Siirry sisältöön

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Pieni lapsi istuu vanhemman sylissä, kun hänen olkapäähänsä annetaan rokote

Miten puutteet koulutuksessa vaikuttavat maailman lasten elämään?

Vaikka yhä useampi lapsi pääsee kouluun, edistys ei ole ulottunut kaikkiin lapsiin. Noin 64 miljoonaa lasta jää edelleen peruskoulun ulkopuolelle. Lisäksi moni koulua käyvä lapsi ei saa laadukasta koulutusta eikä opi riittävästi. 

Monissa köyhemmissä maissa lukuisat tytöt saattavat jäädä ilman koulutusta muun muassa siksi, että vanhemmilla ei ole varaa laittaa kaikkia lapsia kouluun ja he valitsevat poikien kouluttamisen tyttöjen sijaan. Lisäksi monet tytöt naitetaan varhain, jolloin he tulevat raskaaksi ja joutuvat keskeyttämään koulunkäynnin. Koulutustavoite liittyykin läheisesti tavoitteeseen sukupuolten tasa-arvosta.

Myöskään esimerkiksi vammaisten tai vähemmistökieltä puhuvien lasten koulunkäyntiä ei aina tueta, jolloin he jäävät helposti koulun ulkopuolelle tai lopettavat koulun kesken kaiken.

Laadukas koulutus pitää sisällään myös ihmisoikeuskasvatuksen ja sen, että lapsilla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan kehittämiseen. Suomessa ihmisoikeuskasvatuksessa ja lasten osallisuuden toteutumisessa on ollut puutteita. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat ihmisoikeuskasvatukseen ja lasten osallisuuden vahvistamiseen, mutta olisi tärkeää, että näiden asioiden toteutumista myös säännöllisesti arvioitaisiin, kuten Lapsen oikeuksien komitea on tuonut esiin.

Koulutuksesta on viime vuosina leikattu merkittävästi määrärahoja Suomessa, mikä voi vaarantaa laadukkaan koulutuksen ja vaikuttaa lasten ja nuorten oppimistuloksiin. Lisäksi haasteena on turvallisen ja väkivallattoman oppimisympäristön takaaminen, jos kouluissa esiintyy esimerkiksi koulukiusaamista.

Mitä tavoite sisältää?

ikoni, jossa numero 4 ja teksti hyvä koulutus