Lapsen oikeuksien seuranta

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Lapsen oikeuksien sopimuksen ja sen valinnaisten pöytäkirjojen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. Komiteaan kuuluu 18 lapsen oikeuksien asiantuntijaa eri puolilta maailmaa. Heidän toimikautensa on neljä vuotta. Komitean jäsenten valinnasta ja komitean toiminnasta säädetään lapsen oikeuksien sopimuksen 43. artiklassa. Komitea kokoontuu kolme kertaa vuodessa Genevessä.

Sopimuksen määräaikaisraportointi

Komitean ensisijaisena tehtävänä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja lapsen oikeuksien toteutumisesta omassa maassaan (säädetty artiklassa 44). Ensimmäinen maaraportti jätetään kahden vuoden kuluttua sopimukseen liittymisestä ja tämän jälkeen aina viiden vuoden välein.

Raportissa valtio luettelee ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt lapsen oikeuksien edistämiseksi. Komitea käsittelee raportteja istunnoissaan, joihin se kutsuu kuultavaksi sekä valtion että lapsijärjestöjen edustajat. Lopuksi komitea antaa valtiolle suosituksia ja huomautuksia, joihin sen tulee vastata seuraavassa määräaikaisraportissaan.

Suomen määräaikaisraportit

Suomi on jättänyt maaraporttinsa lapsen oikeuksien komitealle neljä kertaa. Myös lapsi- ja nuorisojärjestöt sekä lapsiasiavaltuutettu (tehtävä perustettiin vuonna 1999) toimittavat omat lisäraporttinsa komitealle, jotka täydentävät valtion jättämää raporttia (kts. raportit alla Aiheeseen liittyvää - palstalla).

Suomen ensimmäinen maaraportti jätettiin vuonna 1993 ja seuraavat raportit vuosina 1998, 2003 ja 2008. Komitean työn ruuhkautumisen vuoksi Suomen viimeisin raportti käsiteltiin vasta vuonna 2011.  

Valtioiden tulee julkistaa määräaikaisraporttinsa laajalti yleisölle omassa maassaan. Lue Suomen komitealta vuonna 2011 saamat kommentit ja huomautukset tästä.

Komitean muut tehtävät

Kerran vuodessa komitea järjestää yleiskeskustelupäivän, joka käsittelee jotakin tiettyä teemaa. Aiheita ovat olleet muun muassa lapsen oikeus tulla kuulluksi (2006) ja lapsen oikeus koulutukseen hätätilanteissa (2008).

Komitea antaa myös yleiskommentteja, joissa tarkastellaan lapsen oikeuksien sopimuksen määräyksiä ja annetaan ohjeita niiden täytäntöönpanoon. Esimerkiksi viimeisin kommentti (2011) käsittelee artiklaa 19 eli lapsen oikeutta suojeluun kaikelta väkivallalta. Tähän mennessä komitea on julkaissut 13 yleiskommenttia.

Aiheeseen liittyvää

Opetushallituksen määräykset opetussuunnitelmien perusteiden täydentämiseen:

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen - OPS 2016
 
Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -hanke

Suomen UNICEFin kouluyhteistyö
 
Suomen UNICEFin oppimateriaalit

Lapsiasiavaltuutetun kirjoitus "Ennakoi uusia opetussuunnitelmia!"

Katsaus opetussuunnitelmien muutokseen blogissamme: Ihmisen ei tarvitse olla toiselleen susi
 
Opinnäytetyö lapsen oikeuksista varhaiskasvatuksessa