Siirry sisältöön

Eva Ahlströmin säätiö - naisten ja lasten asialla

Eva Ahlströmin säätiö on yksi Suomen UNICEFin merkittävimmistä kumppaneista. Tällä hetkellä säätiö tukee UNICEFin lastensuojelutyötä Intiassa ja on mukana Ahlström Collective Impact -verkostossa tukemassa UNICEFin koulutustyötä.

Emme puhu lahjoittamisesta. Tämä on investointia ihmiskunnan tulevaisuuteen.

- Maria Ahlström-Bondestam, Eva Ahlströmin säätiön hallituksen puheenjohtaja

Sambian lastensuojelutyössä saatiin merkittäviä parannuksia lasten ja naisten asemaan

Eva Ahlströmin säätiö tuki vuosina 2019 - 2021  UNICEFin lastensuojeluohjelmaa Sambiassa. Koronaepidemia lisäsi väkivaltaan ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän avun tarvetta ja laitoksissa olevien lasten määrää. Samalla syntymärekisteröintien määrä uhkasi laskea entisestään

Eva Ahlströmin säätiön tukema Sambian lastensuojeluohjelma pystyi tukemaan lapsia ja perheitä tänä poikkeuksellisena aikana. Tukikauden aikana vahvistettiin lasten ja perheiden hyvinvointipalveluita, jotta peruspalvelut ja lastensuojelun palvelut saataisiin etenkin niitä eniten tarvitseville. Tuen avulla saatiin myös vietyä eteenpäin laki, joka muuttaa avioliittoikärajan 18 ikävuoteen, parantaa lasten oikeuksia suojeluun ja nostaa rikosvastuun ikärajan 14 ikävuoteen. Lisäksi 80 000 heikoimmassa asemassa olevaa lasta saatiin lastensuojelun tuen piiriin ja sadat tuhannet saivat apua väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön lopettamiseksi toimivien maksuttomien tukipuhelinpalvelujen avulla. Yhdessä YK:n väestörahasto UNFPAN kanssa edistettiin kahden piirikunnan alueella työtä lapsiavioliittojen ja teiniraskauksien vähentämiseksi sekä tyttöjen koulunkäynnin varmistamiseksi. Positiivisten tulosten ansiosta tätä Ending Child Marriage –ohjelmaa on nyt päätetty laajentaa kymmenelle uudelle alueelle. 

Lastensuojeluohjelma 
Intian Länsi-Bengalissa 

Eva Ahlströmin säätiön ulkomailla asuvat perheenjäsenet sijoittavat kolmen vuoden aikana lähes 400 000 euroa UNICEFin lastensuojeluhankkeeseen Intian Länsi-Bengalissa.

Tavoitteena on kehittää alueen lastensuojelupalveluja ja vahvistaa paikallisten lastensuojelun työntekijöiden ammattitaitoa. Hankkeen aikana parannetaan lastenkotien laatua, perustetaan turvakoteja ja tuetaan sijaisperhejärjestelyjä, jotta mahdollisimman moni lapsi voisi kasvaa ja kehittyä kodinomaisessa ympäristössä laitosympäristön sijaan.

– Lasten suojeluun investoimalla autamme lapsia pääsemään irti köyhyyden tuomasta osattomuudesta, hyväksikäytöstä ja kaltoinkohtelusta. Iloitsen siitä, että UNICEFin pitkäjänteinen toiminta ja yhteistyö viranomaisten kanssa mahdollistaa hankkeen hyötyjen skaalautumisen koskemaan niin isoa lapsimäärää Kolkatan kaupungin ja muun Länsi-Bengalin alueella, kertoo Eva Ahlström Foundation Internationalin* ohjausryhmän puheenjohtaja Anne Canepa.

10 vuotta yhteistyötä
UNICEFin kanssa

Säätiön yhteistyö Suomen UNICEFin kanssa alkoi kymmenisen vuotta sitten. Ensimmäisenä hankkeena oli vuosina 2011 - 2014. UNICEFin puhtaan veden, sanitaation ja hygienian ohjelma Intian Madhya Pradeshin kouluissa. Pilottihanke oli valtava menestys, sillä osavaltio sovelsi laajalti hankkeen oppeja koko Madhya Pradeshin alueella.Vuosina 2014 - 2017 säätiö tuki Intian Rajasthanissa kolmivuotista hanketta, jonka tavoitteena oli parantaa koululaisten puhtaan veden saantia, vesihuoltoa ja hygieniatasoa. Näin parennettiin kouluympäristöä ja mahdollistettiin terveellisempi lapsuus koululaisille.  

Säätiö on edellä mainittujen lisäksi mukana viiden perheen perustamassa BF&HAPPY-hankkeessa Ruandan äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi.  Vuosina 2016-2108 August Ludvig Hartwallin säätiö, Eva Ahlströmin säätiö ja Pauligin perhe tukivat hanketta, jolla tuettiin vammaisten lasten koulunkäyntiä Vietnamissa. Yhteistyötä muiden kanssa tehtiin myös vuonna 2017 jolloin säätiö teki lahjoituksen Syyrian lasten hyväksi ja haastoi omia sidosryhmiään mukaan tekemään saman.

”Ei lahjoittamista, vaan investointia ihmiskunnan tulevaisuuteen”

Eva Ahlströmin säätiössä ei mielellään käytetä termiä lahjoittaminen. Sen sijaan puhutaan investoimisesta.

–  Tämä on investointia ihmiskunnan tulevaisuuteen. Se edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Samaan aikaan se edistää liiketoimintaa, sillä vakaampi maailma on parempi paikka tehdä bisnestä, toteaa Maria Ahlström-Bondestam.

Eva Ahlströmin Säätiö on ensimmäinen suomalainen säätiö UNICEF International Councilissa. Foorumin jäsenet saavat tietoa maailman lasten tilasta ja pääsevät keskustelemaan ja vaikuttamaan muiden UNICEFin merkittävien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Eva Ahlströmin säätiö perustettiin vuonna 2010 teollisuussuvun viidennen sukupolven naisten toimesta. Ahlstömin yrityksen perustaja Antti (1827-1896) ja vaimonsa Eva Ahlström (1848-1920) painottivat jo yli sata vuotta sitten sosiaalisen vastuun kantamista. Eva ja Antti Ahlström tukivat lahjoituksillaan kulttuuria, perustivat kansakouluja ja sairaaloita, sekä rakennuttivat henkilökunnan asuntoja Ahlströmin tehdasalueille ympäri Suomea.

Säätiön perustajien idea oli jatkaa esivanhempiensa viitoittamaa tietä. Säätiö tukee ennen kaikkea huonoissa olosuhteissa eläviä naisia ja lapsia niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Lue lisää säätiöstä

Katso Maria Ahlström-Bondestamin ajatuksia yhteistyöstä UNICEFin kanssa