Siirry sisältöön

”Lapsilla ei ole aikaa odottaa” – valmiit ohjeet helpottavat yrityksiä huomioimaan lasten oikeudet

Ottakaa lapset mukaan tuotteiden suunnitteluun, tehkää yhteistyötä muiden yritysten kanssa lapsen oikeuksien edistämiseksi. Näin kannustavat kumppaniyrityksemme Nokia ja Lindström Group, jotka ovat hyödyntäneet jo vuosia Children's Rights and Business Principles -ohjeistusta.

Näkökulma
Vanhemmat sohvalla lapsensa kanssa.
© UNICEF/UNI289192/Mussirov

Vuonna 2012 UNICEF, UN Global Compact ja Pelastakaa Lapset julkaisivat Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet. Yrityksillä on vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia, ja nämä periaatteet selventävät mitä se tarkoittaa lapsen oikeuksien osalta. Kymmenen periaatetta auttavat kaiken kokoisia yrityksiä tunnistamaan toimintansa alueet, joilla ne voivat luoda pysyviä parannuksia lasten elämään. 

Kymmenen vuoden aikana yritysvastuu on noussut entistä enemmän paitsi suuryritysten myös keskisuurten ja pienempienkin yritysten agendalle. Vastuullisuudesta on hyvää liiketoimintaa. Edelläkävijäyritykset vievät vastuullisuuden organisaationsa strategiaan ja luovat pohjaa yrityksen tulevaisuuden menestykselle. 

Ympäristöasioiden ohella yritykset ovat entistä enemmän kiinnittäneet huomiota ihmisoikeusasioihin – myös lapsen oikeuksiin. Lapsen oikeuksia edistävät toimet tukevat hyvän maineen rakentumista, parantavat riskien hallintaa, houkuttelevat asiakkaita ja sijoittajia ja takaavat yritykselle sosiaalisesti hyväksytyn tavan toimia.  

Maailman väestöstä kolmasosa on lapsia. Kaikki ihmisoikeudet kuuluvat myös lapsille, ja sen lisäksi lapsille kuuluvat erityiset lapset oikeudet, jotka koskevat jokaista alle 18-vuotiasta lasta. Lapset tarvitsevat erityistä suojelua, sillä heidän fyysinen, emotionaalinen ja henkinen kehityksensä on vasta kesken. 

Lapset mukaan tuotekehitykseen 

Lindström Group on hyödyntänyt vastuullisuustyössään lapsenoikeusperiaatteita. Yritys on ottanut lapset mukaan tuotekehitykseen ja -suunnitteluun. Lapset ovat päässeet suunnittelemaan mattojen kuoseja ja kuvioita sekä testaamaan ja jatkokehittämään tuotteita.  

Koska ilmaston lämpenemisestä kärsivät eniten lapset, Lindström Group pyrkii omalla toiminnallaan minimoimaan vaikutuksensa sitoutumalla SBTi-tavoitteisiin maapallon lämpötilan pysäyttämisestä 1,5 asteeseen. Lindström Group on myös pitkään tukenut UNICEFin työtä Intiassa puhtaamman veden ja hygienian puolesta.  

”Työntekijöillämme on myös aikaa lapsille. Etätyö ja joustavat työajat helpottavat työn ja perheen yhteensovittamista. Omalla Välitä-kampanjallamme ehkäisemme koulukiusaamista Suomessa jo kolmatta vuotta peräkkäin”, sanoo Lindström Groupin ulkoisesta viestinnästä vastaava Leena Kähkönen ja tiivistää: ”Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä ja siksi toimiminen sen mukaan on meille erittäin tärkeää.” 

”Suomalaiset yritykset tekemään yhteistyötä lapsen oikeuksien eteen” 

”Yritykset voisivat ottaa lapsia enemmän mukaan tuotekehitykseen ja tuotteiden suunnitteluun varsinkin silloin, kun tuotteiden käyttäjinä on lapset. Osallistaminen tukee sitä, että lapset saavat olla mukana vaikuttamassa ja päättämässä heitä koskevista asioista – suunnitteluun saadaan lapsilähtöisyyttä. Useasti saattaa olla, että tuotteita ja palveluita ei osata ajatella lasten kannalta”, Kähkönen sanoo. 

Positiiviseen muutokseen kannustaa myös Nokian ESG-johtaja Nicole Robertson. ”Voi aloittaa arvioimalla, millaisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia yrityksen toiminnalla on lapsiin ja lapsen oikeuksiin. Yritykset voisivat myös tehdä yhteistyötä lapsen oikeuksien näkymiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi, sekä oikeuksien toteutumisen parantamiseksi laajemmin yhteiskunnassa.”  

Verkkoyhteyksien ja digitalisaation avulla parempia mahdollisuuksia lapsille 

Tietoliikenneverkkoyhteydet ovat yhä kriittisempiä ja se tuo mukanaan monia lapsen oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä velvollisuuksia. ”Me Nokialla uskomme, että verkkoyhteydet ovat avainasemassa yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisessa lapsille kaikkialla maailmassa, tarjoten mahdollisuuden opiskeluun, terveydenhuoltoon sekä lopulta työllistymiseen”, Robertson sanoo.  

Nokia on tehnyt UNICEFin kanssa jo vuosia yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa lasten olosuhteita myös digitalisaation avulla.  

Keniassa tehdyssä hankkeessa yhdistettiin 90 alakoulua internetiin. Koronapandemian sulkiessa koulut digitaalisen oppimateriaalin ja etäopetuksen tarve korostui. Hanke pystyi aiemmin tehdyn työn ansiosta tukemaan Kenian hallitusta sen etäkouluhankkeissa. 

Indonesiassa mobiilipohjainen sovellus lisäsi terveydenhuollon saatavuutta ja paransi rokotuskattavuutta. ”Uusimmassa yhteistyöhankkeessamme UNICEFin kanssa tuemme heikoimmassa asemassa olevia nuoria Marokossa oppimaan digi- ja yrittäjyystaitoja.” 

Riittävä palkka vanhemmille auttaa lapsia pysymään koulussa 

Lapsen oikeuksista ja yrityksistä puhuttaessa mainitaan usein lapsityövoiman käyttö. Robertson kertoo, että Nokiassa on nollatoleranssi suoraa tai välillistä lapsityövoiman käyttöä kohtaan. ”Tämä koskee niin omaa toimintaamme kuin tavarantoimittajiammekin. 

Vähentääksemme välillisen lapsityövoiman riskiä olemme sitoutuneet maksamaan sekä Nokialle että tavarantoimittajillemme työskenteleville sellaista palkkaa, jolla he voivat elättää perheensä niin, ettei lasten tarvitse keskeyttää koulunkäyntiään perheen elättämisen takia.   

 ”Hyvä alku, vielä paljon tehtävää” 

Suomen UNICEFin vastuullisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Outi Kauppinen kertoo, lapsen oikeuksien edistämisen järjestelmällisen toimeenpanon mekanismit puuttuvat vielä monilta osin edelläkävijäyritysten esimerkistä huolimatta. Vauhti on ollut hidasta valtavien globaalien muutosten, kuten ilmastonmuutoksen, rinnalla.  

”Lapsilla ei ole aikaa odottaa. Heidän oikeutensa pitää tunnistaa paremmin myös liiketoiminnassa. Meidän kaikkien vastuulla on varmistaa, että lapsilla on parhaat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa”, Kauppinen sanoo. 

Julkaistu27.10.2022