Siirry sisältöön

Keräyslupa

Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä

Kun kohteena on lastenrahasto:

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2020/798. UNICEF käyttää varat maailmanlaajuiseen työhönsä lasten auttamiseksi 20XX–20XX.

ja ruotsiksi:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2020/798. UNICEF använder medlen för sitt globala arbete till förmån för barn 20XX–20XX.

Kun kohteena on hätäapurahasto:

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2020/798. UNICEF käyttää varat lasten auttamiseksi hätätilanteissa 20XX–20XX.

ja ruotsiksi:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2020/798 hela landet. UNICEF använder medlen för att hjälpa barn i katastrofsituationer 20XX–20XX.

Kun kohteena on oma nimikko-ohjelmamme tai varat kohdistetaan tiettyyn kohteeseen, loppuosa korvataan ko. tiedolla.
 
Ahvenanmaalla on oma keräyslupa, jota käytetään paikallisissa keräyksissä.
 
Tarkemmat tiedot keräysluvasta alla.

Rahankeräysluvan saaja

Suomen UNICEF ry

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2020/798, myönnetty 30.6.2020

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään UNICEFin maailmanlaajuisten ohjelmien toteuttamiseeen. Ohjelmilla pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle koulutus, terveys ja suojelu.

Maailmanlaajuisia kehitysohjelmia toteutetaan yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Ohjelmilla kehitetään maiden omaa kapasiteettia huolehtia maidensa lapsista, mm. kehitetään lainsäädäntöä, koulutetaan vastuuhenkilöitä ja tuetaan materiaalisesti.
UNICEFin kotimaisten ohjelmien toteuttamiseen. Kotimaisissa ohjelmissa tavoitteena on edistää Suomessa elävien lasten oikeuksia. Työn painopisteet ovat 1) suomalaisten kuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja 2) suomalaiseen kasvatus- ja koulutustoimintaan vaikuttaminen (vaikuttamistyö).

Kotimaiset ohjelmat ovat pääasiallisesti Suomen UNICEFin itsensä vetämiä ohjelmia tai yhteistyöhankkeita, joissa Suomen UNICEF on mukana. Varat käytetään UNICEFin maailmanlaajuisten ohjelmien toteuttamiseen yhdistyksen ja pääjärjestön yhdessä sopimalla tavalla, ja Suomen UNICEF ry:n vuosikokous hyväksyy kotimaisten ohjelmien toteuttamisen.

Toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa toistaiseksi 01.01.2020 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. 

Rahankeräystilit

FI15 1529 3000 0000 87, NDEAFIHH
FI56 8000 1400 3000 01, DABAFIHH
FI83 5721 3210 0003 12, OKOYFIHH
FI48 4055 2550 0057 24, HELSFIHH
 

Insamlingstillstånd på Åland

Dnr

ÅLR 2022/8408

Sökande

Finlands UNICEF-förening r.f.

Giltighetstid och –område

Tillståndet gäller för tiden 1.1–31.12.2024 landskapet Åland.

Syfte

Till förmån för föreningens verksamhet i utvecklingsländerna. 

Insamlingssätt

Genom tryckalster, brev, post, radio, telefon, internet, sociala medier och television. Medel kan inbetalas till föreningens bankkonton i alla finska banker.