Siirry sisältöön

Nigeria: miten 1,5 miljoonaa tyttöä pääsi kouluun?

11.10. vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää, jonka tavoitteena on kannustaa tyttöjä ja tukea heidän mahdollisuuksiaan esimerkiksi koulutukseen. Kansainvälisesti tytöt jäävät yhä poikia useammin koulun ulkopuolelle. UNICEFin vetämässä yhteistyöprojektissa Nigeriassa tie kouluun raivattiin 1,5 miljoonalle tytölle.

Anni Helkovaara Artikkeli
Tytöt kirjoittavat vihkoihin luokassa.
© UNICEF/UN0269853/Knowles-Coursin

Nigeriassa on suuri ja kasvava määrä lapsia; 210 miljoonan ihmisen valtiossa alle 18-vuotiaita on puolet asukasluvusta. Vielä vuosikymmen sitten joka kolmas lapsi maassa jäi koulutuksen ulkopuolelle ja erityisesti tyttöjen koulunkäynnille jopa peruskoulutasolla oli monia esteitä.  

Köyhyys, epävarmat olot, heikko infrastruktuuri ja tyttöjen koulunkäyntiin liittyvät sosiaaliset normit heikensivät mahdollisuuksia opiskeluun – opetuksen heikko laatu puolestaan vaikutti oppimistuloksiin niillä tytöillä, jotka olivat kouluun päässeet. Tätä ongelmaa UNICEF lähti ratkaisemaan yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Pitkäjänteinen työ tuottaa tuloksia 

The Girls Education Project -projekti oli UNICEFin, Nigerian valtion sekä Iso-Britannian ulkoministeriön yhteishanke, jonka tavoitteena oli mahdollistaa koulunkäynti yhä useammalle tytölle, parantaa heidän oppimistuloksiaan ja mahdollistaa erilainen tulevaisuus Pohjois-Nigerian alueella. 

Kymmenen vuotta kestäneen projektin aikana tyttöjen koulunkäyntiin liittyviä haasteita ratkottiin yhdessä yhteisöjen kanssa muun muassa kehittämällä perusopetusta sekä korjaamalla puutteellista infrastruktuuria. Myös asenteiden ja ennakkoluulojen muuttamisella oli tärkeä rooli.

Joukko huivipäisiä tyttöjä viittaa luokassa.

Tyttöjen koulunkäyntiin ja naisten rooliin yhteiskunnassa liittyi projektiin osallistuneilla kuudella alueella paljon syvään juurtuneita käsityksiä ja väärää tietoa, jotka katkaisivat monen tytön koulutien. Projektin aikana yhteisöjen naisilla ja äidillä sekä johtajilla oli keskeinen rooli näiden asenteiden kitkemisessä. Asennemuutos alkoi projektin aikana näkyä myös saavutetuissa tuloksissa. 

Kun tytöt pääsevät kouluun, kaikki voittavat 

Projektin tulokset puhuvat puolestaan: kymmenen vuoden aikana poikien ja tyttöjen välinen sukupuoliero koulunkäynnissä kaventui lähes olemattomiin, yhä useampi tyttö pääsi kouluun ja pysyi siellä aiempaa kauemmin. Myös oppimistuloksissa nähtiin parannusta aiempaan; esimerkiksi nuorten tyttöjen ja naisten lukutaito kasvoi kaikilla mukana olleilla kuudella alueella.

Kaiken kaikkiaan projektin päätteeksi koulua käyvien tyttöjen määrä oli kasvanut 64 prosenttia kymmenessä vuodessa. 

Koulunkäynnillä on valtava merkitys tyttöjen elämälle. Tulevaisuus näyttää nyt hyvin erilaiselta kuin ennen Pohjois-Nigerian 1,5 miljoonalle tytölle. Kun koulussa olevien tyttöjen määrä on noussut, on lapsiavioliittojen ja nuorena solmittujen avioliittojen sekä nuorten tyttöjen raskauksien määrä lähtenyt laskuun.  

Työtä tyttöjen koulunkäynnin edistämiseksi kuitenkin riittää vielä niin Nigeriassa kuin globaalistikin; 129 miljoonaa tyttöä on tälläkin hetkellä koulutuksen ulkopuolella. UNICEF tekee töitä edistääkseen tyttöjen mahdollisuutta koulunkäyntiin ja laadukkaaseen opetukseen kaikkialla maailmassa, sillä koulun avulla tytöt voivat rakentaa itselleen paremman tulevaisuuden.

 

Mahdollista tyttöjen koulunkäynti - tule mukaan lahjoittamaan

Julkaistu10.10.2023