Emme puhu lahjoittamisesta. Tämä on investointia ihmiskunnan tulevaisuuteen.

– Eva Ahlströmin säätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Bondestam

Naisten ja lasten asialla

Eva Ahlströmin säätiö on yksi Suomen UNICEFin merkittävimmistä kumppaneista. Tällä hetkellä säätiö tukee UNICEFin lastensuojelutyötä Intiassa ja Sambiassa.

Tuoreimpana hankkeena lastensuojeluohjelma
Intian Länsi-Bengalissa 

Eva Ahlströmin säätiön ulkomailla asuvat perheenjäsenet sijoittavat kolmen vuoden aikana lähes 400 000 euroa UNICEFin lastensuojeluhankkeeseen Intian Länsi-Bengalissa.

Tavoitteena on kehittää alueen lastensuojelupalveluja ja vahvistaa paikallisten lastensuojelun työntekijöiden ammattitaitoa. Hankkeen aikana parannetaan lastenkotien laatua, perustetaan turvakoteja ja tuetaan sijaisperhejärjestelyjä, jotta mahdollisimman moni lapsi voisi kasvaa ja kehittyä kodinomaisessa ympäristössä laitosympäristön sijaan.

– Lasten suojeluun investoimalla autamme lapsia pääsemään irti köyhyyden tuomasta osattomuudesta, hyväksikäytöstä ja kaltoinkohtelusta. Iloitsen siitä, että UNICEFin pitkäjänteinen toiminta ja yhteistyö viranomaisten kanssa mahdollistaa hankkeen hyötyjen skaalautumisen koskemaan niin isoa lapsimäärää Kolkatan kaupungin ja muun Länsi-Bengalin alueella, kertoo Eva Ahlström Foundation Internationalin* ohjausryhmän puheenjohtaja Anne Canepa.

Sambian lastensuojelutyötä tuettu
vuodesta 2018

Eva Ahlströmin säätiö on vuodesta 2018 tukenut UNICEFin lastensuojeluohjelmaa Sambiassa. UNICEFin lastensuojeluohjelma Sambiassa tähtää muun muassa lasten syntymärekisteröinnin lisäämiseen sekä lapsiavioliittojen ja tyttöjen kohtaaman seksuaalisen väkivallan vähentämiseen.

– Maanosassa tarvitaan valtavia investointeja lapsiin. Muuten vaarana on köyhyyden ja epätasa-arvon kierre, joka aiheuttaa paitsi inhimillistä kärsimystä myös epävakautta, pakolaisuutta ja siirtolaisuutta, toteaa Maria Bondestam Eva Ahlströmin säätiöstä.

Sambian väkiluku kasvaa nopeasti, ja maassa tarvitaan mittavia toimia, jotta köyhyyttä ja epätasa-arvoa saadaan vähennettyä väestönkasvusta huolimatta. Tavoitteena on myös, että väestönkasvu saadaan taitettua.

Puhtaampaa vettä ja sanitaatiota
Intian Madhya Pradeshin kouluihin 

Säätiön yhteistyö Suomen UNICEFin kanssa alkoi kymmenisen vuotta sitten. Ensimmäisenä hankkeena oli vuosina 2011 - 2014. UNICEFin puhtaan veden, sanitaation ja hygienian ohjelma Intian Madhya Pradeshin kouluissa. Pilottihanke oli valtava menestys, sillä osavaltio sovelsi laajalti hankkeen oppeja koko Madhya Pradeshin alueella.Vuosina 2014 - 2017 säätiö tuki Intian Rajasthanissa kolmivuotista hanketta, jonka tavoitteena oli parantaa koululaisten puhtaan veden saantia, vesihuoltoa ja hygieniatasoa. Näin parennettiin kouluympäristöä ja mahdollistettiin terveellisempi lapsuus koululaisille.  

Säätiö on edellä mainittujen lisäksi mukana viiden perheen perustamassa BF&HAPPY-hankkeessa Ruandan äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi.  Vuosina 2016-2108 August Ludvig Hartwallin säätiö, Eva Ahlströmin säätiö ja Pauligin perhe tukivat hanketta, jolla tuettiin vammaisten lasten koulunkäyntiä Vietnamissa. Yhteistyötä muiden kanssa tehtiin myös vuonna 2017 jolloin säätiö teki lahjoituksen Syyrian lasten hyväksi ja haastoi omia sidosryhmiään mukaan tekemään saman.

”Ei lahjoittamista, vaan
investointia ihmiskunnan tulevaisuuteen”

Eva Ahlströmin säätiössä ei mielellään käytetä termiä lahjoittaminen. Sen sijaan puhutaan investoimisesta.

–  Tämä on investointia ihmiskunnan tulevaisuuteen. Se edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Samaan aikaan se edistää liiketoimintaa, sillä vakaampi maailma on parempi paikka tehdä bisnestä, toteaa Maria Bondestam Eva Ahlströmin säätiöstä.

Eva Ahlströmin Säätiö on ensimmäinen suomalainen säätiö UNICEFin kansainvälisessä lahjoittajafoorumissa. Foorumin jäsenet saavat ensisijaista tietoa maailman lasten tilasta ja pääsevät keskustelemaan ja vaikuttamaan muiden UNICEFin merkittävien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Eva Ahlströmin säätiö perustettiin vuonna 2010 teollisuussuvun viidennen sukupolven naisten toimesta. Ahlstömin yrityksen perustaja Antti (1827-1896) ja vaimonsa Eva Ahlström (1848-1920) painottivat jo yli sata vuotta sitten sosiaalisen vastuun kantamista. Eva ja Antti Ahlström tukivat lahjoituksillaan kulttuuria, perustivat kansakouluja ja sairaaloita, sekä rakennuttivat henkilökunnan asuntoja Ahlströmin tehdasalueille ympäri Suomea.

Säätiön perustajien idea oli jatkaa esivanhempiensa viitoittamaa tietä. Säätiö tukee ennen kaikkea huonoissa olosuhteissa eläviä naisia ja lapsia niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Katso video Eva Ahlströmin säätiön rahoittamasta
UNICEFin työstä Madhya Pradeshissa: 

Lue lisää
säätiöstä

Sivun avauskuva: poikia Länsi-Benglissa elokuussa 2019. UNICEF auttaa nuoria järjestämällä keskusteluryhmiä, joissa he voivat keskustella henkilökohtaisista asioistaan ja saavat tukea emotionaalisissa ja sosiaalisissa muutostilanteissa. Ryhmiä järjestetään sekä pojille ja tytöille erikseen että yhteisryhmiä. ©UNICEF UNI213183 Narain 2019