Yhteistyötä lukemisen ja kirjoittamisen puolesta

Yhteistyö Moomin Charactersin kanssa alkoi helmikuussa 2021. Työ nivoutuu vahvasti UNICEFin työhön lasten oppimisen edistämisessä.

Moomin Charactersin ”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” -niminen hanke kokoaa yhteen niin järjestöjä kuin yrityksiä ympäri maailman nostamaan lukemisen ja kirjoittamisen merkitystä ja iloa yhä vankemmin osaksi sekä lasten, nuorten että aikuisten elämää.

Yhteistyön myötä UNICEF pääsee tuomaan esiin työtään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten koulutuksen eteen, joka on entisestään vaikeutunut koronapandemian takia. Yhteistyö antaa UNICEFille myös mahdollisuuden tehdä sopimuksia Moomin Charactersin lisenssinhaltijoiden kanssa.

Muumi-teemalla ensi lukuvuoden
UNICEF-kävelyyn

Tove Jansson loi UNICEFille vuonna 1981 teoksen nimeltä Rauhanmarssi. Taideteoksessa rauhan puolesta marssii laaja joukko rakastettuja Muumi-hahmoja Nuuskamuikkusesta Pikku Myyhyn. Kuvan ja hahmojen herkkä akvarelliväritys tekee niistä ainutlaatuisia ja erottuvia myös Muumi-kuvien joukossa.

Muumit marssivat ensi lukuvuoden UNICEF-kävelyssä yhdessä Suomen koululaisten kanssa luku- ja kirjoitustaidon puolesta.Moomin Characters lahjoittaa lukuvuonna 2021-2022 Suomen UNICEFille 0,50 euroa jokaista UNICEF-kävelyyn osallistuvaa lasta kohden. UNICEF-kävely on Suomen UNICEFin järjestämä perinteikäs koulujen liikunta- ja varainhankintatempaus.

Yhteistyötä jo
aiempina vuosina

UNICEF ja Muumit ovat tehneet yhteistyötä jo aiempina vuosikymmeninä joulukorttikampanjoin ja muulla varainkeruulla. Toven Jansson on tehnyt UNICEFille kaksi kuvitusta: vuonna 1971 jouluaiheisen "Joulun ihme" ja vuonna 1981 "Rauhanmarssi" -teoksen. 

Lisätietoja:

Moomin Characters ja UNICEF yhteistyöhön

Kahden päivän myynneistä varoja UNICEFin työhön

Kuva: ©Moomin Characters™