Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Kaksi Unicefin työntekijää vievät rokotteita riippusillan yli.

Me Suomen UNICEFilla pyrimme varmistamaan, että kaikki toimintamme on aina vastuullista ja eettistä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, vastuullisen varainhankinnan ja ympäristötekojen edistäminen on meille tärkeää.

Eettiset periaatteet ohjaavat työtämme

Olemme laatineet vastuullisen työmme tueksi eettiset periaatteet, joiden avulla edistämme arvojamme: oikeudenmukaisuutta, luotettavuutta ja rohkeutta. Ne tukevat työmme eettisyyttä myös lapsia, lahjoittajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Periaatteet auttavat ja ohjaavat meitä työssämme ja ovat myös ulkopuolisten sidosryhmien saatavilla ja arvioitavissa.

Myös hallituksemme jäsenet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sitoumuksen, jolla he sitoutuvat UNICEFin tehtävään, arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Lisäksi velvoitamme kumppanimme ja alihankkijamme sitoutumaan lapsen oikeuksien kunnioittamiseen.

Sosiaalinen vastuullisuus

Haluamme olla työpaikka, jossa jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

Olemme perheystävällinen työpaikka. Tuemme työntekijöitä pitämään työn ja vapaa-ajan tasapainossa. Työskentelemme hybridimallissa ja käytössämme on liukuva työaika, mikä tuo lisää joustavuutta arkeen. Meillä on myös kattavat työterveyspalvelut.

Noudatamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, josta pidämme koulutuksia työntekijöillemme säännöllisesti. Päivitämme suunnitelmaa vuosittain.

Meillä on nollatoleranssi syrjintää, kiusaamista ja häirintää kohtaan. Seuraamme työntekijöiden hyvinvointia säännöllisten kyselytutkimusten avulla. Olemme myös laatineet työntekijöille ohjeistuksen, miten toimia, jos kohtaa syrjintää tai epäasiallista kohtelua.

Pyrimme rekrytoinnissa edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasaväkisten hakijoiden kohdalla annamme etusijan hakijalle, jonka työnsaantimahdollisuudet saattavat olla muita heikommat esimerkiksi vähemmistötaustan tai vammaisuuden vuoksi.

Vastuullinen varainhankinta

Noudatamme varainhankinnassamme ja varojen käytössä vastuullisia ja läpinäkyviä toimintatapoja riippumatta siitä, onko rahoittaja yksityishenkilö, yritys tai institutionaalinen rahoittaja.

Varainhankintamme eettisyyttä ohjaavat lainsäädäntö, kansainvälisen UNICEFin eettiset varainhankinnan periaatteet sekä alaa Suomessa ohjaavat hyvät käytännöt ja suositukset.

Raportoimme saamastamme rahoituksesta ja sen käytöstä avoimesti ja läpinäkyvästi lahjoittajillemme.

Ympäristöteot

Luonnonvarojen säästäminen ja kestävien kulutustapojen edistäminen työyhteisössämme on meille hyvin tärkeää. Olemme olleet mukana WWF:n Green Office -ympäristöohjelmassa yli 10 vuotta.

Näiden kymmenen vuoden aikana olemme vähentäneet sähkönkulutustamme per henkilö lähes 65 % ja paperinkulutustamme per henkilö 84 %. Käytämme nyt sähköä, joka on tuotettu 100 % vesi- ja tuulivoimalla.

Tilaisuuksissamme tarjoillaan kasvisruokaa. Kompensoimme lentopäästöt ja olemme tehneet kunnianhimoisen lentopäästöjen vähentämissuunnitelman. Perehdytämme myös uudet työntekijät ympäristökäytäntöihimme.

Tavaroiden ja palveluiden hankinnassa noudatamme hankintaperiaatteita, jotka ohjaavat ympäristöystävällisempiin valintoihin. Suosimme tuotteita ja palveluita, joilla on ympäristö- ja sosiaalisen vastuun merkintä tai sertifikaatti. Pyrimme myös minimoimaan hankintojen määrää ja hankkimaan toimiston huonekalut kierrätettyinä.