointiin, sekä lasten ja nuorten tulevaisuuden uskoon. 

Vaikka vuosi 2023 kirjoitettiin historiankirjoihin varsin synkkänä lukuna, saatiin sen aikana upeita tuloksia lapsille. Yhä useampi lapsi sai perusterveydenhuoltoa, tärkeitä rokotuksia ja koulutusta. Hyvä uutinen on myös se, että alle 5-vuotiaiden kuolleisuus on nyt historiallisen alhainen.

- Marja-Riitta Ketola, pääsihteeri Suomen UNICEF ry

Myös kotimaantyömme jatkui vahvana. Lapsiystävällinen kunta -työmme ansiosta lapsen oikeudet huomioidaan paremmin yhä useamman kunnan päätöksenteossa. Yhteistyömme Suomen koulujen kanssa tavoittaa vuosittain joka kolmannen peruskoululaisen. Lapsen oikeuksia edistetään myös 1500 vapaaehtoisemme voimin ympäri Suomen.  

Tämä vuosikatsaus on osaltani viimeinen, sillä 13-vuotinen taipaleeni Suomen UNICEFin pääsihteerinä tulee päätökseensä. Olen syvästi kiitollinen jokaiselle sekä näiden vuosien varrella että aiemmin työssämme mukana olleelle tukijalle, kumppanille ja kollegalle. Yhteinen työmme saa aikaan merkittäviä tuloksia lapsille tässä ja nyt, ja mikä tärkeintä, se luo yhä vahvasti toivoa paremmasta tulevaisuudesta tuleville sukupolville. 

Uskon vahvasti, että UNICEFilla on maailman tärkein tehtävä ja missio; edistää kaikkien lasten oikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa. Tuo missio on sydämessäni ja säilyy siellä ikuisesti. 

 

Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.
allekirjoitus marja-riitta ketola


Marja-Riitta Ketola 
pääsihteeri Suomen UNICEF ry

VUOSIKATSAUS 2023


UNICEFIN TYÖN TULOKSET

Näin UNICEF auttoi maailmalla vuonna 2023

Yhdessä lahjoittajien, yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa UNICEF on vuonna 2023 tukenut lapsen oikeuksien toteutumista ja esimerkiksi terveydenhuoltoa, koulutusta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista siellä missä avulle on ollut suurin tarve. 

 

UNICEFIn työtekijä istuu lasten kanssa ja tarjoaa palloa yhdelle lapselle.
UNICEFin työntekijä leikkii lasten kanssa UNICEFin tukemassa lapsiystävällisessä tilassa, joka on perustettu lähelle Torkhamin rajanylityspaikkaa Nangarharin maakunnassa Afganistanissa.
© UNICEF/UNI486363/Karimi

UNICEF on maailman suurin rokotteiden ostaja. Viime vuonna lähes 133 miljoonaa lasta rokotettiin tuhkarokkoa vastaan ja yli 400 miljoonaa lasta sai poliorokotuksen. Rokotteiden rooli erityisesti lapsikuolleisuuden vähentämisessä on merkittävä. 

UNICEFin tuella lähes 38 miljoonaa lasta ja nuorta, joista puolet on tyttöjä, pääsi kouluun. Koulumateriaaleja jaettiin 31 miljoonalla lapselle, heistä yli 5 miljoonaa elää humanitaarisen kriisin keskellä.  

Tärkeä osa ilmastonmuutokseen sopeutumista on puhtaan veden ja toimivan sanitaation järjestäminen ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsiville alueille. Vuonna 2023 UNICEFin työllä tuettiin vesi- ja hygieniatyötä, jonka avulla 36 miljoonaa ihmistä sai puhdasta vettä ja 21,5 miljoonaa ihmistä sanitaatiopalveluita. 

VUOSIKATSAUS 2023


SUOMEN UNICEFIN TALOUS

Lahjoittajien tuki mahdollisti jälleen hienon tuloksen  

Yhdistyksen kokonaistuotto 2023 oli yhteensä 28,7 miljoonaa euroa. Kokonaistuotto oli 21 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022, jolloin tulos oli ennätyksellinen Ukrainassa alkaneen sodan ja siihen keräämiemme hätäapuvarojen vuoksi. Hätäavun osuus kokonaistuotosta oli 21 prosenttia (5,9 miljoonaa euroa). Vastaava luku vuonna 2022 oli 53 prosenttia (26,1 miljoonaa euroa). Hätäapu pois lukien kokonaistuotto laski kolme prosenttia. 

Pylväsdiagrammi UNICEFin kuluprosentista.   

Varainhankinnan osuus vuoden 2023 kokonaistuotosta oli 94,5 prosenttia (edellisvuonna 97,1 %). Yksityiset ihmiset lahjoittivat lähes 22 miljoonaa euroa maailman lapsille. Suurin osa tuotosta tuli kuukausilahjoittajilta ja kohdennettiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen kaikkialla maailmassa.

Myös tuki Ukrainalle jatkui vahvana. Teimme varainhankintaa useassa akuutissa kriisitilanteessa: alkuvuodesta Turkin ja Syyrian maanjäristykset, syksyllä Libyan tulva sekä Marokon ja Afganistanin maanjäristykset, sekä loppuvuodesta Gazan kriisi.

Jokaisesta lahjoitetusta eurosta käytettiin 76 senttiä UNICEFin työhön Suomessa ja kaikkialla maailmassa, 24 senttiä keräysten toteuttamiseen ja hallintoon. 

Piirakkadiagrammi UNICEFin kuluista.

VUOSIKATSAUS 2023


HÄTÄAPU

Konfliktien vuosi 

Vuonna 2023 yli 450 miljoonaa, eli noin joka viides lapsi maailmassa, eli konfliktialueella tai oli paennut sellaiselta. 

Viime vuonna sekä uudet että pitkittyneet konfliktit uhkasivat lasten turvallisuutta esimerkiksi Ukrainassa, Sudanissa ja Gazassa. Samaan aikaan useat luonnonkatastrofit ja ilmastonmuutoksen voimistamat luonnonilmiöt aiheuttivat tuhoa muun muassa Libyassa, Turkissa ja Syyriassa.  

Vastasimme vuoden aikana 412 kriisiin 107 maassa ja tavoitimme miljoonia lapsia konfliktien ja katastrofien keskellä. 

Lapsi kurkistaa tuhotun rakennuksen seinästä.
10-vuotias Ayman kotitalonsa sisällä ilmaiskun jälkeen Rafahissa, Gazassa, marraskuussa 2023.
© UNICEF/UNI485694/El Baba

TURKKI JA SYYRIA 

Vuoden alussa massiivinen maanjäristys koetteli Turkkia ja Syyriaa. Tuhansia ihmisiä kuoli ja loukkaantui ja valtava määrä elintärkeää infrastruktuuria tuhoutui. UNICEF oli paikan päällä valmiina auttamaan, ja apua saatiin perille nopeasti. Maanjäristyksen materiaalisten tuhojen korjaaminen kestää kuitenkin pitkään. 

Turkissa maanjäristys kosketti yli 15 miljoonaa ihmistä. Vuoden aikana UNICEF auttoi 4,7 miljoonaa ihmistä järistysalueella esimerkiksi korjaamalla vesijärjestelmiä ja toimittamalla hygieniatarvikkeita sekä toimittamalla koulutarvikkeita ja rokottamalla 1,5 miljoonaa lasta.  

Jo ennen maanjäristystä 70 prosenttia syyrialaisista oli humanitaarisen avun tarpeessa. UNICEF tavoitti vuoden aikana 5,8 miljoonaa maanjäristyksestä kärsinyttä ihmistä ja esimerkiksi järjesti terveydenhoitoa 840 000 ihmiselle ja tuki yli 580 000 lapsen koulunkäyntiä. 

GAZA 

Lokakuun alussa eskaloitunut konflikti on ollut katastrofaalinen Gazan lapsille. Heidän terveyttään ja henkeään uhkasivat puhtaan veden ja ruoan puute, tartuntataudit ja sotatoimet. Gazassa on kuollut enemmän lapsia kuin kaikissa vuosina 2019–2022 tapahtuneissa konflikteissa yhteensä. 

Konfliktin aikana humanitaarisen avun perille viemistä vaikeutettiin ja paikoin estettiin, minkä vuoksi esimerkiksi akuutti ruokapula paheni alueella. Vuoden loppuun mennessä vaikea aliravitsemus uhkasi kaikkia Gazan alle 5-vuotiaita. 

UNICEFin hätäapu tavoitti yli 1,3 miljoonaa ihmistä alueella esimerkiksi käteisavun sekä puhtaan veden ja hygieniatarvikkeiden kautta. Toimitimme Gazaan vuoden aikana muun muassa yli 966 000 rokoteannosta ja tarjosimme mielenterveystukea 55 000 lapselle. 

UKRAINA

Ukrainan sota on kestänyt jo yli kaksi vuotta varjostaen ukrainalaisten lasten elämää sekä kotimaassa että maissa, joista lapset hakevat turvaa. UNICEFin työ Ukrainassa keskittyy perusterveydenhuollon takaamiseen lapsille sekä koulunkäynnin ja mielenterveyden tukemiseen. Vuoden 2023 aikana UNICEFin tuella esimerkiksi yli 5,4 miljoonaa ukrainalaista sai puhdasta vettä, reilut 5 miljoonaa lasta ja naista sai terveydenhuoltopalveluita ja noin 1,3 miljoonaa lasta pääsi koulutuksen pariin.  

VUOSIKATSAUS 2023


YRITYSYHTEISTYÖ

Suomalaiset yritykset tukevat UNICEFin koulutustyötä

Yrityksillä on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä ja lapsen oikeuksien toteuttamisessa. Vain pitkäjänteisellä sektorit ylittävällä yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä vaikutuksia lapsille.    

Edith Kadija Seriff oppii digi- ja yrittäjyystaitoja UNICEFin avulla Sierra Leonessa.

UNICEFin koulutustyön tukeminen oli yksi keskeisimmistä yrityskumppaniemme tuen kohteista myös vuonna 2023. UNICEFin suomalaisista yrityskumppaneista koulutustyötä tukevat Ahlström Collective Impact, Nokia jaRovio 

Ahlström Collective Impact tukee UNICEFin maailmanlaajuista koulutustyötä, jota toteutetaan 150 maassa. Osana yhteistyötä Suomen UNICEF koulutti Ahlström Collective Impactiin kuuluvien yritysten ja säätiöiden henkilöstöä lapsen oikeuksista ja niiden merkityksestä yritysten liiketoiminnassa ja vastuullisuustyössä. 

Myös Moomin Characters tukee työtämme lukemisen ja kirjoittamisen eteen. Viime vuoden aikana tuotimme yhdessä lukutaito-oppimateriaalien koulujen käyttöön. 1.–4. -luokkalaisille tarkoitettu maksuton oppimateriaali tukee lasten lukuintoa ja tietoa lapsen oikeuksista.  

Tukea koulutustyölle Marokossa, Senegalissa ja Sierra Leonessa 

Nokia on tukenut UNICEFin koulutustyötä jo pitkään. Vuoden 2023 alussa alkaneessa hankkeessa Senegalissa koulutetaan opettajia ja tuetaan kouluja toteuttamaan digitaitojen valmennuksia yläasteikäisille oppilaille. Lisäksi Nokia tuki nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja Marokossa. Meryem Merso, kertoo uskaltaneensa aloittaa oman yrityksen saamiensa oppien ja kannustuksen tukemana. 

Rovio tukee Sierra Leonessa työtä, jossa koulutusta kehitetään vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita. Erityistä huomiota ohjelmassa kiinnitetään nuorten digi- ja yrittäjyystaitoihin sekä tyttöjen koulutukseen. Yksi tuen saajista on Edith Kadija Seriff, joka oppi digi- ja yrittäjyystaitoja UNICEFin avulla.

–Haluaisin tulla tietokoneinsinööriksi ja ymmärtää tekoälyä paremmin, sanoo neljännellä luokalla oleva Khadija, joka käy Ndiarka Diagnen koulua Guediawayessä Dakarin alueella. Hänen koulussaan on alkanut Nokian tukemana ohjelma, jossa nuorille opetetaan teknologian käyttöä ja kerrotaan sen mahdollisuuksia.

– Toivoisin, että jokaisella lapsella olisi tämä mahdollisuus, Khadija sanoo. 

VUOSIKATSAUS 2023


SUURLAHJOITTAJAT

Nepalin nuoret saivat keinoja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin suomalaisen lahjoittajan avulla 

UNICEF saa kaikki varansa lahjoituksina ja suurlahjoittajamme ovat tärkeässä asemassa työn mahdollistajina. Yksi Suomen UNICEFin pitkäaikaisimmista tukijoista on yrittäjä Pasi Joronen. Hän on tukenut UNICEFin hankkeita Nepalissa vuodesta 2016.

Nepalilaisia nuoria istuu maassa.
Pardagashin kunnassa lasten ja nuorten kerho esittää näytelmää lapsiavioliittojen haitoista ja siitä, miten kerhot pystyvät puuttumaan tähän haitalliseen käytäntöön.
© UNICEF

Tuorein Jorosen tuella toteutettu hanke Nepalin köyhimmillä alueilla Karnalissa ja Sudurpaschimissa saatiin päätökseen viime vuonna. Hankkeessa koulutettiin lapsia ja nuoria vaikuttamaan paikalliseen päätöksentekoon ja ilmoittamaan lapsen oikeuksiin liittyvistä rikkomuksista. 

Perehdytyksen ja intensiivisen koulutuksen avulla lapset ja nuoret oppivat viestintä- ja johtamistaitoja ja saivat rohkeutta puuttua lapsiin kohdistuviin sosiaalisiin ongelmiin. 

Ennen emme uskaltaneet edes esittäytyä väkijoukolle, mutta nyt uskallamme sanoa mielipiteemme isollekin väkijoukolle ja puuttua epäkohtiin.

- Bhawana Pandey,  lapsikerhon vetäjä

Tuen avulla 30 kunnassa toimii nyt aktiivisia kerhoja, joiden työhön osallistuu yli 2300 lasta ja nuorta. Jokaisella kerholla on tavoitteena parantaa lasten hyvinvointia ja heidän oikeuksiensa toteutumista kunnassa. 

Osana hanketta lapset ja nuoret koulutettiin raportoimaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksia viranomaisille. Lasten ja nuorten tekemien ilmoitusten avulla pystyttiin puuttumaan noin 3000 tapaukseen, jotka koskivat lähes 23 000 lasta. 

Pasi Joronen on käynyt Nepalissa usein ja maa tuli hänelle tutuksi ensimmäisen kerran jo reppureissulla vuonna 1992. Hän kehuu UNICEFin työtä maassa.  

– Nepal on hieno esimerkki siitä, miten pitkäjänteisellä ja moniulotteisella työllä UNICEF on pystynyt auttamaan maata nousemaan jaloilleen. Useissa kehittyvissä maissa nuorten osuus väestöstä on todella suuri. Näiden maiden tulevaisuus on kiinni nuorten uskosta maan tulevaisuuteen. 

VUOSIKATSAUS 2023


KOTIMAANTYÖ: PAKENEVAT LAPSET

Ukrainalaiset lapset Suomessa

Pieniä tarinoita -kampanja sai alkunsa UNICEFin suojelijan, tohtori Jenni Haukion aloitteesta. Ukrainalaislasten ja suomalaisten kirjailijoiden ainutlaatuisesta yhteistyöstä syntynyt Pieniä tarinoita -kirja julkaistiin lokakuussa 2023.  

Pieniä tarinoita -kirjaan kirjoittaneita ja piirtäneitä ukrainalaisia lapsia.
Pieniä tarinoita -kirjaan kirjoittaneita ja piirtäneitä ukrainalaisia lapsia.
© UNICEF

Lasten kuuleminen ja lasten näkökulma unohdetaan helposti sotauutisoinnissa. Vaikeassa tilanteessa oleville lapsille kuulluksi tulemisen kokemus on kuitenkin erityisen tärkeää. Suomen UNICEFin Pieniä tarinoita -kirjassa ukrainalaiset lapset kertovat unelmistaan ja tulevaisuuden toiveistaan piirroksin ja tarinoin.  

Lapsille ja nuorille suunnatussa kirjassa suomalaisten kirjailijoiden tekstit luovat toivoa tulevaisuuteen. Kokoelma koostuu 23 suomalaisen kirjailijan tekstistä. Kirjan kuvitukset ja lasten tekstit on tuotettu Suomen UNICEFin järjestämissä työpajoissa. Kirjan tuotto ohjataan UNICEFin työhön ukrainalaisten lasten paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. 

VUOSIKATSAUS 2023


KOTIMAAN TYÖ: GLOBAALIKASVATUS

Lapsen oikeuksien viikon materiaalit innostivat lapsia ja aikuisia pohtimaan lasten hyvinvointia 

Suomen UNICEFin tuottamia lapsen oikeuksiin liittyviä globaalikasvatusmateriaaleja käytettiin Lapsen oikeuksien viikolla laajasti koulujen opetuksessa ja vapaaehtoisten tapahtumissa eri puolilla Suomea. 

Kuva toimintatuokiokorteista lapsiperheille.
© UNICEF

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11. ja Lapsen oikeuksien viikkoa päivän ympärillä. Viikon teema oli vuonna 2023 lapsen oikeus hyvinvointiin. 

Lapsen oikeuksien viikko on suosittu teemaviikko kouluissa ja kunnissa. Vuonna 2023 teemaviikko herätti laajaa keskustelua lapsen oikeuksien sopimuksesta ja lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista.  

Lapsen oikeuksien viikko on lasten oma teemaviikko

Lapsen oikeuksien sopimusta käsiteltiin vuoden 2023 Lapsen oikeuksien viikolla monissa koululuokissa. UNICEF tarjosi opettajien käyttöön laajan valikoiman teemaviikon opetukseen sopivia oppituntitehtäviä, asiantuntija-artikkeleita, julisteita ja videoita. 
 
UNICEFin globaalikasvatusmateriaalit ovat oikeusperustaisia ja tukevat lasten osallisuutta kouluympäristössä. Materiaalit ovat vuosittain laajasti käytössä Suomen kouluissa, erityisesti Lapsen oikeuksien viikolla. 

UNICEF-vapaaehtoiset viestivät lapsen oikeuksista 

UNICEF-vapaaehtoiset järjestävät vuosittain Lapsen oikeuksien päivän tapahtumia eri puolilla Suomea. Usein näitä lapsille ja heidän lähiaikuisilleen suunnattuja suosittuja tapahtumia järjestetään esimerkiksi kirjastoissa ja muissa yhteisötiloissa. 

Vuonna 2023 vapaaehtoisten käytössä oli ensimmäistä kertaa Suomen UNICEFin kehittämät Löydä lapsen oikeus! -toimintatuokio-ohjeet. Kokonaisuus sisälsi myös työpajakäyttöön kehitetyt Löydä lapsen oikeus! -julisteen sekä -pelikortit. 

Ohjeiden avulla vapaaehtoiset järjestivät vuoden 2023 aikana ensimmäistä kertaa Löydä lapsen oikeus! -tuokioita sekä alle kouluikäisille lapsille että aikuisille. 
 
Toimintatuokio-ohjeet lisäsivät sekä UNICEF-vapaaehtoisten lapsenoikeusosaamista että tarjosivat heille konkreettisen toimintamallin lapsen oikeuksista viestimiseen. 

VUOSIKATSAUS 2023


KOTIMAAN TYÖ: KYMPIN TODISTUS

Kerro lapselle, että hän on kympin arvoinen, muistutti Kympin todistus -kampanja  

Kympin todistus -kampanja herätti koulujen kesäloman kynnyksellä keskustelua siitä, miten koululaisten kanssa kannattaa todistuksesta keskustella. 

Lapsi seisoo nurmikentällä Kympin todistus kädessään.
© UNICEF Suomi

Koulujen päättyessä moni aikuinen kysyy lapsilta ja nuorilta, millainen todistus tuli. Harva tulee arvioineeksi, onko kysymys se kaikista paras kysymys joka tilanteessa. 

Toivon, että koulujen kevätjuhlapäivänä lapset eivät joutuisi vastaamaan tähän kysymykseen, vaan saisivat todella keskustella itselleen tärkeän aikuisen kanssa omista arvosanoistaan ja vahvuuksistaan.

- Maija Puska, viestinnän ja pedagogiikan asiantuntija, Suomen UNICEF

UNICEF jakoi vuoden 2023 keväällä koululaisten lähiaikuisille vinkkejä siitä, kuinka kouluarvosanoista voi keskustella lapsen kanssa rakentavasti ja monipuolisesti. 

Suomen UNICEF kannustaa vuosittain opettajia jakamaan oppilailleen lukuvuositodistuksen lisäksi Kympin todistuksen. Kympin todistuksessa lapset saavat pelkkiä kymppejä. Se muistuttaa, että lapsi on arvokas kouluarvosanoistaan huolimatta. 

Kympin todistus -kampanja järjestettiin vuonna 2023 viidettä kertaa.  

VUOSIKATSAUS 2023


KOTIMAAN TYÖ: PAKENEVAT LAPSET

Selvitys paljasti lasten tarpeen liikuntaan ja leikkiin

Suomen UNICEFin, lapsiasiavaltuutetun ja Pelastakaa Lasten kesällä 2023 julkaisema selvitys antoi äänen vastaanottokeskuksissa asuville 2–9-vuotiaille lapsille. Suurin osa selvityksessä kuulluista lapsista oli paennut Suomeen Ukrainasta.

Lapsi istuu säkkituolilla nalle sylissään.

Lapsilta kysyttiin, mitkä asiat tuottavat heille iloa, surua ja pelkoa ja millaisista asioista he unelmoivat. Vastauksissa lasten erityisenä ilonaiheena nousivat esiin monipuolinen liikkuminen ja liikuntaleikit, kuten pomppiminen ja pallopelit. Esiin nousi myös erityisesti kotimaasta tuotujen lelujen tärkeys.  

Surua ja pelkoa tuottavia asioita lapsille olivat sota, sairaudet ja yksinäisyys. 

Pienet lapset saavat harvoin oman äänensä kuuluviin. Selvityksen avulla Suomen UNICEF kumppaneineen halusi osoittaa, että myös pienten lasten näkemyksiä on mahdollista selvittää ja lasten ajatukset tarjoavat arvokasta tietoa palvelujen kehittämiseen.  

Selvityksen aineisto kerättiin kuvakerronnan avulla. Kuvakerrontaa täydensivät lasten kanssa käydyt keskustelut. 

Tulosten pohjalta Suomen UNICEF edistää turvaa hakevien pienten lasten hyvää elämää muun muassa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin sekä hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. 

VUOSIKATSAUS 2023


TESTAMENTTILAHJOITTAMINEN

Testamenttilahjoittaminen on yhä tutumpaa suomalaisille 

Kiinnostus testamenttilahjoittamista kohtaan pysyi korkeana myös vuonna 2023. Yhä useampi suomalainen on ilmaissut kiinnostuksensa testamenttilahjoittamista kohtaan sekä muistanut Suomen UNICEFia testamentissaan.  

Viime vuonna myös espoolaiset sisarukset Helka Lukka ja Hanna Katri Hetemäki päättivät muistaa testamenteissaan läheistensä lisäksi UNICEFia ja jakoivat tarinansa kanssamme. 

Meille oli tärkeää tietää, että testamenttilahjoitukset menevät lasten tukemiseen sellaisen järjestön kautta, joka hoitaa asiat varmasti ja luotettavasti.

- Hanna Katri, testamenttilahjoittaja

Sekä Hanna Katri että Helka ovat pitkäaikaisia UNICEFin vapaaehtoisia. He toivovat, että työ lasten hyväksi voi jatkua tulevaisuudessakin. Siksi heille oli merkityksellistä, että testamenttilahjoituksella he voivat omien läheistensä lisäksi muistaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia.  

– Testamentin tekeminen on mielestäni muista ihmisistä välittämistä, sillä testamentissa ihminen ilmaisee, miten toivoo asioiden menevän. Samoin myös testamenttilahjoitus on osoitus välittämisestä – meidän tapauksessamme siitä, että välittämme maailman lapsista, Helka sanoo. 

Testamenttilahjoitusten avulla UNICEF jatkaa pitkäjänteistä työtään lasten hyväksi, esimerkiksi huolehtimalla lasten terveydestä ja kouluun pääsystä, auttamalla katastrofialueilla ja ratkaisemalla lapsia koskettavia rakenteellisia ongelmia.