Siirry sisältöön

UNICEFin tutkimus: Joka kolmas lapsi maailmassa altistuu vakavalle vesipulalle - ilmastokriisi pahentaa tilannetta

Heikko vesihuolto ja ilmastokriisin vuoksi hupenevat vesivarat vaarantavat lasten hengen, terveyden ja kehityksen, varoittaa UNICEFin uusi raportti. UNICEF kehottaa maailman johtajia nostamaan lapset ilmastopolitiikan keskiöön YK:n ilmastokokouksessa Dubaissa.

Uutinen
Ihmisiä kerääntyneenä vesijohdon äärelle.
© UNICEF/UN0694848/Zaidi

Jo tällä hetkellä joka kolmas lapsi maailmassa, 739 miljoonaa lasta, asuu alueilla, jotka kärsivät vakavasta tai erittäin vakavasta vesipulasta, paljastaa UNICEFin tuore  Climate Changed Child -tutkimus. 

Tutkimus korostaa puhtaan veden merkitystä lapsen oikeuksien toteutumiselle. Päivittäin tuhat alle 5-vuotiasta lasta kuolee puhtaan veden ja sanitaation puutteesta johtuviin sairauksiin. Vesipula vaikuttaa lapsiin myös pidemmällä aikavälillä: likaisen veden aiheuttamista sairauksista kärsivien lasten koulunkäynti ja oppiminen häiriintyy. Lisäksi veden puute lisää siirtolaisuutta, konflikteja ja lapsityötä. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pahentavat vesipulaa 

Ilmastokriisi vaarantaa puhtaan veden saatavuutta monin tavoin. Kun sään ääri-ilmiöt iskevät, ne voivat tuhota vesihuoltojärjestelmiä, jolloin kolera ja muut lapsille hengenvaaralliset taudit pääsevät leviämään saastuneessa vedessä. Rannikkoalueilla merenpinnan kohoaminen lisää puhtaan veden varantojen suolaantumista. Lisääntyvä kuivuus saa maanviljelijät turvautumaan kasteluun, jolloin pohjavesivarannot hupenevat entisestään. 

Vesipula on pahinta Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. UNICEFin tutkimuksessa vesipulan vakavuuden määrittelyyn vaikuttaa veden kysynnän suhde tarjontaan, pohjaveden lasku, vedensaannin vaihtelu vuodenajoittain ja vuosittain sekä kuivuus.  

UNICEFin tutkimuksessa käytetään myös käsitettä vesihaavoittuvuus. Vesihaavoittuvuus on suurinta maissa, joissa sekä kärsitään vakavasta vesipulasta että juomavesihuollon taso on heikko.  Raportin mukaan 436 miljoonaa lasta elää äärimmäisestä vesihaavoittuvuudesta kärsivillä alueilla.  

Vesihaavoittuvuus on suurinta matalan ja keskitulotason maissa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Keski- ja Etelä-Aasiassa sekä Itä- ja Kaakkois-Aasiassa. Juuri näillä alueilla lapset tarvitsevat eniten apua. Investoinnit vesihuoltoon ovat välttämättömiä lasten suojelemiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksilta, tutkimuksessa todetaan.   

Lapset eivät saa enää unohtua ilmastotoimissa 

– Lapset eivät ole pieniä aikuisia, vaan ovat sekä fyysisen että henkisen kasvunsa ja kehityksensä vuoksi erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tästä huolimatta lapsia ei ole juurikaan huomioitu kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ja rahoituspäätöksissä, toteaa Suomen UNICEFin ilmastonmuutoksen asiantuntija Minna Suihkonen.   

Esimerkiksi kansainvälisten ilmastorahastojen rahoituksesta vain 2,4 prosenttia tukee hankkeita, joissa huomioidaan lapset. 

UNICEF kehottaa maailman johtajia ja kansainvälistä yhteisöä nostamaan lapset ilmastopolitiikan keskiöön pian käynnistyvässä YK:n ilmastokokouksessa Dubaissa. Lapset tulisi huomioida muun muassa uuden vahinkojen ja menetysten -rahaston perustamisessa sekä globaalin sopeutumistavoitteen määrittelyssä. 

– Vesihuollon ja muiden lapsille elintärkeiden peruspalveluiden ilmastokestävyyden parantaminen säästää lasten henkiä ja turvaa lasten tulevaisuutta. Myös Suomella on mahdollisuus vaikuttaa Dubaissa siihen, että lapset huomioidaan paremmin ilmastotoimissa, Suihkonen toteaa. 

 

Tutustu Climate Changed Child -tutkimukseen.

Julkaistu13.11.2023