Tietoa taloudesta

UNICEF ei saa rahoitusta YK:lta. Työmme rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin tavallisilta ihmisiltä, yrityksiltä ja eri maiden hallituksilta.

Vuonna 2015 Suomen UNICEF keräsi lahjoituksina ja tuotemyynnillä yhteensä 20,8 miljoonaa euroa. Tarkempaa tietoa varainhankinnastamme löydät vuosikertomuksestamme.

Keräyskulut

Jokaisesta eurosta käytettiin 78 senttiä UNICEFin työhön kaikkialla maailmassa, 22 senttiä keräysten toteuttamiseen ja hallintoon.

 

Kulujen vertailu muiden järjestöjen kanssa

Vuonna 2015 Ulkoministeriö rahoitti UNICEFia 32,8 miljoonalla eurolla. Tuki ei sisälly Suomen UNICEFin tilinpäätökseen, johtuen YK-järjestön erityisasemasta. Pääasiassa siksi keräyskulumme eivät ole suoraan verrattavissa muiden järjestöjen kanssa. Jos vertailua halutaan tehdä, niin valtionapu mukaan lukien jokaisesta suomalaisten antamasta eurosta 91 senttiä käytetään UNICEFin työhön maailman lasten hyväksi.

Miten varat kerättiin 2015 - 20,8 miljoonaa euroa

 

Varainhankinnan tuotot vuonna 2015

 

Vuonna 2015 Suomen UNICEF keräsi lahjoituksina yhteensä 20,8 miljoonaa euroa seuraavasti:

  • Lahjoitukset yksityishenkilöiltä 93 %
  • Lahjoitukset yrityksiltä 7 %

Varojen käyttö

Varat käytetään heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen.

Pyrimme pitämään kulumme mahdollisimman pieninä

Vuonna 2015 jokaisesta lahjoitetusta eurosta 78 senttiä käytettiin lasten auttamiseen. Kulut olivat 22 %, jotka koostuivat keräysten toteuttamisesta ja välttämättömistä tukitoiminnoista. 

Suomen UNICEFin henkilökunnan palkat sisältyvät 22 % vuosikuluihin. Lisää tietoa palkoista ja palkkioista löydät vuosikertomuksestamme.

Markkinointi- ja tiedotuskulut vaihtelevat kampanja- ja toimenpidekohtaisesti, mutta sisältyvät 22 % vuosikuluihin. Edullisin ja tehokkain tapa lahjoittaa on suoraveloitukseen perustuva kuukausilahjoitus.

Suuri osa UNICEFin antamasta avusta on asiantuntija-apua. Lasten auttaminen vaatii onnistuakseen myös hyvää hallintoa. Kansainvälisistä kuluistamme löytyy tietoa kansainvälisestä vuosikertomuksestamme.

Lisää tietoa taloudesta ja työstämme

» Suomen UNICEFin vuosikertomukset