Siirry sisältöön

Työmme Suomessa

Kaksi poikaa istuu aurinkoisena päivänä rakennuksen edessä ja hymyilee.

Edistämme suomalaisten päättäjien ja viranomaisten kanssa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista Suomessa. Tuotamme myös oppimateriaaleja lapsen oikeuksista kouluille ja teemme yritysten kanssa tiivistä yhteistyötä.

UNICEFin työ Suomessa alkoi toisen maailmansodan jälkeen, kun toimitimme Suomen lapsille ruoka-apua ja vaatteita sekä tuimme lasten terveydenhuoltoa vuosina 1947–1951. Suomen UNICEF perustettiin vuonna 1967. 

Nykyään kotimaan työllämme on neljä painopistettä: lapsen oikeuksien edistäminen kunnissa, kehityspolitiikassa ja yritysten toiminnassa sekä globaalikasvatus kouluissa.

Suomen UNICEFilla työskentelee noin sadan asiantuntijan ja ammattilaisen joukko. Pääsihteerinä toimii Marja-Riitta Ketola. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, ja puheenjohtajana toimii Miimu Airaksinen.

Lapsen oikeudet kunnissa

Monien Suomessa elävien lasten elinoloissa on paljon parannettavaa. Esimerkiksi vammaisten, vähävaraisissa perheissä elävien ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten oikeudet eivät aina toteudu.

Suuri osa lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin kunnan jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena ovat pysyvät muutokset kunnan toiminnassa.

Onnistuneesta kehittämistyöstä myönnämme kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lasten hyväksi tehtävä työ jatkuu myös tunnustuksen jälkeen.

Mallissa on mukana jo 59 suomalaista kuntaa, ja se tavoittaa yli puolet suomalaisista lapsista.

Lapsen oikeudet kehityspolitiikassa

Teemme töitä, jotta Suomen kehityspolitiikassa huomioidaan entistä paremmin lapsen oikeudet. Suomen on tärkeää edistää kehittyvissä maissa esimerkiksi laadukasta, yhdenvertaista koulutusta, lasten huomioimista hätäaputilanteissa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Teemme myös vaikuttamistyötä, jotta Suomen valtion rahoitus UNICEFille kasvaisi.

Suomen kehityspolitiikkaan vaikuttamisen lisäksi edistämme lakeja, käytäntöjä ja julkisia budjetteja, jotka turvaavat lapsen oikeuksien toteutumisen. Olemme esimerkiksi olleet mukana kansallisen lapsistrategian valmistelussa ja antaneet lausuntoja ulkomaalaislain ja ilmastolain uudistuksista. 

Lapsen oikeudet yritysten liiketoiminnassa

Autamme suomalaisia yrityksiä edistämään lapsen oikeuksia osana liiketoimintaansa. Yhteistyö tapahtuu yleensä koulutusten ja kahdenvälisen yhteistyön kautta. Keräämme myös yrityksiä yhteen eri toimialoilla löytääksemme laajempia ja kokonaisvaltaisempia tapoja huomioida lapsen oikeuksia.

Olemme myös luoneet liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet yhdessä YK:n yhteiskuntavastuualoite Global Compactin ja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa. Lisäksi olemme koostaneet käytännön työkaluja yrityksille lapsen oikeuksien toteuttamiseksi.

Globaalikasvatus kouluissa

Lapset rakentavat huomisen maailmaa. Siksi heidän on tärkeää ymmärtää eri näkökulmia, kulttuureja ja todellisuuksia sekä oppia taitoja, joiden avulla maailmasta voi tehdä oikeudenmukaisemman ja kestävämmän paikan.

Tuotamme oppimateriaaleja lapsen oikeuksien ja kestävän kehityksen opettamiseen kouluissa. Materiaalit ovat kansallisen opetussuunnitelman mukaisia. 

Lisäksi teemme viestintää, joka lisää suomalaisten ymmärrystä lapsen oikeuksista ja niiden toteutumisesta Suomessa ja muualla maailmassa.