Nokia vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista yhteistyöllään UNICEFin kanssa

Nokia tekee UNICEFin kanssa yhteistyötä Keniassa ja Indonesiassa. Mobiiliteknologialla on keskeinen rooli molemmissa hankkeissa.

Keniassa vuonna 2018 alkaneessa hankkeessa kumppanuuden tavoitteena on parantaa oppimistuloksia digitaalisen oppimateriaalien ja koulujen verkkoyhteyksien avulla. Indonesiassa Nokia jatkaa vuonna 2017 alkanutta tukeaan UNICEFin työhön Indonesian lasten terveyspalvelujen kehittämiseksi mobiiliteknologian avulla.

“Kaikkia osapuolia
hyödyttävää yhteistyötä”

Nokia ja UNICEF aloittivat Keniassa vuonna 2018 pilottiohjelman, jonka tavoitteena on peruskoulujen opetuksen laadun kehittäminen ja verkkoratkaisujen tuominen maaseudun kouluihin. Ohjelman tavoitteena on tarjota opettajille ja oppilaille pääsy internetiin ja mahdollisuus hyödyntää digitaalista oppimismateriaalia. Ohjelmalla vahvistetaan erityisesti vammaisten lasten ja tyttöjen oppimista.

Nokian yritysvastuutavoitteet liittyvät vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 9 ja 17, joiden tavoitteena on kestävä infrastruktuuri sekä globaali kumppanuus. Kenian koulutusohjelma pohjautuu näille tavoitteille samalla, kun se tukee tavoitetta 4, joka on hyvän ja tasa-arvoisen koulutuksen takaaminen kaikille.   

Teknologiayrityksenä velvollisuutemme on auttaa kestävän kehityksen tavoitteita toteutumaan, sillä tiedämme, että teknologia voi auttaa ratkaisemaan monenlaisia ongelmia.

– Anthony D’Arcy, Nokian vastuullisuusraportoinnista vastaava johtaja ​

Vuoden 2019 aikana Kenian hankkeesta hyötyi lähes 90 000 lasta, joista hiukan yli puolet tyttöjä. Vuoden aikana työstettiin eteenpäin digitaalista lukukirjaa ja kehitettiin laadukkaiden digitaalisten oppimateriaalien avointa resurssipankkia kenialaisten koulujen käyttöön. Lisäksi koulutettiin opettajia ja tuotettiin opetusmateriaalia lapsille. Vuoden aikana hankkeeseen liittyen tehtiin myös paljon vaikuttamis- ja viestintätyötä lasten aseman parantamiseksi. Verkkoratkaisun pilotti toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Nokialle pilotti on mahdollisuus testata uutta, oppimista tukevaa teknologiaa haastavissa olosuhteissa. Joachim Wuilmet, Nokian Lähi-idän ja Afrikan markkinointijohtaja, pitää tärkeänä sitä, että kehitysyhteistyöhankkeisiin osallistuvat yritykset ja järjestöt tekevät kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.  

–On paljon kestävämpää, jos yhteistyön tavoitteet tukevat jokaisen osapuolen arvoja ja tavoitteita. Silloin yhteishankkeesta on enemmän hyötyä myös yhteisöille ja tässä tapauksessa lapsille, Wuilmet sanoo. 

Lue lisää Nokian ja UNICEFin työstä Keniassa: Nokia ja UNICEF parantavat lasten oppimistuloksia digiteknologian keinoin Keniassa 

Derrick ja Collins laulavat tulkin avustuksella hyödyntäen digitaalista koulukirjaa. ©UNICEFKenya/2019/Rabenstein

Parempia terveyspalveluita
mobiiliteknologialla

Nokia jatkaa vuonna 2017 alkanutta tukeaan UNICEFin työhön Indonesian lasten terveyspalvelujen kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa terveys-, ravinto- ja hygieniapalvelujen kattavuutta ja laatua mobiiliteknologian ja reaaliaikaisen tiedon avulla. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa indonesialaista lasta tuhka- ja vihurirokkoa vastaan. Perheiden tavoittamisessa hyödynnettiin tekstiviestitoimintoa käyttävää RapidPro-palvelua.

Vuoden 2019 aikana hankkeessa vahvistettiin kuntatason terveyspalveluita ja niiden kapasiteettia. Tämä toteutettiin parantamalla rokotuskattavuutta slummialueilla ja parantamalla odottavien äitien ravitsemustilaa ja lasten hyvinvointia tekstiviestitoimintojen, muistutusviestien ja raportoinnin avulla. Kansallisella tasolla hanke tuki hallituksen tuhka- ja vihurirokkorokotuskampanjaa ja malarian vastaista työtä. Hankkeessa onnistuttiin myös kartoittamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien, kuten kodittomien, lapsien tilannetta ja saamaan heitä terveyspalveluiden piiriin. Hanke tavoitti vuonna 2019 suoraan noin 22 000 henkilöä ja hyödytti epäsuorasti noin 15 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat hankealueella.    

Vuoden 2020 aikana noin 625 000 lasta rokotetaan poliota vastaan syrjäisissä ja vaikeakulkuisissa Papuan ja Länsi-Papuan provinsseissa. Acehin maakunnassa lähes 25 000 lasta ja äitiä saadaan varhaisterveyspalvelujen piiriin. Lisäksi noin 300 000 HIV-potilasta – mukaan lukien HIV-positiivisia raskaana olevia naisia - saadaan testattua ja tuotua hoidon piiriin ympäri maata.

Lue lisää Nokian ja UNICEFin yhteistyöstä Indonesiassa: UNICEF kehittää Nokian tuella Indonesiaan tehokkaampia terveyspalveluja - ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa lasta

Pääkuva: Terveydenhoitaja rokottaa lasta Indonesian Surabayassa. ©UNICEF/2017/van Oorsouw