Siirry sisältöön

UNICEF järjestönä

Unicefin työntekijä juttelee huivipäisen tytön kanssa. Tytön vieressä on kahdeksan muuta tyttöä käsi kädessä.

UNICEF on maailman suurin lastenjärjestö. Edistämme yli 190 maassa lapsen oikeuksia, kuten terveyttä, koulutusta ja tasa-arvoa. Vaikutamme myös Suomessa.

Mitä UNICEF tekee?

UNICEFilla on YK:n mandaatti puolustaa jokaisen lapsen oikeuksia ja edistää erityisesti maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten asemaa. UNICEF perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946.

UNICEF auttoi myös Suomea, kun Suomen lapset tarvitsivat apua vuosina 1947–1951.

Eri puolilla maailmaa UNICEFilla työskentelee yli 15 000 työntekijää, joista 85 % työskentelee kentällä. UNICEFin maatoimistot suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmia kehittyvissä maissa yhdessä paikallisten viranomaisten, päättäjien, kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Vauraissa maissa UNICEFin kansalliset komiteat keräävät varoja ohjelmatyöhön ja edistävät lapsen oikeuksien toteutumista kotimaissaan. Suomen UNICEF ry on yksi 33:sta komiteasta. Yhdessä komiteat keräävät kolmanneksen kansainvälisen UNICEFin varoista.

UNICEFin pääjohtajana toimii Catherine Russell. Johtokuntaan kuuluu vuorotellen 36 jäsentä eri YK:n jäsenmaista. Päämaja sijaitsee New Yorkissa.

Miten UNICEF auttaa?

1. Luomme kestäviä muutoksia

Toteutamme pitkäaikaisia kehitysohjelmia, jotka tukevat matalan ja keskitulotason maiden omia rakenteita. Suunnittelemme esimerkiksi terveys- ja koulutustyön vahvistamaan valtioiden omia ohjelmia ja tavoitteita. Tavoitteena on aina, että maa pärjää lopulta omillaan. Siksi vahvistamme myös paikallista osaamista.

2. Työskentelemme aina yhdessä

Teemme töitä aina yhdessä kumppanimaan viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yhteisöjen kanssa.

3. Vaikutamme laaja-alaisesti

Vaikutamme hallitusten tekemään työhön, mutta toimimme myös ruohonjuuritasolla perheiden ja lasten parissa. Esimerkiksi tuemme maiden opetusjärjestelmien kehittämistä ja rakennamme konkreettisesti kouluja.

4. Autamme nopeasti kriiseissä

Olemme yksi suurimmista hätäaputoimijoista. Autamme lapsia ja perheitä vuosittain lähes 300 kriisissä eri puolilla maailmaa. Pystymme auttamaan nopeasti, sillä teemme töitä paikallisesti jo nyt yli 190 maassa.

5. Tutkimme ja kehitämme innovaatioita

Teemme laajaa tutkimustyötä esimerkiksi lapsen oikeuksien kehittymisestä UNICEFilla ja UNICEFin tutkimuskeskuksessa. Kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Innovaatiotyömme tuloksena on syntynyt muun muassa kestäviä vesipumppuja ja tekstiviestijärjestelmä, jolla voidaan hoitaa lasten syntymärekisteröinti helposti.

6. Tuemme ja valvomme lapsen oikeuksien toteutumista

Työmme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Tehtävämme on tukea valtioita ja valvoa, että lapsen oikeudet toteutuvat.

Työmme ei olisi mahdollista ilman lahjoittajia. UNICEF ei saa osuutta YK:n jäsenmaksuista, vaan toiminta perustuu kokonaan lahjoituksiin. Kolmannes varoista tulee yksityisiltä ihmisiltä, loput eri maiden hallituksilta ja yrityksiltä.

Mitä Suomen UNICEF tekee?

Suomen UNICEF perustettiin vuonna 1967. Tehtävämme on kerätä varoja UNICEFin kehitysohjelmiin ja hätäapuun, vaikuttaa Suomen kehityspolitiikkaan, toteuttaa kehittyvissä maissa lapsen oikeuksia parantavia hankkeita yhdessä suomalaisten kumppanien kanssa – sekä tietysti edistää lapsen oikeuksia Suomessa.

Teemme tiiviisti yhteistyötä valtionhallinnon, kuntien, yritysten, järjestöjen, yliopistojen ja koulujen kanssa.

Suomen UNICEFilla työskentelee noin sadan asiantuntijan ja ammattilaisen joukko. Pääsihteerinä toimii Marja-Riitta Ketola. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, ja puheenjohtajana toimii Miimu Airaksinen.

Poika hymyilee.