Yrityksille luodut periaatteet lapsen oikeuksista  

Children’s Rights and Business Principles eli liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet on UNICEFin, YK:n Global Compact -aloitteen ja Pelastakaa Lapset -järjestön yhteinen, kansainvälinen aloite.

Aloite sisältää kymmenen periaatetta, jotka auttavat yrityksiä tunnistamaan sellaiset toimintansa osa-alueet, joilla ne voivat luoda pysyviä parannuksia lasten elämään. Periaatteet rohkaisevat kaikkia yrityksiä arvioimaan toimintansa vaikutuksia lapsiin ja ryhtymään toimiin muutoksen saavuttamiseksi.

Periaatteiden mukaisesti, yritysten tulee:

  1. Kantaa vastuunsa ja kunnioittaa lapsen oikeuksia ja sitoutua tukemaan niiden toteutumista
  2. Myötävaikuttaa lapsityön poistamiseen kaikessa liiketoiminnassaan ja kaikissa liikesuhteissaan
  3. Tarjota ihmisarvon mukaista työtä nuorille työntekijöille, vanhemmille ja huoltajille
  4. Varmistaa lasten suojelu ja työturvallisuus kaikessa liiketoiminnassan ja kaikissa liiketoimintapaikoissaan
  5. Varmistaa, että niiden tuotteet ja palvelut ovat turvallisia sekä pyrkiä tukemaan lapsen oikeuksien toteutumista niiden avulla
  6. Mainostaa ja markkinoida tavalla, joka kunnioittaa ja edistää lapsen oikeuksia ja tukee niiden toteutumista
  7. Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista ympäristöön, maaoikeuksien ja maankäytön osalta
  8. Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista turvallisuusjärjestelyissä
  9. Auttaa suojelemaan lapsia hätätilanteissa
  10. Vahvistaa paikallisyhteisön ja hallitusten pyrkimyksiä suojella ja toteuttaa lapsen oikeuksia

Lisätietoja:

Lataa Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet -julkaisu (pdf).

Katso video aiheesta (englanniksi).

Lue lisää aiheesta unicef.org/csr

Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä:

Outi Kauppinen, erityisasiantuntija, Suomen UNICEF
Puh. 040 820 4141
Sähköposti: outi.kauppinen@unicef.fi

Kuva: Deepika Jakaka leikkii ystäviensä kanssa koulunsa vihreällä pihalla Odishassa Intiassa. Luonnonkaunis ympäristö tukee lapsia oppimisessa ja vähentää stressiä.
© UNICEF/UN0267942/Akhbar Latif