Siirry sisältöön

Työnantaja: Tue henkilöstöstäsi myös poikkeusoloissa – perheystävälliset käytännöt hyödyttävät kaikkia osapuolia

Tukemalla henkilöstöä poikkeusoloissa työnantaja pitää kiinni arvokkaimmasta pääomastaan – työntekijöistään. Perheystävällisistä käytännöistä kannatta pitää kiinni, sillä lasten hyvinvointi on suoraan yhteydessä siihen, miten vanhemmat jaksavat työelämässä.

Uutinen

UNICEF, kansainvälinen työjärjestö ILO ja YK:n tasa-arvojärjestö UN Women kannustavat työnantajia pitämään kiinni perheystävällisistä käytännöistä myös koronaepidemian aikana.

Huoli taloudesta
ja terveydestä

Monet yritykset ovat nyt kovilla. Lomautuksia ja YT-neuvotteluja käydään sellaisillakin aloilla, joita on yleisesti pidetty hyvin vakaina. Terveyttä koskevan huolen rinnalla kulkee huoli taloudellisesta tulevaisuudesta niin yritysten johdossa kuin työntekijöilläkin.

Koulujen siirryttyä etäopiskeluun ja päiväkoti-ikäistenkin siirryttyä isolta osin kotihoitoon  yhä useampi perhe ponnistelee jaksamisen kanssa. Yksinhuoltajille, erityislasten vanhemmille ja perheille, joilla on ennestään vaikeuksia, tilanne voi olla äärimmäisen raskas. Lasten hyvinvointi on suoraan yhteydessä siihen, miten vanhemmat jaksavat. Tässä tilanteessa työnantajan toimilla on suuri merkitys.

Vastuullinen toiminta auttaa pitämään kiinni
tärkeimmästä resurssista - henkilöstöstä

– Ymmärrämme yritysten taloudellisen huolen, mutta samalla haluamme kannustaa työnantajia tukemaan henkilöstöään ja pohtimaan liiketoimintapäätösten vaikutusta työntekijöiden perheille. Vastuullinen toiminta poikkeusoloissa auttaa yrityksiä pitämään kiinni arvokkaimmasta pääomastaan - henkilöstöstään, sanoo yritysyhteistyön johtaja Outi Mikkonen Suomen UNICEFista.

Työnantaja voi tukea monilla tavoilla perheellisiä työntekijöitään koronaviruspandemian aikana. UNICEF, kansainvälinen työjärjestö ILO ja YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ovat julkaisseet suosituksia työnantajille:

Suosituksia työnantajille:  

  • Tue henkilöstöäsi jakamalla oikeaa tietoa epidemiasta. Varo valeuutisia.
  • Arvioi, tukevatko työpaikkasi käytännöt työntekijöidesi ja heidän perheidensä jokapäiväistä elämää.
  • Varmista, että kaikilla työntekijöillä on oikeus samaan tukeen ilman syrjintää. Varmista myös, että eri tilanteessa olevat työntekijät tietävät, mitä tukea heille on tarjolla, ja että he osaavat hyödyntää tarjottuja tukitoimenpiteitä.
  • Suojaa työntekijät syrjinnältä ja sosiaaliselta leimautumiselta koronavirukseen liittyen.
  • Jos joustava työaika tai etätyö eivät ole mahdollisia, mieti, miten voit huomioida työntekijöidesi lastenhoitojärjestelyt poikkeusaikana.
  • Tue työntekijöitäsi sellaisten lastenhoitojärjestelyjen toteuttamisessa, jotka ovat epidemiatilanteessa turvallisia.
  • Huolehdi, että työntekijät ovat tietoisia hygieniaan liittyvistä ohjeistuksista ja että heillä mahdollisuus toimia niiden mukaan työpaikalla.
  • Kannusta työntekijöitäsi olemaan viipymättä yhteydessä terveydenhoitoon, mikäli heillä on kuumetta, yskää tai hengenahdistusta.
  • Huomioi johtamisessa ja esimiestyössä tilanteen työntekijöille aiheuttama stressi. Kannusta yhteisöllisyyttä rakentaviin käytäntöihin etätyössä.

UNICEF tukee
yrityksiä

– Lapsen oikeuksia edistävät toimet tukevat hyvän maineen rakentamista, parantavat riskien hallintaa ja takaavat yritykselle sosiaalisesti hyväksytyn tavan toimia. Sitoutuminen lasten hyvinvointiin auttaa myös rekrytoinneissa ja henkilöstön motivoinnissa, sanoo Outi Mikkonen.

UNICEF tekee yhteistyötä Suomessa lukuisten yritysten kanssa lapsen oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

Lisätietoa: https://www.unicef.fi/yritykset/yritysvastuu/

UNICEFin, ILOn ja UN Womenin ohjeet työnantajille koronakriisissä: https://www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf

Julkaistu1.4.2020