Siirry sisältöön

Innovaatiotoiminta

Lapset leikkivät piirissä käsi kädessä ja nuori huivipäinen lapsi etualalla nauraa.

Innovaatiot ovat keskeinen osa kaikkea UNICEFin työtä. Maailman lasten ongelmat ovat monimutkaisia ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan innovatiivisia ajatuksia, keksintöjä ja kumppanuuksia.

UNICEFin innovaatiotoiminta auttaa löytämään, kehittämään ja viemään eteenpäin uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla pystytään vastaamaan maailman lasten haasteisiin. Innovaatioilla on monia muotoja: ne voivat tarkoittaa yhtä lailla tekoälypohjaisten teknologioiden käyttöönottoa ja testaamista, uudenlaisten rahoitusmallien kehittämistä kuin kekseliäiden, mutta yksinkertaisten toimintatapojen luomista ja opettamista ihmisille.

UNICEFin innovaatiokeskukset

Maailman lasten haasteita ratkomaan on perustettu 3 UNICEFin innovaatiokeskusta ympäri maailmaa. Kööpenhaminassa toimii kestävään veteen, sanitaatioon ja hygieniaan keskittyvä keskus ja muut kaksi toimivat Helsingissä: oppimisen innovaatiokeskus ja innovatiivisen rahoituksen keskus. Suomen valtio rahoittaa Helsingissä sijaitsevien keskusten toimintaa.

UNICEFin oppimisen innovaatiokeskus

Innovatiivisen oppimisen keskus

UNICEFin Global Learning Innovation Hubin tavoitteena on luoda uudenlaista oppimisen tulevaisuutta ja auttaa ratkaisemaan oppimisen kriisi. Keskus edistää maailmanluokan digitaalisten ratkaisujen avulla erityisesti perus- ja toisen asteen opetusta ja oppimista. Keskus kokoaa yhteen asiantuntijoita eri puolilta maailmaa kehittämään, testaamaan ja viemään eteenpäin uudenlaisia oppimismenetelmiä, -teknologioita ja lähestymistapoja, jotka edistävät jokaisen lapsen mahdollisuutta saada laadukasta opetusta ja parantavat oppimistuloksia.

Keskuksen toiminnassa on mukana myös suomalaisyrityksiä, jotka kehittävät oppimispelejä ja vievät koulutusosaamista ulkomaille.

 

Kaksi lasta istuu koulussa. Toinen kirjoittaa vihkoon ja toinen katsoo eteenpäin.

UNICEFin innovatiivisen rahoituksen keskus

Lapsi katsoo askartelemiensa lasien läpi kameraan.

Innovatiivisen rahoituksen keskus

Global Innovative Finance Hub etsii ja kehittää uusia varainhankinnan tapoja ja rahoitusmalleja sekä vaikuttaa rahoitusmarkkinoilla, jotta investointeja käytettäisiin lasten oikeuksien edistämiseen. Keskus tutkii ja kehittää sijoitusalan standardeja ja rahoitusinstrumentteja, joiden kautta voi sijoittaa lasten oikeuksia vahvistaviin hankkeisiin.