Siirry sisältöön

Sierra Leonessa otettu isoja harppauksia koulutuksen eteen

Suomalaisista lahjoittajista koostuva Afrikka 2030 -ryhmä on nyt muutaman vuoden ajan tukenut UNICEFin koulutusohjelmaa Sierra Leonessa. Vuoden aikana on otettu tärkeitä askelia maan opetusjärjestelmän uudistamisessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa.

Essi Pekkala-Jokinen Artikkeli
Essi Pekkala-Jokinen
kaksi sierraleonelaisnuorta koulupuvut päällä tutkii kännykkäsovellusta
Vapaa-ajallaan sierraleonelaisnuoret Nancy ja Aminata osallistuvat UNICEFin verkkokurssille. Kurssilla tuetaan nuoria sosiaalisten ongelmien havaitsemisessa ja neuvotaan keinoja, miten nuoret voivat puuttua epäkohtiin yhteisöissään.
© UNICEF/Sierra Leone/2022/Mutseyekwa

Länsi-Afrikassa sijaitseva, 8 miljoonan asukkaan Sierra Leone on yksi maailman köyhimmistä maista. Yli puolet väestöstä on lapsia, ja heistä noin 80 % elää köyhyydessä. Sukupuolten välinen epätasa-arvo ja köyhyys heikentävät erityisesti tyttöjen koulutusmahdollisuuksia. Heikoimmassa asemassa olevat lapset jäävät helposti kaiken koulutuksen ulkopuolelle. 

Nuorista jopa 80 % on työttöminä, mikä lisää konfliktien todennäköisyyttä.

Aika uudistuksille ja kehitykselle on kuitenkin juuri nyt hyvä, sillä valtio on sitoutunut vahvasti koulutuksen kehittämiseen.

Koulutuksen supervuosi 2022 tuonut upeita tuloksia

”Koulutuksen supervuosi”, kuvaa UNICEFin kansainvälisen ohjelmatyön asiantuntija Emmi Chaguaro Sierra Leonen koulutuksessa viime vuonna saavutettuja tuloksia.

”Opetussektoria päästään nyt toden teolla kehittämään, kun UNICEFin kanssa yhteistyössä valmistunut opetussektorin kehittämissuunnitelma valmistui. Koulun ulkopuolella olevien lasten ja nuorten tilanteeseen saadaan myös merkittävä parannus, kun sitä koskeva strategia saadaan otettua käyttöön. Sierra Leonen valtio on vahvasti sitoutunut näihin uudistuksiin.”

Tulokset ovat jo nyt huimia, vaikka runsaasti työtä onkin vielä edessä. Yhä useampi lapsi jatkaa esiopetukseen, aloittaa koulutuksensa viimeisen luokka-asteen ja jatkaa yläkouluun. Alkuopetuksen opettajista puolestaan jo 80 % on saanut koulutusta lapsilähtöisestä opetuksesta, kun luku vuonna 2019 oli vain 37 %.

”Haluan osallistua yhteiskuntia vahvistaviin projekteihin

Afrikka 2030 -ryhmässä on tällä hetkellä kuusitoista jäsentä. Jäsenet ovat iloisia ensimmäisten vuosien hienoista tuloksista.  

”Lähdin mukaan Afrikka 2030 -ryhmään, koska minua innosti ison ryhmän kanssa yhdessä toteutettava hanke. Afrikka on meidän naapurimantereemme – sen läheisyys puhuttelee minua. Sen paikoin erittäin haastavista olosuhteista huolimatta siellä on saatu hienoja tuloksia maltillisillakin investoinneilla”, kertoo ryhmän jäsen Pasi Joronen.

Ryhmän toinen jäsen, Johanna Jouhki sanoo uskovansa koulutuksen ja valistuksen voimaan. ”Haluan osallistua yhteiskuntia vahvistaviin projekteihin. Lasten ja nuorten osuus Afrikan mantereen väestöstä on jo yli 60 %. Heidän koulutukseensa täytyy sijoittaa koko maanosan, ja myös koko maailman, tulevaisuuden takia.”

Lisää varhaiskasvatusta ja päteviä opettajia

Epäpätevät opettajat ovat yksi syy siihen, että lapset eivät opi koulussa. Vuonna 2019 vain vähän yli puolella Sierra Leonen opettajista oli vaadittava pätevyys opettaa luokkatasollaan. UNICEF tukee opettajien täydennyskoulutusta ja opetusmateriaalien jakamista opettajille ja tekee tiivistä yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa.

Viime vuonna UNICEF koulutti arviolta noin 59 % kaikista Sierra Leonen alakoulun 1–3 luokkien opettajista, ja tuhannet opettajat saivat täydennyskoulutusta. Yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa syntyivät luku- ja laskutaidon opetuksen kurssit. Luku- ja laskutaidon materiaaleja jaettiin lähes 300 000 oppilaalle.

UNICEF tuki maan opetusministeriötä myös varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja koulutti noin 1000 työntekijää varhaiskasvatuksen pedagogiikasta. 200 esikouluun hankittiin materiaalit yli 20 000 oppilaalle.

Julkaistu31.5.2023