Lapsen oikeudet yritysten liiketoiminnassa

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Yritysvastuu: lapsen oikeuksien kunnioittaminen on hyvää liiketoimintaa

Vastuullisilla yrityksillä on paremmat edellytykset toimia. Lapsen oikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on paitsi vastuullista, myös hyvää liiketoimintaa.

Lapsen oikeuksia edistävät toimet tukevat:

  • hyvän maineen rakentumista,
  • parantavat riskien hallintaa,
  • houkuttelevat asiakkaita ja sijoittajia ja
  • takaavat yritykselle sosiaalisesti hyväksytyn tavan toimia.
  • Sitoutuminen lasten hyvinvointiin auttaa myös rekrytoinneissa ja henkilöstön motivoinnissa.

UNICEF tukee suomalaisia yrityksiä
lapsen oikeuksien edistämisessä

Yrityksillä on paljon positiivisia vaikutuksia lapsiin, esimerkiksi elintärkeiden tuotteiden tarjonta ja nuorten turvallinen työllistäminen. Monet vaikutukset ovat kuitenkin haitallisia. Negatiiviset vaikutukset eivät rajoitu yksin lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tämä on tärkeää, mutta ei vielä  riitä. Lapset tulee huomioida yritysten omassa toiminnassa ja tuotantoketjuissa, mutta myös esimerkiksi asiakkaina ja työntekijöiden perheenjäseninä. Useat yritykset ja kokonaiset teollisuudenalat ovat muuttamassa toimintatapojaan. UNICEF tukee yrityksiä tässä työssä. Suomessa koulutamme ja teemme yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Innovaatiohankkeiden ja vastuullisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Outi Kauppinen,
040 820 4141 outi.kauppinen@unicef.fi 

Blogeja ja videoita

Lapsen oikeudet yrityksissä ja sijoittamisessa

Vastuu lapsen oikeuksien toteutumisesta on meillä kaikilla

Lue UNICEFin Outi Kauppisen, Fazerin vastuullisuusjohtajan Sari Sarinin ja Evli Pankin vastuullisuusjohtajan Outi Heleniuksen ajatuksia lapsen oikeuksien toteutumisesta yrityksissä ja sijoittamisessa. 

Lue lisää

Sijoittaja - voit olla lapsen oikeuksien avainvaikuttaja!

Onneksi olkoon, sijoittaja - sinä voit olla lapsen oikeuksien avainvaikuttaja!

Kuvittele sidosryhmä, joka kattaisi kolmanneksen maailman väestöstä, ja olisi yrityksille merkittävä monilla eri tavoilla: asiakkaina, työntekijöiden perheenjäseninä, paikallisten yhteisöjen sekä yhteiskunnan merkittävinä jäseninä. 

Lue lisää

Globaaleissa kriiseissä korostuu yritysvastuun merkitys

Yritysten resursseja tarvitaan kipeästi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

YK ei voi onnistua yksinään. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on elintärkeää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja resilienssin kasvattamiseksi tulevien kriisien varalta.

Lue lisää

Lasten digijalanjälki täytyy turvata

Lasten digitaalisen jalanjäljen turvaamisen oltava koko toimialan vastuulla

Lapsilla on samat oikeudet yksityisyyden suojaan kuin aikuisillakin. Lapsille pitäisi kuitenkin tarjota aina laajempaa suojaa ja turvaa, koska heidän kasvunsa ja kehityksensä on vielä kesken

Lue lisää

Video: Lapsen oikeudet suomalaisen yrityksen liiketoiminnassa

Video: Lapsen oikeudet suomalaisen yrityksen liiketoiminnassa

Mitä lapsen oikeudet merkitsevät suomalaisten yritysten liiketoiminnalle ja miten parantaa riskienhallintaa niiden osalta? Video kertoo, miten yritykset vaikuttavat lapsen oikeuksien toteutumiseen. Videolla annetaan myös vinkkejä, mitä yritykset voivat tehdä edistääkseen lapsen oikeuksien toteutumista.

Yrityksillä valtaa lopettaa lapsityövoiman käyttö

Tuotantoketjujen tarkkailu ei yksin riitä

Lapsityöläisten määrä on vähentynyt 94 miljoonalla vuosituhannen alusta. Silti maailman köyhimmissä maissa joka neljäs lapsi joutuu tekemään terveydelleen ja kehitykselleen haitallista työtä. 

Lue lisää

Lapsenoikeusperiaatteet
- käytännön työkalu yrityksille

UNICEF on luonut liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet yhdessä YK:n yhteiskuntavastuualoite Global Compactin ja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa.

Periaatteet tarjoavat käytännön työkalun, jonka avulla yritykset voivat tarkastella lapsen oikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan.