Siirry sisältöön

Tukemme yritysten lapsenoikeustyöhön

Lapsi istuu pyörätuolissa luokkahuoneessa Syyriassa.

Yritysten resursseilla ja asiantuntemuksella on ratkaiseva rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Lasten tulevaisuuden kannalta jokaisella seitsemällätoista kestävän kehityksen tavoitteella on merkitystä. Useat yritykset ja kokonaiset teollisuudenalat ovatkin muuttaneet toimintatapojaan kestävämmiksi myös lasten kannalta.

Suomen UNICEF auttaa suomalaisia yrityksiä huomioimaan ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet osana liiketoimintaa. Koulutamme ja teemme yhteistyötä yritysten kanssa lukuisilla tavoilla.

Autamme yrityksiä muun muassa:

  • huomioimaan lapsen oikeudet osana yritysten politiikkaa ja toimintaohjeistoa (esim. eettiset periaatteet/ohjeistus, toimittajien ohjeistus, ihmisoikeussitoumus, erillinen lasten oikeus sitoumus),
  • huomioimaan lapsen oikeudet osana ihmisoikeusvaikutusten arviointeja,
  • tekemään tarvittaessa erillisiä lapsen oikeus vaikutusten arviointeja ja konsultoimaan sidosryhmiä lapsen oikeuksista,
  • integroimaan ja juurruttamaan lapsen oikeuksien toteuttaminen yrityksen kaikkeen toimintaan,
  • raportoimaan paremmin lapsen oikeuksien toteuttamisesta.

Yhteistyö tapahtuu yleensä koulutusten ja/tai kahdenvälisen yhteistyön kautta. UNICEF kerää myös yrityksiä yhteen eri toimialoilla löytääkseen laajempia ja kokonaisvaltaisempia tapoja huomioida lapsen oikeuksia.

Teemme yritysten kanssa yhteistyötä etenkin seuraavilla toimialoilla:

  • IT ja telekommunikaatio: lapsen oikeuksien turvaaminen verkossa.
  • Vaate- ja tekstiiliteollisuus: lapsen oikeuksien turvaaminen toimitusketjuissa.
  • Raaka-ainetuotanto: lapsen oikeuksien turvaaminen tuotannon alkupäässä, kuten palmuöljyn tuotannossa sekä kaakaon ja teen viljelyssä.
  • Kaivannaisala ja sen erityisvaikutukset lapsen oikeuksiin.
  • Matkailu: laajat vaikutukset lapsen oikeuksiin eri matkailualan toimintojen kautta.

LUE LISÄÄ YRITYSYHTEISTYÖSTÄ