Siirry sisältöön

UNICEF tukee erilaisten oppijoiden koulunkäyntiä Keniassa

Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua. Aina lapsen koulunkäynti tai oppiminen ei kuitenkaan onnistu ilman tilapäistä tai pitempiaikaista tukea.

Maija Puska Artikkeli
Maija Puska
Koululainen iloitsee uusista koulutarvikkeista.
10-vuotias Octavia käy koulua Dandoran epävirallisella asutusalueella Nairobissa.
© UNICEF/UNI416994

Lue kolme esimerkkiä siitä, kuinka UNICEF tukee kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten koulunkäyntiä Keniassa. 

Päteviä opettajia ja mukautettuja oppimateriaaleja 

Vammaiset lapset tarvitsevat koulunkäyntiinsä erityistä tukea kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi koulukuljetukset, esteettömät opiskelutilat, mukautetut oppimateriaalit ja pätevät opettajat tarjoavat vammaisille lapsille mahdollisuuden opiskella ja käydä koulua.  

Keniassa vammaisten lasten arkea hankaloittavat monin paikoin esimerkiksi tarvittavien apuvälineiden ja lääkkeiden puute. Vammaisen lapsen hoitaminen vie paljon läheisten aikaa ja saattaa hankaloittaa esimerkiksi vanhempien työssä käyntiä. 

UNICEF tukee vammaisten lasten koulunkäyntiä Keniassa jakamalla kouluihin oppimateriaaleja, opetusvälineitä ja virkistyspaketteja vammaisten lasten opetukseen. Lisäksi UNICEF tukee opettajien kouluttamista lapsilähtöisissä opetusmenetelmissä sekä erityispedagogiikassa, ja tarjoaa taloudellista tukea vammaisten lasten perheille. 

 

Opettaja neuvoo alakouluikäisiä lapsia luokassa.

Koulutarvikkeita ja taloudellista tukea 

Perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa aina lapsen mahdollisuuksiin käydä koulua. Lapsiperheköyhyys lisää esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä ja lapsiavioliittoja. Koulu tarjoaa kaikille lapsille opetuksen lisäksi uskoa tulevaisuuteen ja turvapaikan, mutta köyhyydestä kärsiville lapsille tämä turva on erityisen tärkeää.   

Kenian köyhillä alueilla lapset ovat jatkuvassa vaarassa keskeyttää koulunkäynnin. Pienetkin notkahdukset perheiden tulotasossa saattavat aiheuttaa sen, ettei lasten koulunkäyntiin yllättäen olekaan varaa. 

UNICEF tukee vähävaraisten perheiden lasten koulunkäyntiä Keniassa esimerkiksi tarjoamalla heille koulutarvikkeita ja taloudellista tukea koulunkäyntiin liittyvissä kustannuksissa. 

 

Joukko lapsia juo vesipisteellä. 

Vesipisteitä ja kouluruokaa 

Jopa 2,5 miljoonaa lasta Keniassa ei tällä hetkellä käy koulua. Heistä 90 prosenttia asuu alueilla, jotka kärsivät kuivuudesta.  

Veden puute vaikeuttaa lasten mahdollisuuksia käydä koulua, sillä kuivilla alueilla asuvat lapset joutuvat usein käyttämään veden hakuun tunteja päivässä. Sillä, että kouluissa tarjolla laadukasta opetusta, puhdasta vettä ja kouluruokaa, on käänteentekevä merkitys näiden lasten elämässä.  

UNICEF rakentaa yhteistyökumppaneidensa kanssa aurinkovoimalla toimivia vesijärjestelmiä ja porakaivoja kuivuudesta kärsivillä alueilla sijaitseviin kouluihin Keniassa. Lisäksi UNICEF tukee lasten kouluruokailua. 

 

Suomen koululaiset järjestävät tänä keväänä kouluissaan UNICEF-kävelytapahtumia, joissa he keräävät varoja UNICEFin koulutustyöhön Keniassa.

Lue lisää UNICEF-kävelystä.  

Julkaistu18.1.2024