Nokia tukee uuden mobiilisovelluksen pilotointia

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Indonesiassa kehitetään ratkaisuja, jotka tukevat alle 5-vuotiaiden lasten terveyttä ja ravitsemusta.

Nokia tukee pilottihanketta, jossa UNICEF ja Indonesian hallitus pyrkivät parantamaan paikallistason terveys- ja ravitsemuspalveluita innovatiivisen mobiilisovelluksen ja -teknologian avulla. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019.

Suurella osalla Indonesian väestöstä on pääsy internetiin ja mobiiliverkkoon. Siksi niiden avulla on mahdollista tuoda peruspalveluja myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille.

Hankkeessa kehitetään sovellus, jonka avulla terveystyöntekijät pystyvät muun muassa identifioimaan haavoittuvimmat yhteisöt ja taloudet, keräämään potilastietoja sekä lähettämään muistutuksia tärkeistä tapahtumista kuten rokotuksista. Sovellus myös mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jakamisen viranomaisten ja kentällä olevien terveydenhuollon työntekijöiden kesken.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää tiiviimmin äitien ja lasten paikallistason terveyspalvelut, ja varmistaa että alle 5-vuotiaiden lasten ravitsemuksesta ja terveydestä pystytään huolehtimaan asianmukaisesti.

Riippuen pilottihankkeen tuloksista ja opeista, Indonesian hallituksella on mahdollisuus laajentaa sen käyttö maanlaajuiseksi, jolloin se saavuttaisi miljoonia lapsia.