Siirry sisältöön

”Yrityksillä keskeinen rooli sosiaalisen vastuun toteutumisessa” - Ahlström Collective Impact jatkaa tukeaan UNICEFin koulutustyölle

Ahlström Collective Impact tukee UNICEFin maailmanlaajuista koulutustyötä myös vuonna 2024. Tärkeä osa yhteistyötä on tänäkin vuonna Suomen UNICEFin järjestämät koulutukset Ahlström Collective Impactiin kuuluvien yritysten ja säätiöiden henkilöstölle lapsen oikeuksista ja niiden merkityksestä yritysten liiketoiminnassa ja vastuullisuustyössä.

Uutinen
Kaksi lasta vietnamilaisessa luokkahuoneessa tutustuu UNICEFin digitaaliseen oppimateriaaliin tabletilta, opettaja taustalla.
8-vuotiaat Mai Thi Cam Ngan ja Lam Nha Doan Vietnamin Soc Trang -maakunnasta tutkivat digitaalista kirjaa luokkahuoneessaan.
© UNICEF/UN0857100/Viet Hung

– Yrityssektorilla on keskeinen rooli sosiaalisen vastuun saralla, ja se tulee jatkuvasti korostumaan. UNICEFin tuore selvitys suomalaisyritysten lapsenoikeussuoriutumisesta on suuri askel tässä työssä, Ahlström Collective Impactin puheenjohtaja Nelli Paasikivi-Ahlström sanoo ja jatkaa:

Haluamme luoda parempaa maailmaa tulevaisuuden sukupolville. UNICEFilla on maailman vaikutusvaltaisimpana lastenjärjestönä mahdollisuus saada aikaan pitkäkestoisia muutoksia lasten ja nuorten tulevaisuuteen.

nelli paasikivi-ahlström, puheenjohtaja, ahlström collective impact

Ahlström Collective Impactiin kuuluvia yrityksiä osallistui alkuvuonna julkistettuun Suomen UNICEFin tutkimukseen lapsen oikeuksien toteutumisesta suomalaisissa pörssiyrityksissä. Tulosten pohjalta yritykset ovat alkaneet kehittää vastuullisuustyötään eteenpäin. 

– Olemme kiitollisia Ahlström Collective Impactille sen pitkäaikaisesta sitoutumisesta kumppanuuteen kanssamme. On ollut hienoa seurata, miten se on edelläkävijänä edistänyt lapsen oikeuksia jäsenyrityksissään ja kasvattanut työntekijöiden ymmärrystä ja osaamista lapsen oikeuksista, sanoo Johanna Talvela, yritysyhteistyön johtaja, Suomen UNICEF.

Digitaalinen kuilu erottaa maailman lapsia

Teknologian nopea muutos, sosioekonomiset trendit sekä lukuisat kriisit vaativat lapsilta ja nuorilta kaikkialla maailmassa uudenlaisia taitoja. Näitä ovat esimerkiksi digitaaliset taidot, sosio­emotionaaliset elämäntaidot ja työelämään siirtymi­seen valmistavat perustaidot.

Lähes kolme neljäsosaa 15–24 vuotiaista nuorista alhaisimman tulotason maissa on kuitenkin vailla työelämässä tarvittavia taitoja.  Noin kahdella kolmasosalla maailman kouluikäisistä lapsista ei ole internetyhteyttä kodissaan, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan oppia ja kehittää taitojaan.

Osa UNICEFin koulutustyötä on saada miljoonat lapset ja nuoret digitaalisen oppimisen pariin. Työhön kuuluu muun muassa opettajien kouluttamista digitaaliseen pedagogiikkaan. Ratkaisut ulottuvat pakolaiskeskuksiin, koteihin ja kouluihin myös hätätilanteissa. UNICEFin työn ansiosta vuonna 2022 lähes 38 miljoonaa lasta pääsi koulutuksen pariin, ja 14 miljoonaa lasta ja nuorta oppi taitoja digitaalisia kanavia hyödyntäen.

Koulutus on keskeinen osa kestävän ja vakaan tulevaisuuden rakentamista ja yhteiskuntien resilienssin vahvistamista.

johanna talvela, johtaja, yritysyhteistyö, suomen unicef

– Koulutus on jokaisen lapsen oikeus. Se on myös keskeinen osa kestävän ja vakaan tulevaisuuden rakentamista ja yhteiskuntien resilienssin vahvistamista. Meidän tehtävämme on varmistaa, että oppiminen on jokaisen lapsen ulottuvilla, Talvela sanoo.

UNICEF on maailman suurin lasten opetuksen edistäjä. Se edistää lasten koulutusta 150 maassa. UNICEF järjestää koulutusta kriisien keskellä, muuttaa koulunkäynnin estäviä asenteita, edistää laadukasta opetusta ja puolustaa vammaisten lasten ja vähemmistöjen oikeuksia koulutukseen. Työssä keskitytään niin ruohonjuuritason työhön kuin kokonaisten koulutusjärjestelmien kehittämiseen yhdessä valtioiden viranomaisten kanssa.  

Ahlström Collective Impact yhteistyömalli aloitti toimintansa vuonna 2020. Yhteistyömalli yhdistää Ahlström-verkoston yritykset ja säätiöt sijoittamaan YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti lasten hyvinvointiin valituissa UNICEFin hankkeissa. Tuki UNICEFin koulutustyölle vuonna 2024 on lähes 800 000 euroa. Ahlström Collective Impactiin kuuluvat: Ahlstrom, A. Ahlström, Ahlström Invest, Avain Yhtiöt, Destia, Detection Technology, Eva Ahlström Foundation, Glaston, M&J Recycling, Suominen ja Walter Ahlströmin säätiö.

lue lisää yritysyhteistyöstä kanssamme

Julkaistu19.6.2024