Tietoa taloudesta

Työmme rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin tavallisilta ihmisiltä, yrityksiltä ja eri maiden hallituksilta. UNICEF ei saa rahoitusta YK:lta.

Vuonna 2016 Suomen UNICEF keräsi lahjoituksina yhteensä 24,6 miljoonaa euroa. Tarkempaa tietoa varainhankinnastamme löydät vuosikertomuksestamme.

Keräyskulut

Jokaisesta eurosta käytettiin 80 senttiä UNICEFin työhön kaikkialla maailmassa, 20 senttiä keräysten toteuttamiseen ja hallintoon.

 

Kulujen vertailu muiden järjestöjen kanssa

Vuonna 2016 Ulkoministeriö rahoitti UNICEFia 13,5 miljoonalla eurolla. Tuki ei sisälly Suomen UNICEFin tilinpäätökseen, johtuen YK-järjestön erityisasemasta. Pääasiassa siksi keräyskulumme eivät ole suoraan verrattavissa muiden järjestöjen kanssa.

 

Varojen käyttö

Varat käytetään heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen.

Pyrimme pitämään kulumme mahdollisimman pieninä

Vuonna 2016 jokaisesta lahjoitetusta eurosta 80 senttiä käytettiin lasten auttamiseen. Kulut olivat 20 %, jotka koostuivat keräysten toteuttamisesta ja välttämättömistä tukitoiminnoista. 

Suomen UNICEFin henkilökunnan palkat sisältyvät 20 % vuosikuluihin. Lisää tietoa palkoista ja palkkioista löydät vuosikertomuksestamme.

Markkinointi- ja tiedotuskulut vaihtelevat kampanja- ja toimenpidekohtaisesti, mutta sisältyvät 20 % vuosikuluihin. Edullisin ja tehokkain tapa lahjoittaa on kuukausilahjoitus.

Suuri osa UNICEFin antamasta avusta on asiantuntija-apua. Lasten auttaminen vaatii onnistuakseen myös hyvää hallintoa. Kansainvälisistä kuluistamme löytyy tietoa kansainvälisestä vuosikertomuksestamme.

Lisää tietoa taloudesta ja työstämme

» Suomen UNICEFin vuosikertomukset