Tietoa taloudesta

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Työmme rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin tavallisilta ihmisiltä, yrityksiltä ja eri maiden hallituksilta. UNICEF ei saa rahoitusta YK:lta.

Vuonna 2018 Suomen UNICEF keräsi lahjoituksina yhteensä 21,6 miljoonaa euroa. Tarkempaa tietoa varainhankinnastamme löydät vuosikertomuksestamme.

Keräyskulut

Jokaisesta eurosta käytettiin 73 senttiä UNICEFin työhön kaikkialla maailmassa, 27 senttiä keräysten toteuttamiseen ja hallintoon.

Taulukko tuloista ja kuluista


Kulujen vertailu muiden järjestöjen kanssa

Vuonna 2018 Ulkoministeriö rahoitti kansainvälistä UNICEFia 12 miljoonalla eurolla. Tuki ei sisälly Suomen UNICEFin tilinpäätökseen, johtuen YK-järjestön erityisasemasta. Pääasiassa siksi keräyskulumme eivät ole suoraan verrattavissa muiden järjestöjen kanssa.

Varojen käyttö

Varat käytetään heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen. UNICEFin tuella lapset saavat terveydenhuoltoa, suojelua ja mahdollisuuden käydä koulua.

Pyrimme pitämään kulumme mahdollisimman pieninä

Vuonna 2018 jokaisesta lahjoitetusta eurosta 73 senttiä käytettiin lasten auttamiseen. Kulut olivat 27 %, jotka koostuivat keräysten toteuttamisesta ja välttämättömistä tukitoiminnoista. 

Suomen UNICEFin henkilökunnan palkat sisältyvät 27 % vuosikuluihin. Lisää tietoa palkoista ja palkkioista löydät vuosikertomuksestamme.

Markkinointi- ja tiedotuskulut vaihtelevat kampanja- ja toimenpidekohtaisesti, mutta sisältyvät 27 % vuosikuluihin. Edullisin ja tehokkain tapa lahjoittaa on kuukausilahjoitus.

Suuri osa UNICEFin antamasta avusta on asiantuntija-apua. Lasten auttaminen vaatii onnistuakseen myös hyvää hallintoa. Kansainvälisistä kuluistamme löytyy tietoa kansainvälisestä vuosikertomuksestamme.

Lisää tietoa taloudesta ja työstämme

» Lahjoitusten käyttö

» Mitä rahalla saadaan?

» Suomen UNICEFin vuosikertomukset

» Näin UNICEF auttaa