Siirry sisältöön

Suomalaiset säätiöt tukemaan UNICEFin työtä ilmastonmuutoksesta kärsivien lasten hyväksi

TAH-säätiö ja RELEX Säätiö tukevat UNICEFin työtä lasten hyväksi ilmastonmuutoksen keskellä. Työn painopisteitä ovat yhteiskuntien sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen.

Uutinen
sinisiin paitoihin ja punaisiin mekkoihin pukeutuneet lapset istuttavat puuntaimia hiekkaan.
Lapset istuttivat puita koulun leikkikentälle Pohjois-Kamerunissa.
© UNICEF/UN0739022/Dejongh

Vakavat ilmasto- ja ympäristöriskit uhkaavat jo nyt yli miljardin lapsen hyvinvointia. Ne osuvat kipeimmin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin ja hankaloittavat kriisejä jo ennestään vaikeilla alueilla.

Ilmastonmuutoksen seuraukset, kuten kuivuus, tulvat ja äärimmäiset sääilmiöt, vaarantavat lapsen oikeuksien toteutumisen monella tavalla: heikentävät lasten terveyttä ja turvallista arkea sekä vaarantavat koulunkäynnin ja kehityksen. Pahimmillaan lapset menettävät henkensä.

Yli 700 miljoonaa lasta elää tällä hetkellä vakavasta vesipulasta kärsivillä alueilla ja yli 40 miljoonaa lasta joutui jättämään kotinsa sään ääri-ilmiöiden vuoksi pelkästään vuosien 2006–2021 aikana.

Ilmastonmuutos on UNICEFin työn keskiössä

Ilmastotyö on keskeinen osa UNICEFin työtä, sillä lapset kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten, vaikka ovat siitä vähiten vastuussa.

UNICEF auttaa yhteiskuntia sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja kehittämään lapsille tärkeitä peruspalveluja siten, että ne toimivat ilmastonmuutoksen vaikutuksista huolimatta. Lisäksi UNICEF kehittää erilaisia vähäpäästöisiä ratkaisuja lasten hyväksi, tukee ja nuorten ilmasto- ja ympäristökoulutusta ja ammatillisten taitojen kehittämistä sekä lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja toimijuutta ilmastokysymyksissä.

UNICEFin on mahdollista saada aikaan laajoja ja pysyviä vaikutuksia, sillä se on läsnä kaikkialla maailmassa ja toimii hallitusten kumppanina. UNICEFin ilmastotyö perustuu tutkimukseen ja dataan, joiden avulla löydetään ilmastonmuutoksen vaikutusten kannalta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset. Hallitusten kumppanina UNICEF tukee eri maita esimerkiksi siinä, että niiden politiikat ja opetussuunnitelmat huomioivat ilmastonmuutoksen ja niiden vaikutukset lapsiin.

Haluamme olla mukana auttamassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia välittömästi ja  tukemassa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa kestävän, oikeudenmukaisen ja turvallisen tulevaisuuden puolesta.

henna hakkarainen, toiminnanjohtaja, tah-säätiö

– Tutkijat kertovat, että maapallolla on ylitetty jo kuusi yhdeksästä ihmisten elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin kannalta olennaisesta turvarajasta. Lasten tulevaisuutta rakennetaan ympäristökriisien ajassa, ja olemme matkalla kohti tuntematonta. Samalla yhä useamman lapsen hyvinvointi vaarantuu ilmastokriisin takia jo tänään. Sen vuoksi TAH-säätiö on päättänyt tukea UNICEFin työtä ilmastorahaston kautta. Haluamme olla mukana auttamassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia välittömästi ja toisaalta tukemassa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa kestävän, oikeudenmukaisen ja turvallisen tulevaisuuden puolesta, sanoo TAH-säätiön toiminnanjohtaja Henna Hakkarainen.

Arvostamme UNICEFin työssä erityisesti lasten ja nuorten oman ilmasto-osaamisen ja vaikuttamisen kehittämistä.

outi kuittinen, toimitusjohtaja, relex säätiö

– On tärkeää, että UNICEFin vahva, globaali asiantuntemus lasten asioista on osa ilmastotyötä. Aikuisten maailmassa lasten näkökulma jää helposti huomioimatta. Paitsi käytännön ratkaisuja ja yhteistyötä hallitusten kanssa, arvostamme UNICEFin työssä erityisesti lasten ja nuorten oman ilmasto-osaamisen ja -vaikuttamisen kehittämistä, sanoo RELEX Säätiön toimitusjohtaja Outi Kuittinen.

–Olemme hyvin kiitollisia siitä, että TAH-säätiö ja RELEX Säätiö ovat lähteneet tukemaan UNICEFin ilmastotyötä. Ilmastokriisillä on lapsille vakavia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia, jotka ulottuvat pitkälle aikuisuuteen. Samaan aikaan tarvitsemme nuoret mukaan edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen varautumista. Suomalaisten säätiöiden tuella pystymme tekemään työtä, jolla turvataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvää lapsuutta ja toiveikasta tulevaisuutta, sanoo Suomen UNICEFin yritysyhteistyöstä vastaava johtaja Johanna Talvela.

 

Tutustu yhteistyömahdollisuuksiin

 

Julkaistu25.4.2024