Lindström – puhtaus punaisena lankana

Tekstiilipalveluyritys Lindström ja Suomen UNICEF ovat tehneet puhtaaseen veteen liittyvää yhteistyötä jo vuodesta 2007 lähtien.

Yhtiön rahoituksella tuetaan tällä hetkellä vesi- ja sanitaatio hanketta Rajasthanissa

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on parantaa koululaisten puhtaan veden saantia, vesihuoltoa ja hygieniatasoa. Näin taataan parempi kouluympäristö ja terveellisempi lapsuus koululaisille. Kun lapset oppivat koulussa hygienian ja puhtaan veden merkityksen, he jakavat oppimaansa myös kotona. Hankkeesta hyötyy 750 koulua, 93 000 koululaista ja 30 000 perhettä Udaipurin ja Dungarpurin alueilla Rajastanissa.

Puhtaan veden puute tappaa lapsia

Intiassa lasten likaisesta vedestä johtuvat taudit, kuten ripuli, ovat edelleen yleinen kuolinsyy. Joka päivä noin 2000 lasta kuolee ripuliin Intiassa. Lapsen jatkuva ripuli johtaa helposti myös aliravitsemukseen, joka kroonisena vaikuttaa lapsen kehitykseen. Maassa, jossa yli puolet väestöstä elää vailla minkäänlaista sanitaatiota, puhtaalla vedellä ja hyvällä hygienialla on kauaskantoinen vaikutus.

Yhteistyötä vuodesta 2007

Neljänä ensimmäisenä sopimusvuotena Lindström tuki Suomen UNICEFin hygienia- ja sanitaatio-ohjelmaa Intian Biharissa. Vuosina 2011-2014 Lindström rahoitti UNICEFin puhtaan veden, sanitaation ja hygienian ohjelmaa Madhya Pradeshin kouluissa. Pilottihanke oli valtava menestys, sillä osavaltio sovelsi laajalti hankkeen oppeja koko Madhya Pradeshin alueella.

”Kumppanuussopimuksemme UNICEFin kanssa linkittyy yrityksemme keskeisiin liiketoiminta-alueisiin ja heijastaa Lindströmin arvoja vastuullisuudesta, pitkäjänteisestä kumppanuudesta sekä innostuksen ja oppimisen ilon merkityksestä”, sanoo Lindström Oy:n toimitusjohtaja Juha Laurio.

http://www.lindstrom.fi/