Siirry sisältöön

Miksi juuri lapset – onhan kunnassa muitakin ihmisiä?

UNICEFin Lapsiystävällinen -kunta mallin edustajilta kysytään usein, miksi juuri lapsiin pitäisi kunnissa kiinnittää erityistä huomiota. Asiantuntijamme Johanna Laaja vastaa kysymykseen.

Johanna Laaja Näkökulma
Johanna Laaja
Neljä lasta istuu rappusilla lukemassa kirjoja.

“Miksi juuri lapset? Onhan kunnassa paljon muitakin tärkeitä ihmisryhmiä.”

Tätä kysymystä kuulen usein, kun vierailen kunnissa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin edustajana.

Ensinnäkin, lapsiystävällisyys ei tarkoita piittaamattomuutta muita kuntalaisia kohtaan. Se, mikä on lapsiystävällistä, on yleensä ihmisystävällistä laajemminkin.

Esimerkiksi toimivat ja turvalliset kevyen liikenteen väylät palvelevat kaikkia liikkuvia kuntalaisia ja tuottavat puhtaampaa ympäristöä. Kunnan selkokielinen viestintä palvelee lasten lisäksi monia muitakin kuntalaisia.

Toiseksi, lapset ovat aikuisista riippuvaisia. Aikuisten tukeminen onkin usein samalla tukea lapsille.

Esimerkiksi yksinhuoltajavanhempien ja mielenterveysongelmista kärsivien vanhempien tukeminen on perheen lasten hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeää. Hyvän lapsuuden turvaamista on myös se, että kunnan työpaikat ovat perheystävällisiä ja kunnasta kitketään rasismi.

Lapsella on erityiset oikeudet

Lapsuus on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen jakso ihmisen elämässä. Varhaisvuosien pohjalle rakentuu sekä yksilön että koko yhteiskunnan tulevaisuus. Siksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle erityiset oikeudet, joita millään muulla ihmisryhmällä ei ole. Lapsella on erityisasema kehittyvänä, aikuisista riippuvaisena, haavoittuvana sekä erityistä suojelua ja hoivaa tarvitsevana ihmisenä.

Lapsiystävällisyys on paitsi inhimillisestä ja oikeudellisesta näkökulmasta oikea toimintatapa, myös kannattava investointi kestävään tulevaisuuteen.

Erilaiset ihmisoikeusloukkaukset, kuten hoidon laiminlyönti, materiaalinen puute, väkivalta ja osattomuuden kokemus jättävät lapseen syvemmän haavan kuin aikuiseen. Kaikki korjaavat toimet tulevat tämän vuoksi yhteiskunnalle kalliimmaksi kuin ennaltaehkäisy. Vaikuttavat interventiot varhaislapsuuteen tuottavat huomattavia säästöjä myöhemmin.

Suuri osa lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään juuri kunnissa. Siksi resurssiviisas, oikeuksia kunnioittava ja inhimillinen kunta ajattelee ja toimii kaikessa lapsen oikeuksien mukaisesti, muita kuntalaisia unohtamatta.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli tarjoaa kunnalle valmiin työvälineen lapsen oikeuksien toteuttamiseen. Mukana mallissa on tänä vuonna jo 37 kuntaa. Onko sinun kuntasi kiinnostunut liittymään edelläkävijöiden joukkoon?

***
Ota yhteyttä: Johanna Laaja, [email protected]
Lue lisää » UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallista

Otsikkokuva: © UNICEF /Suomi 2018/Hanna-Kaisa Hämäläinen

Julkaistu16.11.2020