Siirry sisältöön

UNICEF järjestönä

Unicefin työntekijä juttelee huivipäisen tytön kanssa. Tytön vieressä on kahdeksan muuta tyttöä käsi kädessä.

UNICEF on maailman suurin ja vaikutusvaltaisin lastenjärjestö. Edistämme yli 190 maassa lapsen oikeuksia, kuten terveyttä, koulutusta ja tasa-arvoa. Vaikutamme myös Suomessa.

Mitä UNICEF tekee?

UNICEF on YK:n alainen lastenjärjestö, joka tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä ja hätäaputyötä lasten hyväksi. Työmme perusta on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 

Puolustamme lapsen oikeuksia ja edistämme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten asemaa kaikkialla maailmassa. Teemme työtä yli 190 maassa yhteistyössä eri maiden hallitusten, järjestöjen, yritysten ja tavallisten kansalaisten kanssa.

UNICEF perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946 auttamaan lapsia ja nuoria, joiden tulevaisuus oli vaarassa. UNICEF auttoi myös Suomea, kun Suomen lapset tarvitsivat apua vuosina 1947–1951.

UNICEFin pääjohtajana toimii Catherine Russell. Johtokuntaan kuuluu vuorotellen 36 jäsentä eri YK:n jäsenmaista. Päämaja sijaitsee New Yorkissa.

Kolme autoa ajaa vaikeakulkuisessa maastossa. Autoissa on UNICEFin lippu.
© UNICEF/UN0239516/Gilbertson VII Photo

Miten UNICEF auttaa?

1. Luomme kestäviä muutoksia

Toteutamme pitkäaikaisia kehitysohjelmia, jotka tukevat matalan ja keskitulotason maiden omia rakenteita. Suunnittelemme esimerkiksi terveys- ja koulutustyön vahvistamaan valtioiden omia ohjelmia ja tavoitteita. Tavoitteena on aina, että maa pärjää lopulta omillaan. Siksi vahvistamme myös paikallista osaamista.

2. Työskentelemme aina yhdessä

Teemme töitä aina yhdessä kumppanimaan viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yhteisöjen kanssa.

3. Vaikutamme laaja-alaisesti

Vaikutamme hallitusten tekemään työhön, mutta toimimme myös ruohonjuuritasolla perheiden ja lasten parissa. Esimerkiksi tuemme maiden opetusjärjestelmien kehittämistä ja rakennamme konkreettisesti kouluja.

4. Autamme nopeasti kriiseissä

Olemme yksi maailman suurimmista hätäaputoimijoista. Autamme lapsia ja perheitä vuosittain sadoissa kriiseissä eri puolilla maailmaa. Pystymme auttamaan nopeasti, sillä teemme töitä paikallisesti jo nyt yli 190 maassa.

5. Tutkimme ja kehitämme innovaatioita

Teemme laajaa tutkimustyötä esimerkiksi lapsen oikeuksien kehittymisestä UNICEFilla ja UNICEFin tutkimuskeskuksessa. Kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Innovaatiotyömme tuloksena on syntynyt muun muassa kestäviä vesipumppuja ja tekstiviestijärjestelmä, jolla voidaan hoitaa lasten syntymärekisteröinti helposti.

6. Tuemme ja valvomme lapsen oikeuksien toteutumista

Työmme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Tehtävämme on tukea valtioita ja valvoa, että lapsen oikeudet toteutuvat.

Työmme ei olisi mahdollista ilman lahjoittajia. UNICEF ei saa osuutta YK:n jäsenmaksuista, vaan toiminta perustuu kokonaan lahjoituksiin. Kolmannes varoista tulee yksityisiltä ihmisiltä, loput eri maiden hallituksilta ja yrityksiltä.

Mitä Suomen UNICEF tekee?

Suomen UNICEF on yksi UNICEFin kansallisista komiteoista. Vauraissa maissa toimivat kansalliset komiteat keräävät varoja UNICEFin ohjelmatyöhön, edistävät lapsen oikeuksien toteutumista ja edustavat UNICEFia kotimaissaan.

Teemme varainhankintaa, vaikutamme Suomen kehityspolitiikkaan, toteutamme kehittyvissä maissa lapsen oikeuksia parantavia hankkeita yhdessä suomalaisten kumppanien kanssa – sekä tietysti edistämme lapsen oikeuksia Suomessa.

Teemme tiiviisti yhteistyötä valtionhallinnon, kuntien, yritysten, järjestöjen, yliopistojen ja koulujen kanssa.

Poika hymyilee.