Lindström – puhtaus punaisena lankana

Tekstiilipalveluyritys Lindström ja Suomen UNICEF ovat tehneet puhtaaseen veteen liittyvää yhteistyötä jo vuodesta 2007 lähtien.

Neljänä ensimmäisenä sopimusvuotena Lindström tuki Suomen UNICEFin hygienia- ja sanitaatio-ohjelmaa Intian Biharissa. Uuden nelivuotisen kumppanuussopimuksen puitteissa Lindström tukee Suomen UNICEFin uutta puhtaaseen veteen liittyvää hanketta Intian Madhya Pradeshissa.

”Kumppanuussopimuksemme UNICEFin kanssa linkittyy yrityksemme keskeisiin liiketoiminta-alueisiin ja heijastaa Lindströmin arvoja vastuullisuudesta, pitkäjänteisestä kumppanuudesta sekä innostuksen ja oppimisen ilon merkityksestä”, sanoo Lindström Oy:n toimitusjohtaja Juha Laurio.

Madhya Pradeshin osavaltiossa lasten yleisin kuolinsyy on edelleen puhtaan veden puutteesta johtuvat taudit, kuten ripuli. UNICEF aloitti vuonna 2012 alueella kolmivuotisen projektin, jonka tarkoitus oli taata puhdasta vettä, parantaa sanitaatiotiloja sekä antaa hygieniaopetusta ja -valistusta 125 koulussa.

Pilottihankkeen oppeja hyödynnettiin hyvin laajasti Madhya Pradeshin osavaltiossa. Hankkeen ratkaisuja hyödynnettiin osavaltion hallinnon skaalauksen myötä jopa 6500:ssa koulussa ja peräti 10 miljoonaa koululaista hyötyi hankkeen toimenpiteistä.

Jatkuva toiminnan kehittäminen ja ympäristökuormituksen pienentäminen ovat osa Lindströmin toimintaa. Lindström raportoi ympäristö-, sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuustaan vuosittain ilmestyvässä vastuuraportissa.

http://www.lindstrom.fi/