Siirry sisältöön

Lapsen oikeudet ja yritysvastuu

Kaksi poikaa halaa Unicefin työntekijää.

Vastuullisilla yrityksillä on paremmat edellytykset toimia. Lapsen oikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on paitsi vastuullista, myös hyvää liiketoimintaa.

Miksi lapsen oikeuksien edistäminen kannattaa?

Yrityksillä on paljon positiivisia vaikutuksia lapsiin, esimerkiksi elintärkeiden tuotteiden tarjonta ja nuorten turvallinen työllistäminen. Monet vaikutukset ovat kuitenkin haitallisia.

Negatiiviset vaikutukset eivät rajoitu yksin lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tämä on tärkeää, mutta ei vielä riitä. Lapset tulee huomioida yritysten omassa toiminnassa ja tuotantoketjuissa, mutta myös esimerkiksi asiakkaina ja työntekijöiden perheenjäseninä.

Lapsen oikeuksia edistävät toimet tukevat:

 • hyvän maineen rakentumista,
 • parantavat riskien hallintaa,
 • houkuttelevat asiakkaita ja sijoittajia ja
 • takaavat yritykselle sosiaalisesti hyväksytyn tavan toimia.

Sitoutuminen lasten hyvinvointiin auttaa myös rekrytoinneissa ja henkilöstön motivoinnissa.

UNICEF tukee suomalaisia yrityksiä lapsen oikeuksien edistämisessä

Useat yritykset ja kokonaiset teollisuudenalat ovat muuttamassa toimintatapojaan. Suomen UNICEF auttaa suomalaisia yrityksiä huomioimaan ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet osana liiketoimintaa. Koulutamme ja teemme yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa monella eri tavalla.

Autamme yrityksiä muun muassa:

 • huomioimaan lapsen oikeudet osana yritysten politiikkaa ja toimintaohjeistoa (esim. eettiset periaatteet/ohjeistus, toimittajien ohjeistus, ihmisoikeussitoumus, erillinen lasten oikeus sitoumus),
 • huomioimaan lapsen oikeudet osana ihmisoikeusvaikutusten arviointeja,
 • tekemään tarvittaessa erillisiä lapsen oikeus vaikutusten arviointeja ja konsultoimaan sidosryhmiä lapsen oikeuksista,
 • integroimaan ja juurruttamaan lapsen oikeuksien toteuttaminen yrityksen kaikkeen toimintaan,
 • raportoimaan paremmin lapsen oikeuksien toteuttamisesta.

Yhteistyö tapahtuu yleensä koulutusten ja/tai kahdenvälisen yhteistyön kautta. UNICEF kerää myös yrityksiä yhteen eri toimialoilla löytääkseen laajempia ja kokonaisvaltaisempia tapoja huomioida lapsen oikeuksia.

Teemme yritysten kanssa yhteistyötä etenkin seuraavilla toimialoilla:

 • IT ja telekommunikaatio: lapsen oikeuksien turvaaminen verkossa.
 • Vaate- ja tekstiiliteollisuus: lapsen oikeuksien turvaaminen toimitusketjuissa.
 • Raaka-ainetuotanto: lapsen oikeuksien turvaaminen tuotannon alkupäässä, kuten palmuöljyn tuotannossa sekä kaakaon ja teen viljelyssä.
 • Kaivannaisala ja sen erityisvaikutukset lapsen oikeuksiin.
 • Matkailu: laajat vaikutukset lapsen oikeuksiin eri matkailualan toimintojen kautta.

Kannatamme myös Suomeen yritysvastuulakia, jotta suojelisimme lapsia paremmin arvoketjuissa. Samalla yhteiset pelisäännöt antaisivat reilut edellytykset kaikille toimijoille.