Siirry sisältöön
Sudarminin ja 11-kuukautinen Putrin luona Sidoreion kylässä on juuri käynyt kotisairaanhoitaja.

Nokia

Nokia vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista yhteistyöllään UNICEFin kanssa

Nokia jatkaa pitkäaikaista yhteistyötään Suomen UNICEFin kanssa. Uusin yhteistyöhanke julkistettiin marraskuussa 2021. Hankkeessa tuetaan heikoimmassa asemassa olevia nuoria Marokossa oppimaan digi- ja yrittäjyystaitoja ja lisätään heidän tietoisuuttaan ilmastonmuutoksesta.

Kaksivuotisen ohjelman aikana vähintään 1400 15–24-vuotiasta nuorta, joista 60 % on tyttöjä, oppii työelämätaitoja kuten ryhmässä työskentelyä ja viestintää. He pääsevät opiskelemaan myös digitaitoja ja ympäristö- ja ilmastonmuutosasioita ja saavat tukea hyvän itsetunnon ja luovuuden kehittämiseen. Osaa nuorista tuetaan myös kehittämään yritysideoitaan ja perustamaan itse vetämiään yrityksiä.

”Haluamme tukea heikoimmassa asemassa olevia nuoria, jotta heillä olisi avaimet menestykseen työelämässä sekä mahdollisuus aktiivisesti vaikuttaa yhteisönsä tulevaisuuteen. Nokia on ylpeä voidessaan työskennellä UNICEFin kanssa tämänkaltaisissa aloitteissa, jotka tuovat konkreettista hyötyä yhteisöille. Yhdessä toimimalla saamme suurimman muutoksen aikaan”, sanoo Nicole Robertson, Vice President, Environmental, Social and Governance, Nokia.

Marokossa alkaneen ohjelman lisäksi Nokia on tehnyt Suomen UNICEFin kanssa yhteistyötä Indonesiassa ja Keniassa. Kenian-ohjelman tavoitteenaan oli perusopetuksen laadun ja saatavuuden kehittäminen ja verkkoratkaisujen tuominen kouluihin. Indonesiassa kehitettiin lasten terveyspalveluja digitaalisten palvelujen ja reaaliaikaisen datan avulla. 

“Kaikkia osapuolia
hyödyttävää yhteistyötä”

Nokia ja UNICEF toteuttivat Keniassa kolmevuotisen ohjelman vuosina 2018–2020. Ohjelman tavoitteenaan oli perusopetuksen laadun ja saatavuuden kehittäminen ja verkkoratkaisujen tuominen kouluihin. 

Koronapandemian sulkiessa koulut digitaalisen oppimateriaalin ja etäopetuksen tarve korostui. Hanke pystyi aiemmin tehdyn työn ansiosta tukemaan Kenian hallitusta sen etäkouluhankkeissa.

Teknologiayrityksenä velvollisuutemme on auttaa kestävän kehityksen tavoitteita toteutumaan, sillä tiedämme, että teknologia voi auttaa ratkaisemaan monenlaisia ongelmia.

- Anthony D’Arcy, Nokian vastuullisuusraportoinnista vastaava johtaja ​

Jaetun arvon hanke Keniassa ylitti tavoitteensa moninkertaisesti

Nokia ja UNICEF toteuttivat Keniassa kolmevuotisen ohjelman vuosina 2018–2020. Ohjelman tavoitteenaan oli perusopetuksen laadun ja saatavuuden kehittäminen ja verkkoratkaisujen tuominen kouluihin. Nokian Keniassa tukeman ohjelman tavoitteet ylittyivät moninkertaisesti, sillä hankkeesta hyötyi peräti 160 000 ihmistä.

Upeita tuloksia: Parempia terveyspalveluita ja rokotuskattavuutta Indonesiassa

Digitaaliset palvelut ja reaaliaikainen data paransivat merkittävästi terveys-, ravitsemus- ja hygieniapalvelujen kattavuutta ja laatua. UNICEF pystyi esimerkiksi rokottamaan 58 miljoonaa lasta tuhkarokkoa ja vihurirokkoa vastaan tekstiviestipohjaisen muistutusratkaisun avulla.

Digitaaliset palvelut ja reaaliaikainen data helpottavat terveyspalveluiden suunnittelua ja kohdentamista

Videolla Paul Pronyk UNICEFin Indonesian toimistosta kertoo, miten teknologia voi tukea ihmisoikeuksien saavuttamisessa ja miten yhteistyö Nokian kanssa paransi Indonesian lasten ja perheiden terveyspalveluja.

Kenian yhteistyöohjelman tavoitteet ylittyivät moninkertaisesti
opettajien koulutuksen avulla

Nokian Keniassa tukeman ohjelman tavoitteet ylittyivät moninkertaisesti, sillä hankkeesta hyötyi peräti 160 000 ihmistä. Tämä onnistui panostamalla opettajien kouluttamiseen ja kehittämällä räätälöityjä opetus- ja oppimismateriaaleja. 500 opettajaa koulutettiin inklusiiviseen ja digitaaliseen oppimiseen. Hankkeessa valmistui saavutettava lukukirja ja toinen kirja on työn alla. Koulujen käyttöön kehitettiin myös digitaalisten oppimateriaalien avoin resurssipankki.

Hankkeesta hyötyneistä 90 000 oli lapsia, joista puolet tyttöjä. 450 kehitysvammaista lasta sai suoran tuen oppimiseensa.

Vuoden 2020 aikana kymmenen koulua yhdistettiin Internetiin, mikä avaa koulujen 1300 oppilaalle uusia oppimisen mahdollisuuksia Hanke on luonut pohjaa koko Kenian koulujen yhdistämiselle Internetiin.Työssä oli mukana myös Nokian omaa henkilöstöä.

Nokialle pilotti oli mahdollisuus testata uutta, oppimista tukevaa teknologiaa haastavissa olosuhteissa. Joachim Wuilmet, Nokian Lähi-idän ja Afrikan markkinointijohtaja, pitää tärkeänä sitä, että kehitysyhteistyöhankkeisiin osallistuvat yritykset ja järjestöt tekevät kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.  

– On paljon kestävämpää, jos yhteistyön tavoitteet tukevat jokaisen osapuolen arvoja ja tavoitteita. Silloin yhteishankkeesta on enemmän hyötyä myös yhteisöille ja tässä tapauksessa lapsille, Wuilmet sanoo.  

Yhteistyö Indonesiassa toi parempia terveyspalveluita
digitaalisuuden ja reaaliaikaisen datan avulla

Vuonna 2017 alkoi Nokian tukema ohjelma Indonesian lasten terveyspalvelujen kehittämiseksi. Tavoitteena oli parantaa terveys-, ravinto- ja hygieniapalvelujen kattavuutta ja laatua digitaalisten palveluiden ja reaaliaikaisen datan avulla, jolloin pystytään auttamaan entistä useampaa perhettä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa indonesialaista lasta tuhka- ja vihurirokkoa vastaan. Perheiden tavoittamisessa hyödynnettiin tekstiviestitoimintoa käyttävää RapidPro-palvelua.

Vuoden 2019 aikana hankkeessa vahvistettiin kuntatason terveyspalveluita ja niiden kapasiteettia. Tämä toteutettiin parantamalla rokotuskattavuutta slummialueilla ja parantamalla odottavien äitien ravitsemustilaa ja lasten hyvinvointia tekstiviestitoimintojen, muistutusviestien ja raportoinnin avulla. Kansallisella tasolla hanke tuki hallituksen tuhka- ja vihurirokkorokotuskampanjaa ja malarian vastaista työtä. Hankkeessa onnistuttiin myös kartoittamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien, kuten kodittomien, lapsien tilannetta ja saamaan heitä terveyspalveluiden piiriin. Hanke tavoitti vuonna 2019 suoraan noin 22 000 henkilöä ja hyödytti epäsuorasti noin 15 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat hankealueella.    

Koronapandemian leimaaman vuoden 2020 aikana jopa 2,1 miljoonaa indonesialaista sai Nokian tuella tietoa koronapandemialta suojautumisesta ja terveydenhuollon sekä rokotteiden tärkeydestä.

Lue lisää Nokian ja UNICEFin yhteistyöstä Indonesiassa: UNICEF kehittää Nokian tuella Indonesiaan tehokkaampia terveyspalveluja - ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa lasta

Pääkuva:  Nokian tukema hanke Marokossa käynnistyi ensimmäisillä työpajoilla vuoden 2021 lopussa. ©UNICEF Morocco