Nokia vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista yhteistyöllään UNICEFin kanssa

Nokia tekee UNICEFin kanssa yhteistyötä Keniassa ja Indonesiassa. Mobiiliteknologialla on keskeinen rooli molemmissa hankkeissa.

Keniassa vuonna 2018 alkaneessa hankkeessa kumppanuuden tavoitteena on parantaa oppimistuloksia digitaalisen oppimateriaalien ja koulujen verkkoyhteyksien avulla. Indonesiassa Nokia jatkaa vuonna 2017 alkanutta tukeaan UNICEFin työhön Indonesian lasten terveyspalvelujen kehittämiseksi mobiiliteknologian avulla.

“Kaikkia osapuolia
hyödyttävää yhteistyötä”

Nokia ja UNICEF aloittivat Keniassa vuonna 2018 pilottiohjelman, jonka tavoitteena on peruskoulujen opetuksen laadun kehittäminen ja verkkoratkaisujen tuominen maaseudun kouluihin. Ohjelman tavoitteena on tarjota opettajille ja oppilaille pääsy internetiin ja mahdollisuus hyödyntää digitaalista oppimismateriaalia. Ohjelmalla vahvistetaan erityisesti vammaisten lasten ja tyttöjen oppimista.

Nokian yritysvastuutavoitteet liittyvät vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 9 ja 17, joiden tavoitteena on kestävä infrastruktuuri sekä globaali kumppanuus. Kenian koulutusohjelma pohjautuu näille tavoitteille samalla, kun se tukee tavoitetta 4, joka on hyvän ja tasa-arvoisen koulutuksen takaaminen kaikille.   

Teknologiayrityksenä velvollisuutemme on auttaa kestävän kehityksen tavoitteita toteutumaan, sillä tiedämme, että teknologia voi auttaa ratkaisemaan monenlaisia ongelmia.

– Anthony D’Arcy, Nokian vastuullisuusraportoinnista vastaava johtaja ​

Vuoden 2019 aikana Kenian hankkeesta hyötyi lähes 90 000 lasta, joista hiukan yli puolet tyttöjä. Vuoden aikana työstettiin eteenpäin digitaalista lukukirjaa ja kehitettiin laadukkaiden digitaalisten oppimateriaalien avointa resurssipankkia kenialaisten koulujen käyttöön. Lisäksi koulutettiin opettajia ja tuotettiin opetusmateriaalia lapsille. Vuoden aikana hankkeeseen liittyen tehtiin myös paljon vaikuttamis- ja viestintätyötä lasten aseman parantamiseksi. Verkkoratkaisun pilotti toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Nokialle pilotti on mahdollisuus testata uutta, oppimista tukevaa teknologiaa haastavissa olosuhteissa. Joachim Wuilmet, Nokian Lähi-idän ja Afrikan markkinointijohtaja, pitää tärkeänä sitä, että kehitysyhteistyöhankkeisiin osallistuvat yritykset ja järjestöt tekevät kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.  

–On paljon kestävämpää, jos yhteistyön tavoitteet tukevat jokaisen osapuolen arvoja ja tavoitteita. Silloin yhteishankkeesta on enemmän hyötyä myös yhteisöille ja tässä tapauksessa lapsille, Wuilmet sanoo. 

Katso video Nokian ja UNICEFin yhteistyöhankkeesta Keniassa (saat videon auki klikkaamalla kuvaa):

Yhteistyö Indonesiassa tuo parempia terveyspalveluita
digitaalisuuden ja reaaliaikaisen datan avulla

Nokia jatkaa vuonna 2017 alkanutta tukeaan UNICEFin työhön Indonesian lasten terveyspalvelujen kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa terveys-, ravinto- ja hygieniapalvelujen kattavuutta ja laatua digitaalisten palveluiden ja reaaliaikaisen datan avulla, jolloin pystytään auttamaan entistä useampaa perhettä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa indonesialaista lasta tuhka- ja vihurirokkoa vastaan. Perheiden tavoittamisessa hyödynnettiin tekstiviestitoimintoa käyttävää RapidPro-palvelua.

Vuoden 2019 aikana hankkeessa vahvistettiin kuntatason terveyspalveluita ja niiden kapasiteettia. Tämä toteutettiin parantamalla rokotuskattavuutta slummialueilla ja parantamalla odottavien äitien ravitsemustilaa ja lasten hyvinvointia tekstiviestitoimintojen, muistutusviestien ja raportoinnin avulla. Kansallisella tasolla hanke tuki hallituksen tuhka- ja vihurirokkorokotuskampanjaa ja malarian vastaista työtä. Hankkeessa onnistuttiin myös kartoittamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien, kuten kodittomien, lapsien tilannetta ja saamaan heitä terveyspalveluiden piiriin. Hanke tavoitti vuonna 2019 suoraan noin 22 000 henkilöä ja hyödytti epäsuorasti noin 15 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat hankealueella.    

Koronapandemian leimaaman vuoden 2020 aikana jopa 2,1 miljoonaa indonesialaista sai Nokian tuella tietoa koronapandemialta suojautumisesta ja terveydenhuollon sekä rokotteiden tärkeydestä.

Oheisella videolla Paul Pronyk UNICEFin Indonesian toimistosta kertoo, miten teknologia voi tukea ihmisoikeuksien saavuttamisessa (saat videon auki klikkaamalla kuvaa):

Lue lisää Nokian ja UNICEFin yhteistyöstä Indonesiassa: UNICEF kehittää Nokian tuella Indonesiaan tehokkaampia terveyspalveluja - ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa lasta

Pääkuva:  Sudarminin ja 11-kuukautinen Putrin luona Sidoreion kylässä on juuri käynyt kotisairaanhoitaja. Koronapandemian keskellä on tärkeää huolehtia perusterveydenhuollosta ja rokotetietoudesta. ©UNICEF/UNI350114/Ijazah