Siirry sisältöön

Yrityksille luodut periaatteet lapsen oikeuksista

Tyttö pitelee tablettia kädessä ja katsoo kameraan mietteliänä.

Children’s Rights and Business Principles eli liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet on UNICEFin, YK:n Global Compact -aloitteen ja Pelastakaa Lapset -järjestön yhteinen, kansainvälinen aloite.

Mistä on kyse?

Aloite sisältää kymmenen periaatetta, jotka auttavat yrityksiä tunnistamaan sellaiset toimintansa osa-alueet, joilla ne voivat luoda pysyviä parannuksia lasten elämään. Periaatteet rohkaisevat kaikkia yrityksiä arvioimaan toimintansa vaikutuksia lapsiin ja ryhtymään toimiin muutoksen saavuttamiseksi.

Periaatteiden mukaisesti, yritysten tulee:

  1. Kantaa vastuunsa ja kunnioittaa lapsen oikeuksia ja sitoutua tukemaan niiden toteutumista.
  2. Myötävaikuttaa lapsityön poistamiseen kaikessa liiketoiminnassaan ja kaikissa liikesuhteissaan.
  3. Tarjota ihmisarvon mukaista työtä nuorille työntekijöille, vanhemmille ja huoltajille.
  4. Varmistaa lasten suojelu ja työturvallisuus kaikessa liiketoiminnassan ja kaikissa liiketoimintapaikoissaan.
  5. Varmistaa, että niiden tuotteet ja palvelut ovat turvallisia sekä pyrkiä tukemaan lapsen oikeuksien toteutumista niiden avulla.
  6. Mainostaa ja markkinoida tavalla, joka kunnioittaa ja edistää lapsen oikeuksia ja tukee niiden toteutumista.
  7. Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista ympäristöön, maaoikeuksien ja maankäytön osalta.
  8. Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista turvallisuusjärjestelyissä.
  9. Auttaa suojelemaan lapsia hätätilanteissa.
  10. Vahvistaa paikallisyhteisön ja hallitusten pyrkimyksiä suojella ja toteuttaa lapsen oikeuksia.