Lastenjärjestön monet tehtävät

Mitä UNICEF tekee?

Laita hyvä jakoon Whatsapp

UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Toimimme kaikkialla maailmassa heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Huolehdimme, että lapsen oikeudet terveyteen, koulutukseen ja suojeluun toteutuvat.

Näin UNICEF auttaa: kuusi tärkeintä asiaa

 1. UNICEF toteuttaa pitkäjänteisiä kehitysohjelmia, jotka tukevat köyhien maiden omia rakenteita. Esimerkiksi terveys- ja koulutustyö suunnitellaan vahvistamaan valtioiden omia ohjelmia ja tavoitteita.

  » Tavoitamme jokaisen lapsen.

 2. Työ tehdään aina yhdessä kumppanimaan viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on, että maa pärjää lopulta omillaan.

  » Vahvistamme paikallista osaamista.

 3. Toimimme kaikilla tasoilla. Vaikutamme hallitusten tekemään työhön, mutta toimimme myös ruohonjuuritasolla perheiden ja lasten parissa. Tuemme esimerkiksi sekä lasten koulunkäyntiä että maiden opetusjärjestelmien kehittämistä.

  » Luomme pysyviä muutoksia.

 4. UNICEF on yksi suurimmista hätäaputoimijoista. Autamme vuosittain noin 280 kriisissä eri puolilla maailmaa. Vastuullamme on muun muassa vesihuollon järjestäminen sekä lasten terveydestä huolehtiminen.

  » Autamme heti, sillä olemme kaikkialla jo läsnä.


 5. Kehitämme uusia keinoja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Innovaatiotyömme tuloksena on syntynyt muun muassa kestäviä vesipumppuja ja tekstiviestijärjestelmä, jolla voidaan hoitaa lasten syntymärekisteröinti helposti.

  » Työmme on tehokasta.

 6. Työmme perusta ja voima on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. Tehtävämme on tukea valtioita ja valvoa, että lasten oikeudet toteutuvat.

  » Puolustamme jokaisen lapsen oikeuksia.

UNICEFin työn osa-alueet

TERVEYS
UNICEFin tuella lapset saavat puhdasta vettä, ravintoa, rokotteet ja muuta terveydenhuoltoa.
Lue lisää »

KOULUTUS
UNICEF auttaa lapset kouluun ja kehittää opetuksen laatua yhdessä valtioiden kanssa.
Lue lisää »

SUOJELU JA TASA-ARVO
UNICEF työskentelee lapsiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön estämiseksi ja puolustaa jokaisen lapsen oikeuksia.
Lue lisää »

HÄTÄAPU
Kun katastrofi iskee, UNICEFin tehtävänä on huolehtia lasten selviytymisestä.
Lue lisää »

Aiheeseen liittyvää

» Mikä UNICEF?
» Mikä Suomen UNICEF?
» Mikä YK:n lapsen oikeuksien sopimus?
» Miten UNICEF hillitsee ilmastonmuutosta?
» Tietoa lapsista

Löydä oma tapasi tukea UNICEFin työtä »