Parempia terveyspalveluita
mobiiliteknologialla

Indonesiassa kehitetään ratkaisuja, jotka tukevat alle 5-vuotiaiden lasten terveyttä ja ravitsemusta.

Nokia tukee pilottihanketta, jossa UNICEF ja Indonesian hallitus pyrkivät parantamaan paikallistason terveys- ja ravitsemuspalveluita innovatiivisen mobiilisovelluksen ja -teknologian avulla. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019.

Suurella osalla Indonesian väestöstä on pääsy internetiin ja mobiiliverkkoon. Siksi niiden avulla on mahdollista tuoda peruspalveluja myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille.

Hankkeessa kehitetään sovellus, jonka avulla terveystyöntekijät pystyvät muun muassa identifioimaan haavoittuvimmat yhteisöt ja taloudet, keräämään potilastietoja sekä lähettämään muistutuksia tärkeistä tapahtumista kuten rokotuksista. Sovellus myös mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jakamisen viranomaisten ja kentällä olevien terveydenhuollon työntekijöiden kesken.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää tiiviimmin äitien ja lasten paikallistason terveyspalvelut, ja varmistaa että alle 5-vuotiaiden lasten ravitsemuksesta ja terveydestä pystytään huolehtimaan asianmukaisesti.

Riippuen pilottihankkeen tuloksista ja opeista, Indonesian hallituksella on mahdollisuus laajentaa sen käyttö maanlaajuiseksi, jolloin se saavuttaisi miljoonia lapsia.

Lue lisää Nokian ja UNICEFin yhteistyöstä Indonesiassa: UNICEF kehittää Nokian tuella Indonesiaan tehokkaampia terveyspalveluja - ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa lasta

Nokia vauhdittaa
digiloikkaa Keniassa 
 

Kumppanuuden tavoitteena on luoda verkkoyhteydet kouluille sekä parantaa erityisesti tyttöjen ja vammaisten lasten oppimistuloksia digitaalisen oppimateriaalin avulla. 

Nokia ja UNICEF aloittivat Keniassa vuonna 2018 kaksivuotisen pilottiohjelman, jonka tavoitteena on peruskoulujen opetuksen laadun kehittäminen ja verkkoratkaisujen tuominen maaseudun kouluihin. Ohjelma tarjoaa opettajille ja oppilaille pääsyn internetiin ja mahdollisuuden hyödyntää digitaalista oppimismateriaalia. Nokian verkkoratkaisuja pilotoidaan ensin viidessä koulussa syrjäisillä, kuivuuden ja konfliktien kurittamilla alueilla.

Teknologiayrityksenä velvollisuutemme on auttaa kestävän kehityksen tavoitteita toteutumaan, sillä tiedämme, että teknologia voi auttaa ratkaisemaan monenlaisia ongelmia.

– Anthony D’Arcy, Nokian vastuullisuusraportoinnista vastaava johtaja ​

Koulutusohjelman arvioidaan hyödyttävän kahden vuoden aikana 4 000:ta lasta ja 400:aa opettajaa. Ohjelmalla vahvistetaan erityisesti tyttöjen ja vammaisten lasten digitaalisia taitoja.  

Nokian yritysvastuutavoitteet liittyvät vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 4, 9 ja 17, joiden tavoitteena on tasa-arvoinen ja laadukas koulutus, kestävä infrastruktuuri sekä globaali kumppanuus. Kenian koulutusohjelma pohjautuu näille tavoitteille.  

Nokialle pilotti on mahdollisuus testata uutta, oppimista tukevaa teknologiaa haastavissa olosuhteissa. Joachim Wuilmet, Nokian Lähi-idän ja Afrikan markkinointijohtaja, pitää tärkeänä sitä, että kehitysyhteistyöhankkeisiin osallistuvat yritykset ja järjestöt tekevät kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.  

– Perinteisesti järjestöt ovat nähneet yritykset vain rahoittajina. On paljon kestävämpää, jos yhteistyön tavoitteet tukevat jokaisen osapuolen arvoja ja tavoitteita. Silloin yhteishankkeesta on enemmän hyötyä myös yhteisöille ja tässä tapauksessa lapsille, Wuilmet sanoo

Lue lisää Nokian ja UNICEFin työstä Keniassa: Nokia ja UNICEF parantavat lasten oppimistuloksia digiteknologian keinoin Keniassa 

Kuva: Terveydenhoitaja rokottaa lasta Indonesian Surabayassa. ©UNICEF/2017/van Oorsouw