Siirry sisältöön

Digitaaliset palvelu ja reaaliaikainen data toivat merkittäviä parannuksia

Digitaaliset palvelut ja reaaliaikainen data paransivat merkittävästi terveys-, ravitsemus- ja hygieniapalvelujen kattavuutta ja laatua. UNICEF pystyi esimerkiksi rokottamaan 58 miljoonaa lasta tuhkarokkoa ja vihurirokkoa vastaan tekstiviestipohjaisen muistutusratkaisun avulla.

Haavoittuvimmassa asemassa olevia saatiin terveyspalvelujen piiriin Indonesiassa

Vuonna 2017 alkoi Nokian tukema ohjelma Indonesian lasten terveyspalvelujen kehittämiseksi. Tavoitteena oli parantaa terveys-, ravinto- ja hygieniapalvelujen kattavuutta ja laatua digitaalisten palveluiden ja reaaliaikaisen datan avulla, jolloin pystytään auttamaan entistä useampaa perhettä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin 58 miljoonaa indonesialaista lasta tuhka- ja vihurirokkoa vastaan. Perheiden tavoittamisessa hyödynnettiin tekstiviestitoimintoa käyttävää RapidPro-palvelua.

Vuoden 2019 aikana hankkeessa vahvistettiin kuntatason terveyspalveluita ja niiden kapasiteettia. Tämä toteutettiin parantamalla rokotuskattavuutta slummialueilla ja parantamalla odottavien äitien ravitsemustilaa ja lasten hyvinvointia tekstiviestitoimintojen, muistutusviestien ja raportoinnin avulla.

Kansallisella tasolla hanke tuki hallituksen tuhka- ja vihurirokkorokotuskampanjaa ja malarian vastaista työtä.

Hankkeessa onnistuttiin myös kartoittamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien, kuten kodittomien, lapsien tilannetta ja saamaan heitä terveyspalveluiden piiriin. Hanke tavoitti vuonna 2019 suoraan noin 22 000 henkilöä ja hyödytti epäsuorasti noin 15 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat hankealueella.    

Koronapandemian leimaaman vuoden 2020 aikana jopa 2,1 miljoonaa indonesialaista sai Nokian tuella tietoa koronapandemialta suojautumisesta ja terveydenhuollon sekä rokotteiden tärkeydestä.

Digitaaliset palvelut ja reaaliaikainen data helpottavat terveyspalveluiden suunnittelua ja kohdentamista

Videolla Paul Pronyk UNICEFin Indonesian toimistosta kertoo, miten teknologia voi tukea ihmisoikeuksien saavuttamisessa ja miten yhteistyö Nokian kanssa paransi Indonesian lasten ja perheiden terveyspalveluja.