Lapsen oikeudet yritysten liiketoiminnassa

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Yritysvastuu: lapsen oikeuksien kunnioittaminen on hyvää liiketoimintaa

Vastuullisilla yrityksillä on paremmat edellytykset toimia. Lapsen oikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on paitsi vastuullista, myös hyvää liiketoimintaa.

Lapsen oikeuksia edistävät toimet tukevat:

  • hyvän maineen rakentumista,
  • parantavat riskien hallintaa,
  • houkuttelevat asiakkaita ja sijoittajia ja
  • takaavat yritykselle sosiaalisesti hyväksytyn tavan toimia.
  • Sitoutuminen lasten hyvinvointiin auttaa myös rekrytoinneissa ja henkilöstön motivoinnissa.

UNICEF tukee suomalaisia yrityksiä
lapsen oikeuksien edistämisessä

Yrityksillä on paljon positiivisia vaikutuksia lapsiin, esimerkiksi elintärkeiden tuotteiden tarjonta ja nuorten turvallinen työllistäminen. Monet vaikutukset ovat kuitenkin haitallisia. Negatiiviset vaikutukset eivät rajoitu yksin lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tämä on tärkeää, mutta ei vielä  riitä. Lapset tulee huomioida yritysten omassa toiminnassa ja tuotantoketjuissa, mutta myös esimerkiksi asiakkaina ja työntekijöiden perheenjäseninä. Useat yritykset ja kokonaiset teollisuudenalat ovat muuttamassa toimintatapojaan. UNICEF tukee yrityksiä tässä työssä. Suomessa koulutamme ja teemme yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa monella eri tavalla.

Kannatamme Suomeenkin yritysvastuulakia, jotta suojelisimme lapsia paremmin arvoketjuissa. Samalla yhteiset pelisäännöt antaisivat reilut edellytykset kaikille toimijoille.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Innovaatiohankkeiden ja vastuullisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Outi Kauppinen,
040 820 4141 outi.kauppinen@unicef.fi 

 

Blogeja ja videoita

Lapset ovat usein tekoälyä hyödyntävien palveluiden loppukäyttäjiä, vaikka ratkaisu ei olisi suoraan heille suunnattu. Yritykset ovat keskiössä edistämässä läpinäkyviä ja luotettavia tekoälyratkaisuja. UNICEFin Lapset ja tekoäly -hankkeessa kehitetty Policy Guidance on AI for Children -ohjeistus kartoittaa miten rakentaa lapset ja heidän tarpeensa huomioivia tekoälyjärjestelmiä.

Lapsenoikeusperiaatteet
- käytännön työkalu yrityksille

UNICEF on luonut liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet, eli Children's Rights and Business Prinicples -periaatteet yhdessä YK:n yhteiskuntavastuualoite Global Compactin ja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa.

Periaatteet tarjoavat käytännön työkalun, jonka avulla yritykset voivat tarkastella lapsen oikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan.

Muita työkaluja
lapsen oikeuksien huomioimiseksi liiketoiminnassa

UNICEF on kehittänyt useita käytännön työkaluja yrityksille lapsen oikeuksien kunnioittamiseksi ja liiketoimintaa ohjaavien lapsenoikeusperiaatteiden toteuttamiseksi.