Siirry sisältöön

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Lapsi on aikuisen sylissä ja koskettaa tämän kypärää

Miten työ ja talouskasvu vaikuttavat maailman lasten elämään?

Maailmassa varallisuus jakautuu epätasaisesti maiden välillä ja niiden sisällä. Taloudellinen kasvu ja työ vaikuttavat suoraan lapsiperheiden toimeentuloon ja sitä kautta lasten hyvinvointiin. Kun lapset kasvavat nuoruudesta aikuisuuteen ja siirtyvät työelämään, heidän täytyy löytää työtä itsensä ja perheensä elättämiseksi.

Työn puute ajaa nuoria ja heidän vanhempiaan muuttamaan kauas kotoa työn perässä, hajottaa perheitä ja luo toivottomuutta ja syrjäytymistä. Työn etsintä ja toiveet paremmasta elämästä ovat yksi syy sille, miksi monet nuoret afrikkalaiset riskeeraavat henkensä ylittämällä Välimeren pienissä veneissä päästäkseen Eurooppaan.

Maailmassa - erityisesti köyhimmissä maissa - on myös paljon lapsia ja nuoria, jotka joutuvat tekemään töitä, vaikka sen on vahingollista heidän terveydelleen tai haittaa heidän koulun käyntiään. Köyhien perheiden lapset joutuvat usein jo nuorina töihin ja heidän koulunkäyntinsä keskeytyy. Lapset joutuvat myös edelleen tekemään paljon pakkotyötä.

Vaikka Suomessa ei ole lapsityövoimaa ja työntekijöiden oikeuksista pyritään pitämään hyvää huolta, näin ei ole valitettavasti kaikkialla maailmassa. Monet suomalaiset yritykset ovat siirtäneet tuotteidensa tuotantoa köyhempiin maihin, joissa työn tekeminen on edullisempaa – usein työntekijöiden ja heidän perheidensä kustannuksella. Työolosuhteet ovat monissa köyhemmissä maissa heikommat ja vaarallisemmat kuin Suomessa, eivätkä työntekijät välttämättä ansaitse riittävästi elättääkseen perheensä.

Suomessa taas haasteena on taata tarpeeksi työpaikkoja, jotka takaavat riittävän toimeentulon. Lisäksi Suomessa asuu yhä enemmän muualta muuttaneita perheitä, joiden työllistymistä ja kotoutumista hankaloittaa suomen kielen osaamisen tai koulutuksen puute.

Mitä tavoite sisältää?

ikoni, jossa numero 8 ja ihmisarvoista työtä ja talouskasvua