Siirry sisältöön

Suomalaisten perheiden yhteinen projekti

BF&HAPPY oli Ahlströmin, Bernerin, Fazerin, Hartwallin ja Pauligin perheiden yhteinen projekti, jossa sijoitetettiin UNICEFin työhön vuosin 2020 - 2022.

Perheet tukivat Ruandassa UNICEFin hanketta äitien ja vastasyntyneiden terveydenhoidon laadun ja saatavuuden parantamiseksi.

Raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatiot ovat lisääntymisiässä olevien naisten yleisin kuolinsyy Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Suurin osa näistä kuolemista voidaan ehkäistä ammattitaitoisen henkilökunnan osaamisella ja asianmukaisella hoidolla.

BF&HAPPYn tuen avulla UNICEF pystyi:

  • vähentämään vastasyntyneiden kuolleisuutta parantamalla äitien ja vastasyntyneiden terveydenhuollon laatua ja saatavuutta 19 sairaalassa ja 85 terveyskeskuksessa.
  • kouluttamaan 253 terveydenhuollon työntekijää laadukkaaseen äitiysajan ja vastasyntyneiden hoitoon.
  • hankkimaan vastasyntyneiden ja keskosvauvojen selviytymiselle välttämättömiä laitteita, kuten keskoskaappeja, hoidon laadun parantamiseksi vastasyntyneiden yksiköissä ja synnytyshuoneissa.


Hanke toteutettiin vuosina 2020 – 2022. BF&HAPPY sijoitti hankkeeseen yhteensä lähes puoli miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

 

Vastasyntyneiden kuolleisuus laski tuen ansiosta 

BF&HAPPYn tuen ansiosta vastasyntyneet saivat parempaa hoitoa ja kuolleisuus laski. Vastasyntyneiden kuolleisuus laski UNICEFin tukemissa yksiköissä 10 prosentista 7,7 prosenttiin.

Äideistä ja vastasyntyneistä huolehtivat terveydenhuollon työntekijät saivat yhteisen koulutuspaketin, joka koostui synnytys-,  äitiys- ja vastasyntyneiden ensihoitoon liittyvistä tiedoista ja ohjeista. Äitiysosastojen ja vastasyntyneiden hoidon tiiviimpi yhteistyö ja kehitetyt yhteiset työskentelytavat paransivat niin lasten kuin äitienkin hyvinvointia ja nopeampaa toipumista synnytyksestä.

Hankkeen tuloksena kehitettiin myös datan ja palautteen käyttöä suunnittelun ja päätöksenteon tuessa. Esimerkiksi kaikki 19 sairaalaa ovat jo toteuttaneet sairaalan parantamissuunnitelmia.

Perheyrityksille sosiaalinen vastuu on ollut merkittävässä roolissa vuosikymmenten ajan. Globaalissa maailmassa myös vastuu on globaali.

- Linda Berner-Strandman,, Bernerin perheen edustaja

Oli ilo lähteä mukaan tähän kansainvälisestikin ainutlaatuiseen, useamman perheen yhteisprojektiin. Perheyrityksille on luontevaa pyrkiä antamaan parhaat mahdolliset eväät seuraaville sukupolville.

- Maria Linder, Fazerin perheen edustaja

Kuva: Vastasyntynyt keskosvauva Kayonzan alueen lastensairaalassa Ruandassa © UNICEF/UN0319746/Kanobana