Nokia vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista yhteistyöllään UNICEFin kanssa

Nokia tekee UNICEFin kanssa yhteistyötä Indonesiassa. Kolmevuotinen hanke Keniassa päättyi viime vuonna. Mobiiliteknologialla on ollut keskeinen rooli molemmissa hankkeissa.

Nokia ja UNICEF toteuttivat Keniassa kolmevuotisen ohjelman vuosina 2018–2020. Ohjelman tavoitteenaan oli perusopetuksen laadun ja saatavuuden kehittäminen ja verkkoratkaisujen tuominen kouluihin. Indonesiassa Nokia jatkaa vuonna 2017 alkanutta tukeaan UNICEFin työhön Indonesian lasten terveyspalvelujen kehittämiseksi mobiiliteknologian avulla.

“Kaikkia osapuolia
hyödyttävää yhteistyötä”

Nokian ja UNICEFin Kenian-ohjelman  tavoitteenaan oli perusopetuksen laadun ja saatavuuden kehittäminen ja verkkoratkaisujen tuominen kouluihin.

Koronapandemian sulkiessa koulut digitaalisen oppimateriaalin ja etäopetuksen tarve korostui. Hanke pystyi aiemmin tehdyn työn ansiosta tukemaan Kenian hallitusta sen etäkouluhankkeissa.

Teknologiayrityksenä velvollisuutemme on auttaa kestävän kehityksen tavoitteita toteutumaan, sillä tiedämme, että teknologia voi auttaa ratkaisemaan monenlaisia ongelmia.

– Anthony D’Arcy, Nokian vastuullisuusraportoinnista vastaava johtaja ​

Tavoitteet ylittyivät moninkertaisesti
opettajien koulutuksen avulla

Ohjelman tavoitteet ylittyivät moninkertaisesti, sillä hankkeesta hyötyi peräti 160 000 ihmistä. Tämä onnistui panostamalla opettajien kouluttamiseen ja kehittämällä räätälöityjä opetus- ja oppimismateriaaleja. 500 opettajaa koulutettiin inklusiiviseen ja digitaaliseen oppimiseen. Hankkeessa valmistui saavutettava lukukirja ja toinen kirja on työn alla. Koulujen käyttöön kehitettiin myös digitaalisten oppimateriaalien avoin resurssipankki.

Hankkeesta hyötyneistä 90 000 oli lapsia, joista puolet tyttöjä. 450 kehitysvammaista lasta sai suoran tuen oppimiseensa.

Vuoden 2020 aikana kymmenen koulua yhdistettiin Internetiin, mikä avaa koulujen 1300 oppilaalle uusia oppimisen mahdollisuuksia Hanke on luonut pohjaa koko Kenian koulujen yhdistämiselle Internetiin.Työssä oli mukana myös Nokian omaa henkilöstöä.

Nokialle pilotti oli mahdollisuus testata uutta, oppimista tukevaa teknologiaa haastavissa olosuhteissa. Joachim Wuilmet, Nokian Lähi-idän ja Afrikan markkinointijohtaja, pitää tärkeänä sitä, että kehitysyhteistyöhankkeisiin osallistuvat yritykset ja järjestöt tekevät kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.  

–On paljon kestävämpää, jos yhteistyön tavoitteet tukevat jokaisen osapuolen arvoja ja tavoitteita. Silloin yhteishankkeesta on enemmän hyötyä myös yhteisöille ja tässä tapauksessa lapsille, Wuilmet sanoo.  

 Katso video Nokian ja UNICEFin yhteistyöhankkeesta Keniassa (saat videon auki klikkaamalla kuvaa):

Yhteistyö Indonesiassa tuo parempia terveyspalveluita
digitaalisuuden ja reaaliaikaisen datan avulla

Nokia jatkaa vuonna 2017 alkanutta tukeaan UNICEFin työhön Indonesian lasten terveyspalvelujen kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa terveys-, ravinto- ja hygieniapalvelujen kattavuutta ja laatua digitaalisten palveluiden ja reaaliaikaisen datan avulla, jolloin pystytään auttamaan entistä useampaa perhettä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa indonesialaista lasta tuhka- ja vihurirokkoa vastaan. Perheiden tavoittamisessa hyödynnettiin tekstiviestitoimintoa käyttävää RapidPro-palvelua.

Vuoden 2019 aikana hankkeessa vahvistettiin kuntatason terveyspalveluita ja niiden kapasiteettia. Tämä toteutettiin parantamalla rokotuskattavuutta slummialueilla ja parantamalla odottavien äitien ravitsemustilaa ja lasten hyvinvointia tekstiviestitoimintojen, muistutusviestien ja raportoinnin avulla. Kansallisella tasolla hanke tuki hallituksen tuhka- ja vihurirokkorokotuskampanjaa ja malarian vastaista työtä. Hankkeessa onnistuttiin myös kartoittamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien, kuten kodittomien, lapsien tilannetta ja saamaan heitä terveyspalveluiden piiriin. Hanke tavoitti vuonna 2019 suoraan noin 22 000 henkilöä ja hyödytti epäsuorasti noin 15 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat hankealueella.    

Koronapandemian leimaaman vuoden 2020 aikana jopa 2,1 miljoonaa indonesialaista sai Nokian tuella tietoa koronapandemialta suojautumisesta ja terveydenhuollon sekä rokotteiden tärkeydestä.

Oheisella videolla Paul Pronyk UNICEFin Indonesian toimistosta kertoo, miten teknologia voi tukea ihmisoikeuksien saavuttamisessa (saat videon auki klikkaamalla kuvaa):

Lue lisää Nokian ja UNICEFin yhteistyöstä Indonesiassa: UNICEF kehittää Nokian tuella Indonesiaan tehokkaampia terveyspalveluja - ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa lasta

Pääkuva:  Sudarminin ja 11-kuukautinen Putrin luona Sidoreion kylässä on juuri käynyt kotisairaanhoitaja. Koronapandemian keskellä on tärkeää huolehtia perusterveydenhuollosta ja rokotetietoudesta. ©UNICEF/UNI350114/Ijazah