Mitä UNICEF tekee? 

UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Toimimme kaikkialla maailmassa heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Huolehdimme, että lapsen oikeudet terveyteen, koulutukseen ja suojeluun toteutuvat.

 Esa Ali Mohammed, 11, käy neljättä luokkaa Oromian maakunnassa Etiopiassa. UNICEF tukee sekä lasten koulunkäyntiä että maan opetusjärjestelmän kehittämistä. Näin muutokset ovat pysyviä.
Esa Ali Mohammed, 11, käy neljättä luokkaa Oromian maakunnassa Etiopiassa. UNICEF tukee sekä lasten koulunkäyntiä että maan opetusjärjestelmän kehittämistä. Näin muutokset ovat pysyviä.
© UNICEF/ETHA_2014_00095/Ose

Näin UNICEF auttaa: kuusi tärkeintä asiaa

 1. UNICEF toteuttaa pitkäjänteisiä kehitysohjelmia, jotka tukevat köyhien maiden omia rakenteita. Esimerkiksi terveys- ja koulutustyö suunnitellaan vahvistamaan valtioiden omia ohjelmia ja tavoitteita.

  » Tavoitamme jokaisen lapsen.

 2. Työ tehdään aina yhdessä kumppanimaan viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on, että maa pärjää lopulta omillaan.

  » Vahvistamme paikallista osaamista.

 3. Toimimme kaikilla tasoilla. Vaikutamme hallitusten tekemään työhön, mutta toimimme myös ruohonjuuritasolla perheiden ja lasten parissa. Tuemme esimerkiksi sekä lasten koulunkäyntiä että maiden opetusjärjestelmien kehittämistä.

  » Luomme pysyviä muutoksia.

 4. UNICEF on yksi suurimmista hätäaputoimijoista. Autamme vuosittain noin 280 kriisissä eri puolilla maailmaa. Vastuullamme on muun muassa vesihuollon järjestäminen sekä lasten terveydestä huolehtiminen.

  » Autamme heti, sillä olemme kaikkialla jo läsnä.


 5. Kehitämme uusia keinoja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Innovaatiotyömme tuloksena on syntynyt muun muassa kestäviä vesipumppuja ja tekstiviestijärjestelmä, jolla voidaan hoitaa lasten syntymärekisteröinti helposti.

  » Työmme on tehokasta.

 6. Työmme perusta ja voima on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. Tehtävämme on tukea valtioita ja valvoa, että lasten oikeudet toteutuvat.

  » Puolustamme jokaisen lapsen oikeuksia.

UNICEFin työn osa-alueet

TERVEYS
UNICEFin tuella lapset saavat puhdasta vettä, ravintoa, rokotteet ja muuta terveydenhuoltoa.
Lue lisää »

KOULUTUS
UNICEF auttaa lapset kouluun ja kehittää opetuksen laatua yhdessä valtioiden kanssa.
Lue lisää »

SUOJELU JA TASA-ARVO
UNICEF työskentelee lapsiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön estämiseksi ja puolustaa jokaisen lapsen oikeuksia.
Lue lisää »

HÄTÄAPU
Kun katastrofi iskee, UNICEFin tehtävänä on huolehtia lasten selviytymisestä.
Lue lisää »

Aiheeseen liittyvää

» Mikä UNICEF?
» Mikä Suomen UNICEF?
» Mikä YK:n lapsen oikeuksien sopimus?
» Tietoa lapsista