Siirry sisältöön

Tietoa taloudesta

Tyttö ja poika kävelevät kouluun UNICEF-reput selässään ja pitävät toisiaan kädestä kiinni. Tyttö katsoo kameraan ja poika tyttöön hymyillen.

Työmme rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin tavallisilta ihmisiltä, yrityksiltä ja eri maiden hallituksilta. UNICEF ei saa rahoitusta YK:lta.

Suomen UNICEFin kokonaistuotto 2022 oli Ukrainan sodan vuoksi ennätyskorkea, yhteensä 49,8 miljoonaa euroa. Tuotto kasvoi edellisvuodesta 22,7 miljoonaa euroa. Hätäavun osuus kokonaistuotosta oli myös ennätyksellinen, 53 prosenttia (26,1 miljoonaa euroa).

 

Miten 49,8 miljoonan euron lahjoitusvarat käytettiin?

Graaffinen ympyrä jossa esitetään keräystulojen jakautuminen. 88% kuluista menee lasten tueksi. 85% maailmalle, 3% Suomeen. 12% keräys- ja hallintokuluihin. Tulos on ennakkotieto.

Edullisin ja tehokkain tapa lahjoittaa on kuukausilahjoitus.

Keräyskulumme eivät ole suoraan verrattavissa muiden järjestön kanssa, sillä monet järjestöt saavat Suomen ulkoministeriöltä suoraan tukea. YK-järjestöjen erityisaseman vuoksi Suomen ulkoministeriön tuki kansainväliselle UNICEFille ei sisälly Suomen UNICEFin tilinpäätökseen.

Pyrimme pitämään kulumme mahdollisimman pieninä. Suomen UNICEFin henkilökunnan palkoista ja palkkioista saat lisää tietoa vuosikertomuksestamme, joka sisältää myös tilinpäätöksen. Kansainvälisistä kuluistamme löydät lisää tietoa kansainvälisestä vuosikertomuksestamme.

Varojen käyttö maailmalla

Tehtävämme on auttaa kaiken heikoimmassa asemassa olevia lapsia, joten suurin osa varoista käytetään köyhimpien maiden lasten auttamiseen. Siellä avustus on myös tehokkainta eli saavutukset euroa kohden ovat suurimmat.

Valtaosa varoista käytetään pitkäjänteisiin kehitysohjelmiin yli 150 maassa. Osuus jaetaan tavoitteidemme (MTSP – Medium Term Strategic Plan) mukaan. Jakoperusteena käytetään mm. lapsikuolleisuutta, bruttokansantuotetta ja lasten osuutta väestöstä.

UNICEFin tuella lapset saavat esimerkiksi terveydenhoitoa, suojelua ja mahdollisuuden käydä koulua. UNICEFin pitkäjänteinen työ perustuu YK-järjestön asemaan ja sen tuomaan mahdollisuuteen tehdä yhteistyötä valtioiden kanssa. Emme rakenna vain kouluja vaan myös kokonaisia koulujärjestelmiä paikallisten kanssa.

Varoja käytetään myös tukitoimintoihin, kuten innovaatiotyöhön ja globaaliin tutkimukseen lasten hyvinvoinnin kehityksestä.

Voit tarkastella varojen käyttöä eri kohteisiin UNICEFin kansainvälisestä avoimuusportaalista.

Varojen käyttö Suomessa

Vuonna 2022 kolme prosenttia Suomen UNICEFin tuotoista käytettiin vaikuttamistyöhön ja viestintään Suomessa. Jotta lapsen oikeudet toteutuisivat niin lasten arjessa kuin poliitikkojen päätöksissäkin:

  • Tuemme kuntia lapsen oikeuksien edistämisessä Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti.
  • Vaikutamme Suomen kehitys- ja lapsipolitiikkaan.
  • Tuotamme lapsen oikeuksiin liittyviä viestintä- ja oppimateriaaleja.
  • Tiedotamme lapsille ja aikuisille lapsen oikeuksista.