Siirry sisältöön

UNICEFilta työkalu sijoittajille lapsen oikeuksien integroimiseksi ESG-analyyseihin

UNICEF on luonut työkalun sijoittajille lapsen oikeuksien integroimiseksi ESG-analyyseihin*. Sen avulla lapsen oikeuksien toteutuminen voidaan arvioida kattavammin osana yritysten kokonaisarviointia. Työkalu kehitettiin yhteistyössä sijoittajien, omaisuudenhoitajien ja ESG-analyyseja tarjoavien yritysten kanssa.

Uutinen
Pakistanilaislapset odottavat poliorokotteita Lahoressa tammikuussa 2021. ©UNICEF/UN3099457/Bukhari

Lasten osuus on lähes kolmasosa maailman väestöstä, ja yritysten toimitusketjut vaikuttavat jopa miljardin lapsen elämään Tästä huolimatta yritysten ihmisoikeuskäytännöissä otetaan liian harvoin huomioon lapsen oikeuksien kunnioittamiseen liittyviä erityisiä näkökohtia.

The Tool for Investors on Integrating Children’s Rights into ESG Analysis tarjoaa sekä ohjeita että indikaattoreita lapsen oikeuksien arvioimiseksi kohdeyrityksessä. Sitä voidaan käyttää myös yritysten kannustamiseksi kehittämään vastuullisuustyötään huomiomaan arvoketjujensa vaikutukset lapsiin paremmin.

Työkalu kehitetty yhteistyössä
sidosryhmien kanssa

Työkalu kehitettiin yhteistyössä sijoittajien, omaisuudenhoitajien ja ESG-analyyseja tarjoavien yritysten kanssa.

Se sisältää ohjeita lapsen oikeuksien olennaisuuden arvioimiseksi, arviointikehyksen, joka koostuu pisteytysmenetelmistä ja lapsen oikeuksien due diligence -indikaattoreista sekä luvun tietolähteistä. Se on suunniteltu joustavaksi ja helppokäyttöiseksi, jotta sijoittajat voivat integroida lapsen oikeudet omiin ESG-analyyseihin. Sitä voidaan käyttää myös erillisen arvion tekemiseksi lasten oikeuksien toteutumisesta analyysin kohteena olevassa yrityksessä.

– Koronavuosi on kohdellut lapsia kovasti ja tarve lasten suojelulle on valtava. Tämä työkalu on erinomainen apu lapsiin kohdistuvien riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Se neuvoo parhaat tavat minimoida riskit ja tukee myönteisten vaikutusten luomisessa lapsille maailmanlaajuisesti, sanoo Caroline LeMeaux, ESG-tutkimuksen johtaja Amundi Asset Managementistä.

– Sijoittajilla on tärkeä rooli niiden yritysten käytäntöjen muokkaamisessa, joihin he sijoittavat. Nyt julkistetun työkalun avulla sijoittajat voivat paremmin arvioida, miten yritysten toiminta vaikuttaa lapsiin ja yritykset saavat tukea vastuullisuustyölleen, sanoo Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Outi Kauppinen .

Jo ennen The Tool for Investors on Integrating Children’s Rights into ESG Analysis -työkalua UNICEF on tehnyt työtä helpottaakseen yritysten ja sijoittajien työtä lapsen oikeuksien huomioimisessa.  Vuonna 2019 julkaistiin UNICEFin ja Sustainalyticsin työkalu, jolla sijoittavat voivat arvioida sijoitustensa vaikutuksia lapsen oikeuksiin. Ensi vuonna vietetään Liiketoimintaa ohjaavien lastenoikeusperiaatteiden 10-vuotisjuhlaa. Children’s Rights and Business Principles eli Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet on UNICEFin, YK:n Global Compact -aloitteen ja Pelastakaa Lapset -järjestön yhteinen, kansainvälinen aloite. Aloite sisältää kymmenen periaatetta, jotka auttavat yrityksiä tunnistamaan sellaiset toimintansa osa-alueet, joilla ne voivat luoda pysyviä parannuksia lasten elämään.

*ESG-lyhenne tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.

Lisätietoja:
Outi Kauppinen, erityisasiantuntija, Suomen UNICEF
Puh. 040 820 4141
Sähköposti: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu14.4.2021