Siirry sisältöön

Työmme Suomessa

Kaksi poikaa istuu aurinkoisena päivänä rakennuksen edessä ja hymyilee.

Edistämme suomalaisten päättäjien ja viranomaisten kanssa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia ja hyvinvointia Suomessa. Tuotamme myös oppimateriaaleja lapsen oikeuksista kouluille ja teemme yritysten kanssa tiivistä yhteistyötä.

UNICEFin työ Suomessa alkoi toisen maailmansodan jälkeen, kun toimitimme Suomen lapsille ruoka-apua ja vaatteita sekä tuimme lasten terveydenhuoltoa vuosina 1947–1951.

Nykyään kotimaan työllämme on neljä painopistettä: lapsen oikeuksien edistäminen kunnissa, kehityspolitiikassa ja yritysten toiminnassa sekä globaalikasvatus kouluissa.

Lapsen oikeudet kunnissa

Suomessa on puutteita lapsen oikeuksien toteutumisessa erityisesti vähemmistöön kuuluvien lasten, vähävaraisissa perheissä kasvavien lasten ja muiden heikoimmassa asemassa olevien lasten osalta.

Suuri osa näiden lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin kunnan jokaisen lapsen arjessa.

Onnistuneesta kehittämistyöstä myönnämme kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lasten hyväksi tehtävä työ jatkuu myös tunnustuksen jälkeen.

Mallissa on mukana jo 48 suomalaista kuntaa, ja se tavoittaa yli puolet suomalaisista lapsista.

Lapsen oikeudet kehityspolitiikassa

Teemme töitä, jotta Suomen kehityspolitiikassa huomioidaan entistä paremmin lapsen oikeudet. Suomen on tärkeää edistää kehittyvissä maissa esimerkiksi laadukasta, yhdenvertaista koulutusta, lasten huomioimista hätäaputilanteissa sekä ilmastokriisin hillintää ja siihen sopeutumista.

Teemme myös vaikuttamistyötä, jotta Suomen valtion rahoitus UNICEFille kasvaisi.

Lisäksi edistämme lakeja, käytäntöjä ja julkisia budjetteja, jotka turvaavat lapsen oikeuksien toteutumisen. Olemme esimerkiksi antaneet lausuntoja ulkomaalaislain ja ilmastolain muutoksista ja olleet mukana kansallisen lapsistrategian valmistelussa.

Lapsen oikeudet yritysten liiketoiminnassa

Autamme suomalaisia yrityksiä edistämään lapsen oikeuksia osana liiketoimintaansa. Yhteistyö tapahtuu yleensä koulutusten ja/tai kahdenvälisen yhteistyön kautta. Keräämme myös yrityksiä yhteen eri toimialoilla löytääksemme laajempia ja kokonaisvaltaisempia tapoja huomioida lapsen oikeuksia.

Olemme myös luoneet liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet yhdessä YK:n yhteiskuntavastuualoite Global Compactin ja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa. Lisäksi olemme koostaneet käytännön työkaluja yrityksille lapsen oikeuksien toteuttamiseksi.

Globaalikasvatus kouluissa

Lapset rakentavat huomisen maailmaa. Siksi heidän on tärkeää ymmärtää eri näkökulmia, kulttuureja ja todellisuuksia sekä oppia taitoja, joiden avulla maailmasta voi tehdä oikeudenmukaisemman ja kestävämmän paikan.

Tuotamme oppimateriaaleja lapsen oikeuksien ja kestävän kehityksen opettamiseen kouluissa. Materiaalit ovat kansallisen opetussuunnitelman mukaisia. Meiltä voi myös tilata kouluvierailijan, joka kertoo innostavalla tavalla lapsen oikeuksista ja globaalikasvatuksen teemoista.

Lisäksi teemme viestintää, joka lisää suomalaisten ymmärrystä lapsen oikeuksista ja niiden toteutumisesta Suomessa ja muualla maailmassa.