Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Kaksi Unicefin työntekijää vievät rokotteita riippusillan yli.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme vastuullisuuteen ja eettisyyteen. Edistämme aktiivisesti sosiaalista vastuuta työyhteisössämme, varmistamme, että varainhankintamme on vastuullista ja minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset.

Eettiset periaatteet ohjaavat työtämme

Olemme laatineet vastuullisen työmme tueksi eettiset periaatteet, joiden avulla edistämme arvojamme: oikeudenmukaisuutta, luotettavuutta ja rohkeutta. Periaatteet auttavat ja ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme. Ne tukevat työmme eettisyyttä niin lapsia, lahjoittajia, työntekijöitä kuin muita sidosryhmiä kohtaan.

Periaatteemme ovat myös ulkopuolisten sidosryhmien saatavilla ja arvioitavissa.

Myös hallituksemme jäsenet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sitoumuksen, jolla he sitoutuvat UNICEFin tehtävään, arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Lisäksi velvoitamme kumppanimme ja alihankkijamme sitoutumaan lapsen oikeuksien kunnioittamiseen.

Sosiaalinen vastuullisuus

Haluamme olla työpaikka, jossa jokaisella on mahdollisuus voida hyvin, olla oma itsensä ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan. Seuraamme työntekijöidemme hyvinvointia säännöllisesti kyselytutkimusten avulla.

Olemme perheystävällinen työpaikka. Tuemme työntekijöitä pitämään työn ja vapaa-ajan tasapainossa. Työskentelemme hybridimallissa ja käytössämme on liukuva työaika, mikä tuo lisää joustavuutta arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme myös kattavat työterveyspalvelut.

Noudatamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, josta pidämme koulutuksia työntekijöillemme säännöllisesti. Suunnitelma päivitetään joka toinen vuosi.

UNICEFilla on nollatoleranssi syrjintää, kiusaamista ja häirintää kohtaan. Olemme laatineet työntekijöillemme ohjeistuksen, miten toimia, jos kohtaa syrjintää tai epäasiallista kohtelua.

Pyrimme rekrytoinnissa edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasaväkisten hakijoiden kohdalla annamme etusijan hakijalle, jonka työnsaantimahdollisuudet saattavat olla muita heikommat esimerkiksi vähemmistötaustan tai vammaisuuden vuoksi.

Vastuullinen varainhankinta

Noudatamme varainhankinnassamme ja varojen käytössä vastuullisia ja läpinäkyviä toimintatapoja riippumatta siitä, onko rahoittaja yksityishenkilö, yritys tai institutionaalinen rahoittaja.

Varainhankintamme eettisyyttä ohjaavat lainsäädäntö, kansainvälisen UNICEFin eettiset varainhankinnan periaatteet sekä alaa Suomessa ohjaavat hyvät käytännöt ja suositukset.

Raportoimme saamastamme rahoituksesta ja sen käytöstä avoimesti ja läpinäkyvästi lahjoittajillemme.

Ympäristöteot

Pyrimme aktiivisesti pienentämään hiilijalanjälkeämme, säästämään luonnonvaroja ja kuluttamaan kestävästi. Tätä työtä teemme WWF:n Green Office -ympäristöohjelman avulla.

Seuraamme ja raportoimme vuosittain seuraavien toimintojemme päästöjä: lentomatkat ja henkilöautolla tehtävät työasiointimatkat, toimistolaitteiden hankinnoista ja paperin kulutuksesta syntyvät päästöt sekä toimiston sähkönkulutus.

Keskitymme tavoitteellisesti suurimpiin päästölähteisiimme, tällä hetkellä erityisesti lentämisen päästöjen vähentämiseen. Osallistamme ympäristövastuutyöhön koko henkilökunnan.

Käytännössä vastuullistyömme näkyy muun muassa siten, että suosimme etäkokouksia ja kestäviä matkustustapoja, sähkömme on tuotettu uusiutuvilla, lajittelemme jätteemme huolellisesti ja tarjoamme tilaisuuksissamme kasvisruokaa.