Siirry sisältöön

Suomalaisten perheiden yhteinen projekti

BF&HAPPY oli Ahlströmin, Bernerin, Fazerin, Hartwallin ja Pauligin perheiden yhteinen projekti, jossa sijoitetettiin UNICEFin työhön vuosin 2020 - 2022.

Perheet tukivat Ruandassa UNICEFin hanketta äitien ja vastasyntyneiden terveydenhoidon laadun ja saatavuuden parantamiseksi.

Terveystyöntekijöiden ammattitaito on kriittisin tekijä vastasyntyneiden ja äitien henkien pelastamisessa. Hankkeessa koulutettiin henkilökuntaa laadukkaaseen vastasyntyneiden hoitoon ja hankittiin akuutin hoidon mahdollistavia laitteita sairaaloihin. Hanke toteutettiin vuosina 2020 – 2022. BF&HAPPY sijoitti hankkeeseen yhteensä lähes puoli miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Hankkeessa tuettiin 10 sairaalaa 10 piirikunnassa. Sairaaloiden valinta perustui kriittisimmin tukea tarvitsevien alueiden arviointiin.

 Koulutusta ja laitteita äitien ja vastasyntyneiden hoitoon

BF&HAPPYn tuen ansiosta vastasyntyneet saivat parempaa hoitoa ja kuolleisuus laski. Vastasyntyneiden hoidon laatu parani kaikissa 10 sairaalassa.  Tämän ansiosta vastasyntyneiden hypotermian määrä vastasyntyneiden yksiköissä väheni puoleen.

BF&HAPPY-tuen ansiosta keskimääräiset kuolleisuusluvut UNICEFin tukemilla vastasyntyneiden yksiköillä laskivat vuosina 2020–2022 merkittävästi yli 1 kg painavilla vastasyntyneillä.

Tuen avulla saatiin hankittua sairaaloihin keskosten hoidossa elintärkeitä laitteita ja varusteita. Lisäksi 253 terveydenhuollon työntekijää koulutettiin tarjoamaan laadukasta synnytys- ja äitiyshoitoa ja vastasyntyneiden kriittistä ensihoitoa.

Äideistä ja vastasyntyneistä huolehtivat terveydenhuollon työntekijät saivat yhteisen koulutuspaketin, joka koostui synnytys-,  äitiys- ja vastasyntyneiden ensihoitoon liittyvistä tiedoista ja ohjeista. Äitiysosastojen ja vastasyntyneiden hoidon tiiviimpi yhteistyö ja kehitetyt yhteiset työskentelytavat paransivat niin lasten kuin äitienkin hyvinvointia ja nopeampaa toipumista synnytyksestä.

Perheyrityksille sosiaalinen vastuu on ollut merkittävässä roolissa vuosikymmenten ajan. Globaalissa maailmassa myös vastuu on globaali.

- Linda Berner-Strandman,, Bernerin perheen edustaja

Oli ilo lähteä mukaan tähän kansainvälisestikin ainutlaatuiseen, useamman perheen yhteisprojektiin. Perheyrityksille on luontevaa pyrkiä antamaan parhaat mahdolliset eväät seuraaville sukupolville.

- Maria Linder, Fazerin perheen edustaja

Kuva: Vastasyntynyt keskosvauva Kayonzan alueen lastensairaalassa Ruandassa © UNICEF/UN0319746/Kanobana