Siirry sisältöön

Yhteistyö UNICEFin kanssa herätti uusia ajatuksia yritysvastuun edistämisestä

Suomen UNICEFin pörssiyrityksiä koskevaan tutkimukseen osallistuminen auttoi Suominen Oyj:n huomaamaan, miten monimuotoista lasten huomioiminen liiketoiminnassa on.

Artikkeli
isä pitää sylissään vauvaa, joka tavoittelee kuvaajaa hymyillen
Serbialainen Nikola pitää sylissään 7-kuukautista tytärtään. Nikola osallistuu vaimonsa kanssa UNICEFin tukemaan vanhemmuustaitojen opetukseen.
© UNICEF/UN0465995/Pancic

Suominen oli yksi Suomen UNICEFin helmikuussa 2024 julkistamaan selvitykseen osallistuneista pörssiyrityksistä. Selvitys oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja siinä tutkittiin, miten suomalaiset pörssiyritykset huomioivat lasten oikeudet.  

– Integroimalla lapsen oikeudet yrityksen periaatteisiin ja käytäntöihin voidaan vahvistaa olemassa olevia kestävän kehityksen strategioita niin lasten kuin yritystenkin eduksi. Lisäsysäyksen tälle työlle antaa EU-lainsäädäntö, joka edellyttää yrityksiä ottamaan huomioon toimintansa vaikutukset yhteiskuntaan sekä noudattamaan näiden suhteen erityisiä raportointinormeja, kertoo Suomen UNICEFin vastuullisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Outi Kauppinen. 

Tutkimus lisäsi ymmärrystä lasten huomioimisesta  

Suominen on ottanut lapsen oikeudet huomioon toiminnassaan jo useita vuosia.

– Strategiamme kulmakivenä on jo pitkään ollut vastuullisuus. Lisäksi teemme yhteistyötä lasten tulevaisuuden hyväksi UNICEFin kanssa Ahlström Collective Impactin hankkeen kautta, kertoo Suomisen henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Klaus Korhonen. 

Tutkimukseen osallistuminen toi hänen mukaansa uusia näkökulmia lasten oikeuksien tarkasteluun.

Työ UNICEFin kanssa auttoi meitä huomaamaan, mitä voisimme tehdä vielä enemmän lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Klaus Korhonen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, Suominen

– Tämä avasi silmiämme siihen, miten kaikkia asioita voi katsoa ’lapsilinssin’ läpi. Huomasimme, kuinka monimuotoista lapsien huomioiminen liiketoiminnassa on, ja se herätti ajatuksia siitä, mitä voisimme tehdä vielä enemmän asian edistämiseksi.

Suomisella oltiin kiitollisia UNICEFin antamasta mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen.

Yhteistyö UNICEFin kanssa on aina ollut hyvin helppoa ja hedelmällistä.

Emilia peltola, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Suominen 

– UNICEF on upea järjestö ja tekee mahtavaa työtä. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut aina hyvin helppoa ja hedelmällistä. Olemme vuosien varrella huomanneet, että siellä on asialleen vihkiytyneitä henkilöitä, jotka tekevät työtään intohimolla, sanoo Suomisen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Emilia Peltola.  

Suomalaisyritykset viemään lapsi- ja perheystävällisiä käytäntöjä maailmalle  

– Kävi ilmi, että Suominen tekee paljon hyviä asioita, joita se ei kerro julkisesti, kuten perhevapaakäytännöt. Pohjoismaiset yritykset pitävät näitä itsestäänselvyytenä, mutta niistä pitäisi olla ylpeitä ja uutisoida avoimemmin, Emilia Peltola toteaa.  

Suominen pyrkii johdonmukaisesti varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kautta sen koko maailmanlaajuisen toimitusketjun. Yritys monitoroi lapsityövoimaa ja nuoria työntekijöitä koskevia vaatimuksia sekä operatiivisessa toiminnassaan että vastuullista toimintaa verifioivan EcoVadiksen avulla. 

– Yhtiöllämme on pitkäkestoiset suhteet monen alihankkijan kanssa. Tunnemme ne hyvin, joten meillä on mahdollisuus havainnoida niiden toimintaa, ja kuulisimme jos olisi joitain haasteita. Suomisella on erilliset liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille, ja edellytämme alihankkijoidemme sitoutuvan niihin, tai että heillä on vastaava oma sitoumus, Klaus Korhonen selittää.

Nuorten työntekijöiden huomioiminen on itsestäänselvyys

Nuorten työntekijöiden huomioiminen ja tasavertainen kohtelu on Suomisella itsestäänselvyys. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tärkeitä työelämätaitoja, ja heitä suojellaan vaaralliselta työltä.  

– Valmistavassa teollisuudessa turvallisuus on ykkösprioriteetti, ja myös nuorille työntekijöillemme kuuluu pakollinen turvallisuuskoulutus ja -perehdytys. Palkkaamme Suomessa paljon nuoria kausisijaisiksi ja teemme oppilaitosyhteistyötä. Osallistumme mm. rekrytointimessuille, ja haluamme näyttäytyä nuorille kiinnostavana ja vastuullisena työnantajana, kertoo Klaus Korhonen.  

Avoimemmalle raportoinnille on tarvetta 

Suurin osa Suomen UNICEFin analysoimista yrityksistä on ottanut tärkeimmät lapsia koskevat kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) osaksi vastuullisuustyötään. Tutkimuksen perusteella UNICEF on laatinut joukon suosituksia yrityksille: Niiden tulisi sitoutua julkisesti lapsen oikeuksiin, tunnistaa lapsen oikeuksiin liittyvät riskit ja toimia niiden ehkäisemiseksi, raportoida avoimesti edistyksestään ja lapsivaikutuksistaan sekä kannustaa perheystävällisiin käytäntöihin paikallisesti ja toimitusketjussaan. 

----------------------- 
Tutustu tarkemmin:   


Raportti  Child Lens on ESG: a Study of NASDAQ Helsinki Companies 
Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet 
Työkaluja yrityksille lapsen oikeuksien edistämiseen 
Työkalu sijoittajille lapsen oikeuksien integroimiseksi ESG-analyyseihin 

Julkaistu17.6.2024