Siirry sisältöön

Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030.

Kestävä kehitys tarkoittaa yhteiskunnallista muutosta, jossa turvataan sekä nykyisille että tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n jäsenvaltiot ovat sopineet kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030 -toimintaohjelmasta), joiden kunnianhimoisena tavoitteena on poistaa maailmasta äärimmäinen köyhyys ja mahdollistaa taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävä kehitys vuoteen 2030 mennessä.

17 tavoitetta koko maailmalle

Kolme lasta juoksee hiekalla kohti kameraa käsi kädessä.

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta:

 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

 Tutustu kaikkiin tavoitteisiin tarkemmin

Kestävä tulevaisuus lapsille

Nuori pitää mielenosoituksessa kylttiä, jossa lukee "no more blah, blah, blah"