Siirry sisältöön

Puoli vuotta järistysten jälkeen – mitä lahjoitusvaroilla on saatu aikaan Turkissa ja Syyriassa?

Puoli vuotta on kulunut siitä, kun mittavat maanjäristykset iskivät Turkkiin ja Syyriaan jättäen jälkeensä valtavaa tuhoa. Suomalaiset lahjoittivat järistysalueiden hätäapuun yli miljoona euroa.

Riikka Teelmäki Artikkeli
Kaksi lasta seisoo Syyriassa telttojen edessä, pitää toisiaan kädestä kiinni  ja katsoo kameraan.
Kaksi lasta UNICEFin lahjoittamissa uusissa vaatteissa Jablehin kaupungissa Syyriassa leirillä, jossa asuu maanjäristyksen vuoksi kotinsa menettäneitä perheitä.
© UNICEF/UNI397829/Issa

Helmikuun 6. päivä 2023 kaksi mittavaa maanjäristystä ja niitä seuranneet jälkijäristykset surmasivat yli 50 000 ihmistä ja jättivät miljoonat kodittomiksi Turkissa ja Syyriassa. Lapset ja perheet joutuivat lähtemään kodeistaan keskellä kylmää talvea ja yhä yli puoli vuotta järistysten jälkeen miljoonat ihmiset elävät väliaikaisissa suojissa.

Maanjäristyksissä tuhoutui kotien lisäksi yhteiskunnalle tärkeitä rakennuksia kuten kouluja ja terveyskeskuksia, minkä vuoksi lapsilla on ollut vaikeuksia päästä kouluun ja saada lääketieteellistä apua. Myös vesi- ja viemäröintijärjestelmät kärsivät pahoin, mikä on vaikeuttanut puhtaan veden saantia ja lisännyt riskiä erilaisten tautien leviämiselle.

Syyriassa maanjäristys oli valtava shokki jo valmiiksi vaikealle tilanteelle. 12 vuotta kestäneen sodan vuoksi rakennuskanta oli ennestään huonokuntoista ja peruspalveluja huonosti saatavilla. 

Lapsi seisoo tuhoutuneiden rakennusten keskellä Syyriassa.

Millaista apua UNICEF on toimittanut alueille?

UNICEF aloitti työskentelyn järistysalueilla välittömästi tarjoten elintärkeitä tarvikkeita ja palveluita järistyksen uhreille. Ensivaiheessa UNICEF auttoi lasten ja perheiden evakuoinneissa järistysalueilta ja varmisti puhtaan veden saannin kuljettamalla alueelle puhdasta vettä ja jakamalla vedenpuhdistustabletteja. Kodeistaan väliaikaisiin suojiin paenneille jaettiin lämpimiä vaatteita, peittoja ja sähkölämmittimiä kylmää säätä vastaan.

Koska hyvän hygienian ja sanitaation puute nosti merkittävästi terveysriskejä, UNICEF toimitti selviytyjille hygieniapaketteja, jotka sisälsivät esimerkiksi saippuaa, pyyheitä, kuukautissuojia ja vaippoja, sekä pystytti väliaikaisissa suojissa eläville vessoja ja suihkuja.

UNICEF on myös pystyttänyt väliaikaisia opetustiloja ja pyörittänyt korvaavia palveluita, kuten opetustoimintaa ja terveysklinikoita.

Ryhmä nuoria opiskelee Turkissa UNICEFin pystyttämässä telttakoulussa.  

Opetuksen pariin palaaminen nopeasti kriisin jälkeen on tärkeää lasten selviytymisen kannalta, koska se antaa rutiineja ja pitää yllä normaaliuden tunnetta vaikean tilanteen keskellä. Koulutuksen keskeytymisellä voi myös olla kauaskantoisia seurauksia lasten elämälle.

Lapsille on jaettu aliravitsemusta ja puutostiloja ehkäiseviä ravintoaineita, koska maanjäristyksen seurauksena ruoan saatavuus ja laatu on entisestään heikentynyt alueella ja aliravitsemuksen riski lasten keskuudessa kasvanut. 

Kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville perheille, joissa on esimerkiksi sairaita tai vammaisia lapsia, on jaettu käteisapua. Käteisavun turvin perheet ovat voineet hankkia välttämättömiä tarvikkeita ja palveluita, kuten lääkkeitä, ruokaa sekä kotiensa korjaamiseen tarvittavia välineitä.

Fyysisten vammojen hoitamisen lisäksi monet lapset tarvitsevat apua traumaattisen tapahtuman käsittelyyn. UNICEFin tarjoaman psykososiaalisen tuen avulla lapsia autetaan esimerkiksi leikkien ja pelaamisen avulla käsittelemään kriisin herättämiä tunteita ja vanhemmille ja opettajille opetetaan, miten lapsia voi tukea selviytymään kriisistä.

UNICEF on myös tukenut koulujen ja terveyskeskusten kunnostamista ja jälleenrakentamista sekä auttanut vaurioituneiden vesi- ja viemäröintijärjestelmien korjaamisessa.

Järistysalueiden lapset ja perheet tulevat tarvitsemaan tukea vielä pitkään. Jatkossa UNICEF työ järistysalueilla keskittyy käteisavun jakamiseen ja psykososiaalisen tuen tarjoamiseen sekä koulutuksen ja jälleenrakentamisen tukemiseen.

 – Olen nähnyt omin silmin miten lapset maajäristysalueilla ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. He tulevat tarvitsemaan apua pitkään. Säännollisilla lahjoituksilla tätä työtä voidaan tukea pitkäjänteisesti., kertoo Syyrian maatoimistossa työskentelevä suomalainen Eva Hinds

Esimerkkejä tuloksista

Syyriassa lapset hakevat puhdasta juomavettä kanistereiden kanssa rekasta, jossa UNICEFin logo.

Maanjäristyksen vuoksi tilapäisessä suojassa elävät lapset hakevat puhdasta vettä UNICEFin rekasta Lattakian kaupungissa.

 

 Syyrialainen lapsi pitää kädessään pakettia, jossa lukee UNICEF ja hymyilee.

8-vuotias Ali pitää käsissään UNICEFilta saamaansa avustuspakettia maanjäristyksen selviytyjille pystytetyssä suojassa Lattakian alueella Syyriassa.  
 
Julkaistu20.9.2023