Siirry sisältöön

Tule rakentamaan parempaa tulevaisuutta

Joukko lapsia nauraa Pakistanissa.

Töissä meillä

Me Suomen UNICEFilla tiedämme, että hyvä tulevaisuus ei tapahdu. Se rakennetaan. Meillä pääset edistämään lasten, perheiden ja yhteiskuntien parempaa tulevaisuutta yhdessä kansainvälisen UNICEF-organisaation kanssa.

Millaista on työskennellä Suomen UNICEFilla?

Videolla työntekijämme kertovat omin sanoin työnsä parhaista puolista, mistä heidän innostuksensa ja työmotivaationsa syntyy sekä millaiseksi työnantajaksi he kokevat Suomen UNICEFin.

Suomen UNICEFilla työskentelee noin 100 asiantuntijan ja ammattilaisen joukko. Meitä motivoi yhdessä tekemämme työ lapsen oikeuksien edistämiseksi sekä työn tuloksena tapahtuva myönteinen kehitys yhteiskunnissa ja lasten elämässä.

Toimistomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingin Kalasatamassa. Työskentelemme hybridimallissa, mikä tuo lisää joustoa meidän kaikkien arkeen. Myös toimistomme on remontoitu vastaamaan uuden hybridityömallin tarpeita.

Hyvä työyhteisö on meillä voimavara. Kehitämme säännöllisesti ja monipuolisesti henkilöstön osaamista ja panostamme työhyvinvointiin.

Kaikkea tekemistämme ohjaavat henkilöstön kanssa yhdessä työstetyt arvot – oikeudenmukaisuus, rohkeus ja luotettavuus – sekä eettiset periaatteet. Toimintatapamme on osallistava; henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhön ja käytäntöihimme. Teemme työtä ammattitaidolla ja työn tuloksellisuuteen panostaen, työhyvinvointia unohtamatta.

Suomen UNICEFin työntekijöitä avoimen tilan tuoleilla aamupalaverissa. Osa työntekijöistä näkyy suurella videoruudulla.
Töissä meillä maanantain aamupalaverissa. Hybridimallimme mukaisesti osa työntekijöistä on sujuvasti läsnä etänä.

Avoimet työpaikat

Working at UNICEF Finland as a F2F fundraiser

Uratarinat

Uratarina: Siru Nori

Puoli vuotta markkinointitiimin päällikkönä

– Minut otettiin vastaan uuteen tehtävääni todella lämpimästi. Ensimmäiset kuusi kuukautta ovat olleet tiivistä perehtymistä sekä Suomen UNICEFiin että kansainväliseen UNICEF-organisaatioon. On ollut merkityksellistä päästä nopeasti kiinni kotimaan toiminnan lisäksi tiiviiseen globaaliin yhteisöön missä toimimme, sen kautta työmme vaikuttavuus todella tulee näkyväksi.

– Omassa roolissani olen kiitollinen siitä, että saan tehdä arvokasta työtä varainhankinnan tukemiseksi markkinoinnin keinoin ja kehittää toimintaamme. Olemme kunnianhimoinen ja kehitysorientoitunut organisaatio, missä on jo lyhyessä ajassa ollut mahdollisuuksia tarttua erilaisiin kehittämishaasteisiin.

 

UNICEFin markkinointipäällikkö Siru Nori.

Uratarinat

Suomen UNICEFin F2F Manager Jason Kennedy.

Career Story: Jason Kennedy

Working as a f2f Manager

- I think UNICEF is a workplace that has great meaning. This is a workplace that cares and supports its employees. 

- Our employees are offered continuous training and personal development opportunities in our team. 

- I find UNICEF as a workplace of trust and respect where we all have a shared commitment to both the individuals & the organization's success.

Työhyvinvointi ja edut

Me Suomen UNICEFilla uskomme, että työhyvinvointi syntyy mielenkiintoisesta ja merkityksellisestä työstä, hyvästä työilmapiiristä ja johtamisesta, kehittymismahdollisuuksista ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta.

Työskentelemme hybridimallissa, jossa työtä tehdään siellä missä se on tarkoituksenmukaista. Näemme yhteisöllisyyden kokemisen tärkeänä ja sen vuoksi pidämme huolen, että kollegat kohtaavat toimistolla säännöllisesti ja kokoonnumme aika ajoin yhteisiin tilaisuuksiin kasvotusten.

Meillä on monenlaisia perheystävällisiä käytäntöjä, kuten liukuva työaika, kokousvapaa viikonpäivä, lyhennetty kesätyöaika ja lyhennettyjä juhlapyhien aattopäiviä sekä lomaa täydentäviä ylimääräisiä vapaapäiviä.

Vahvistamme työhyvinvointia myös henkilöstöeduilla. Henkilöstömme käytössä on esimerkiksi laaja liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaetu ja ennalta ehkäisevän otteen omaava ja terveyttä tukeva työterveyshuolto. Henkilöstömme jäsenistä koostuva henkilöstöfoorumi kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja päättämään työhyvinvointia tukevista käytänteistä.

Usein kysyttyä

Millaisia töitä UNICEFilla tehdään?

Suomen UNICEFilla tehdään eri tiimien toimesta varainhankintaa UNICEFin kehitysohjelmiin ja hätäapuun, vaikutetaan Suomen kehityspolitiikkaan, tuetaan kehittyvissä maissa lapsen oikeuksia parantavia hankkeita yhdessä kansainvälisen UNICEFin ja kumppaniemme kanssa ja näiden lisäksi edistetään myös lapsen oikeuksia Suomessa.

Teemme tiivistä yhteistyötä valtionhallinnon, kuntien, yritysten, järjestöjen, yliopistojen ja koulujen kanssa.

Näitä tärkeitä töitä on tekemässä noin 100 asiantuntijan ja ammattilaisen motivoitunut joukko.

Millaisia tiimejä UNICEFilla on?

UNICFilla on eri tiimejä, jotka tekevät töitä omien asiakkuusryhmiensä parissa. Asiakkuusryhmiä ovat esimerkiksi yksityiset tukijat, yritykset ja julkishallinto. Asiakkuustiimien toimintaa tukee talon markkinointi- ja viestintätiimi ja hallintotiimi.

Miten huolehdimme hyvästä yhteishengestä ja työn sujuvuudesta?

Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin, koska silloin työ sujuu ja ihmiset kehittyvät. Hyvä työyhteisö on meillä voimavara. Tiedämme, että hyvä yhteishenki ja työn sujuvuus rakennetaan esimerkiksi työntekijöitä osallistavalla päätöksentekokulttuurilla, johtamiseen ja osaamiseen panostamalla ja yhteisillä kohtaamisilla.  Yhdessä sovitut arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat jokaisen toimintaa.

Yksi keinomme lisätä työntekijöiden ja työantajan välistä vuoropuhelua on ollut henkilöstöfoorumin perustaminen. Henkilöstöfoorumissa ovat edustettuna kaikki tiimit. Käsittelemme ja sovimme säännöllisesti yhdessä työhyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä toimenpiteitä.

Millaisia kehittymismahdollisuuksia ja urapolkuja on?

Meillä pääsee tehtävästä riippumatta hyödyntämään osaamista monipuolisesti ja kehittymään ammattilaisena. Pienestä organisaatiosta huolimatta pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan urapolkuja.

Tarjoaako Suomen UNICEF harjoittelupaikkoja?

Kyllä. Suomen UNICEFin harjoittelupaikat löytyvät erillisinä ilmoituksina muiden avoimien työpaikkojen joukosta silloin, kun niitä on tarjolla.