Siirry sisältöön

Innovatiivinen rahoitus

lapsi lennättää leijaa

Uudet rahoitusmallit turvaavat lasten tulevaisuutta

UNICEF on edelläkävijä lapsille suunnattujen innovatiivisten rahoitusmallien rakentajana. Uudet rahoitusmallit voivat tuoda parannusta valtavaan rahoitusvajeeseen, joka tällä hetkellä on rahoituksen määrän ja avun tarpeen välillä.

Humanitaarisissa kriiseissä elävien lasten määrä on tällä hetkellä ennennäkemätön sotien ja konfliktien, valtioiden taloudellisten ongelmien ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen takia. Samaan aikaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen perinteisten rahoitusmallien avulla on vaikeaa, sillä vaje rahoituksen määrän ja avun tarpeen välillä näyttää valtavalta. 

Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia rahoitusmalleja, joiden avulla maailman pääomamarkkinoilla liikkuvia varoja voidaan ohjata tukemaan lasten oikeuksien toteutumista. Keinoja rahoitusvajeen pienentämiseksi on onneksi olemassa.

Siltarahoituksella saatu nopeammin apua Ukrainan lapsille ja Haitin kriisialueelle

sini-keltaiseen puettu lapsi äitinsä sylissä UNICEFin talvivaatteiden jakopisteellä.

Rahoitusta useista eri lähteistä lasten hyväksi 

Maailman vaikutusvaltaisimpana lastenjärjestönä UNICEF on edelläkävijä lapsille suunnattujen innovatiivisten rahoitusmallien rakentajana. Uudenlaiset rahoitusmallit ovat osoittaneet toimivuutensa useissa humanitaarisissa kriiseissä, turvanneet lasten elämää kriisien keskellä sekä lisänneet ohjelmatyön tuloksellisuutta. 

UNICEFin vahvuus innovatiivisen rahoituksen organisoijana on sen vankka asema ja vahva verkostoituneisuus. Se pystyy rakentamaan rahoitusinstrumentteja, joissa on mukana esimerkiksi valtioiden rahoitusta, pääomamarkkinoilta tulevaa rahoitusta ja vakuutusten kautta järjestettävää rahoitusta.  

Innovatiivinen rahoitus tarkoittaa perinteisistä poikkeavia rahoituslähteitä lasten oikeuksien toteuttamiseen. Näitä voivat olla: 

  • Tavanomaisten rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen
    uudella tavalla lasten hyväksi, 
  • mikrorahoitus ja muu fintech, 
  • vaikuttavuussijoittaminen, 
  • vakuutusjärjestelyt. 

Suomen UNICEF tarjoaa kumppaneilleen mahdollisuuden edistää lasten oikeuksia kahden innovatiivisen rahoitusinstrumentin kautta:  Bridge Fund -siltarahoituksen sekä Today & Tomorrow -rahoitusmallin avulla.

Today & Tomorrow: apua ilmastonmuutoksesta kärsiville lapsille 

Pakistanilaisäiti pitää lasta sylissään ja katsoo tulvivaa ympäristöään.

Today & Tomorrow -rahoitusmallilla autetaan lapsia ilmastonmuutoksen keskellä.

Arvio YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vuosittaisesta rahoitusvajeesta on 2,5–4 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Samaan aikaan pääomamarkkinoilla on kasvavaa kiinnostusta vastuulliseen sijoittamiseen. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 40 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria on painottunut vastuulliseen (ESG) sijoittamiseen. Tällä markkinalla olisi valtavasti potentiaalia rakentaa lapsille parempaa tulevaisuutta osana sosiaalista vastuullisuutta.