Siirry sisältöön

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Lapsi kantaa vettä graffitiseinän edessä.

Miten kestävät kaupungit vaikuttavat maailman lasten elämään?

Yli puolet maailman ihmisistä asuu kaupungeissa ja luku kasvaa koko ajan. Ennustuksien mukaan vuonna 2050 kaupungeissa asuu jo 70% ihmisistä. 

Monille lapsille kaupunkielämä lisää mahdollisuuksia päästä kouluun, lääkäriin ja harrastuksiin. Kaupunkien sisällä ja välillä on kuitenkin suuria eroja. Moni lapsi jää yhä vaille sähköä, puhdasta vettä ja terveydenhoitoa. Arvioiden mukaan seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana slummeissa asuvien ihmisten määrä tulee nousemaan yli 3 miljardiin.

Tämä tavoite on olennainen myös Suomessa. Suomessakin on parannettavaa muun muassa sen varmistamiseksi, että liikennejärjestelmämme – tiet, raideliikenne, julkinen liikenne, jne. – ovat tarpeeksi turvallisia, luotettavia ja kestäviä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että asunnot ovat riittävän edullisia, ja rakentaa talot turvallisiksi. On myös tärkeää pitää huoli siitä, että liikuntarajoitteisten ihmisten on helppo liikkua kaikissa julkisissa tiloissa, rakennuksissa ja kulkuvälineissä.

Muita tärkeitä tapoja luoda kestävämpiä kaupunkeja ja yhdyskuntia ovat uusiutuvien energianlähteiden suosiminen fossiilisten polttoaineiden sijaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä kiertotalouden edistäminen.

Mitä tavoite sisältää?

ikoni, jossa numero 11 ja teksti kestävät kaupungit ja yhteisöt