Työmme rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin tavallisilta ihmisiltä, yrityksiltä ja eri maiden hallituksilta. UNICEF ei saa rahoitusta YK:lta.

Vuonna 2021 Suomen UNICEF keräsi tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan lahjoituksina yhteensä 25,9 miljoonaa euroa. Tarkempaa tietoa varainhankinnastamme löydät myöhemmin vuosiraportistamme ja sen yhteydesssä julkaistavasta tilinpäätöksestä. (Tiedot päivitetty tälle sivulle 26.2.2022.)

Keräyskulut

Jokaisesta eurosta käytettiin alustavan tilinpäätöksen mukaan 81 senttiä UNICEFin työhön Suomessa ja kaikkialla maailmassa, 19 senttiä keräysten toteuttamiseen ja toiminnan jatkuvuuden varmistavaan hallintoon.

Kulujen vertailu muiden järjestöjen kanssa

Suomen Ulkoministeriön tuki kansainväliselle UNICEFille ei sisälly Suomen UNICEFin tilinpäätökseen johtuen YK-järjestön erityisasemasta. Pääasiassa siksi keräyskulumme eivät ole suoraan verrattavissa muiden järjestöjen kanssa.

Varojen käyttö

Varat käytetään heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen. UNICEFin tuella lapset saavat esimerkiksi terveydenhuoltoa, suojelua ja mahdollisuuden käydä koulua. UNICEFin pitkäjänteinen toimintamalli perustuu YK-järjestön asemaan ja sen tuomaan mahdollisuuteen tehdä yhteistyötä valtioiden kanssa. Koulujen lisäksi rakennamme kokonaisia koulujärjestelmiä.

Varojen käyttöä eri kohteisiin voi tarkastella UNICEFin kansainvälisestä avoimuusportaalista: open.unicef.org.

Pyrimme pitämään kulumme mahdollisimman pieninä

Suomen UNICEFin henkilökunnan palkoista ja palkkioista saat lisää tietoa vuosikertomuksestamme, joka sisältää myös tilinpäätöksen,

Keräysten markkinointikulut vaihtelevat kampanja- ja toimenpidekohtaisesti, mutta sisältyvät 19% vuosikuluihin. Edullisin ja tehokkain tapa lahjoittaa on kuukausilahjoitus.

Suuri osa UNICEFin antamasta avusta on asiantuntija-apua. Lasten auttaminen vaatii onnistuakseen myös hyvää hallintoaKansainvälisistä kuluistamme löytyy tietoa kansainvälisestä vuosikertomuksestamme.

Apua tarpeen mukaan

Tehtävämme on auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia, joten ensisijalla ovat köyhimmät maat. Siellä avustus on myös tehokkainta eli saavutukset euroa kohden ovat suurimmat.

Suurin osa varoista käytetään pitkäjänteisiin kehitysohjelmiin yli 150 maassa. Osuus jaetaan tavoitteidemme (MTSP - Medium Term Strategic Plan) mukaan. Jakoperusteena käytetään mm. lapsikuolleisuutta, bruttokansantuotetta ja lasten osuutta väestöstä. Lisäksi varoja käytetään tukitoimintoihin, kuten tutkimukseen.

Työmme Suomessa

Vuonna 2020 kuusi prosenttia Suomen UNICEFin tuotoista käytettiin vaikuttamistyöhön ja viestintään Suomessa. Jotta lapsen oikeudet toteutuisivat niin lasten arjessa kuin poliitikkojen päätöksissäkin:

  • Tuemme kuntia Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti
  • Teemme ja teetämme tutkimuksia
  • Vaikutamme Suomen kehitys- ja lapsipolitiikkaan
  • Tuotamme lapsen oikeuksiin liittyvää tiedotus- ja oppimateriaalia
  • Luennoimme lapsen oikeuksista

Pienelläkin summalla voit auttaa tai jopa pelastaa lapsen hengen!

Lisää tietoa taloudesta ja työstämme

» Suomen UNICEFin vuosikertomukset

» Näin UNICEF auttaa