Siirry sisältöön

Lapsivaikutusten arviointi – parempia päätöksiä, vähemmän ikäviä yllätyksiä

Poliittisista päätöksistä seuraa usein yllättäviä kielteisiä vaikutuksia lasten elämään. On olemassa keino, jolla päätösten vaikutuksia lapsiin voi selvittää etukäteen: lapsivaikutusten arviointi.

Mirella Huttunen Näkökulma
Mirella Huttunen
Lapset pitävät toisiaan kädestä kiinni ulkosalla.
© UNICEF/Suomi2017/Hanna-Kaisa Hämäläinen

Tällä hetkellä päättäjät joutuvat tekemään päätöksiä tietämättä, miten päätös vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvointiin.

On kuitenkin olemassa keino, jolla päätösten vaikutuksia lapsiin voi selvittää etukäteen. Kyseessä on lapsivaikutusten arviointi.

Valitettavasti tätä keinoa ei vielä juurikaan käytetä. Siksi UNICEFin vaalitavoite on, että seuraava hallitus ja eduskunta ottaa tämän tärkeän työkalun järjestelmällisesti käyttöönsä.

Aktiivimallin valmistelussa
ei selvitetty vaikutuksia lapsiin

Tällä hallituskaudella esimerkiksi työttömyysturvan aktiivimallin valmistelussa ei tehty lainkaan lapsivaikutusten arviointia, kuten lapsiasiavaltuutetun toimisto huomauttaa

Kuitenkin aktiivimallilla, yhdessä aiemmin tapahtuneen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen kanssa, on selkeitä vaikutuksia lapsiin.  Pahimmillaan lapsi voi vanhemman lyhyiden työkeikkojen aikana joutua aina eri päiväkotiin tai ryhmään. 

Myös ulkomaalaislakiin on tehty muutoksia, joiden vaikutuksia lapsiin ei arvioitu etukäteen. Lopputulos on se, että pakolaisten perheenyhdistäminen on muuttunut erittäin vaikeaksi eikä perheenyhdistämispäätöksissä punnita riittävästi lapsen edun toteutumista.

Mitä niukemmat resurssit, sitä tärkeämpää
huolehtia oikeudenmukaisuudesta

Kuulemme koko ajan, ettei julkisen talouden resursseja voi lisätä. Mitä niukemmat resurssit, sitä tärkeämpää onkin huolehtia valintojen oikeudenmukaisuudesta.

Mihin Suomi kohdentaa kehitysapunsa? Miten vähennetään lapsiperheköyhyyttä kotimaassa? Miten varmistetaan jokaisen lapsen turvallinen kasvuympäristö päiväkodeissa ja kouluissa?

Nämä ovat kysymyksiä, joihin tuleva hallitus joutuu etsimään vastauksia.

Myös työllisyys- ja ilmastopolitiikalla on vaikutuksia lapsiin, jos ei suoraan, niin välillisesti ainakin.

Kielteiset vaikutukset
on tärkeää tietää etukäteen

Lapsivaikutusten arviointi on työkalu, jolla voidaan arvioida, mitä myönteisistä ja kielteisiä vaikutuksia hallituksen lakiesityksillä ja politiikkaohjelmilla on lasten elämään, olipa kyse sitten lasten vanhempiin vaikuttavista työllisyyspoliittisista päätöksistä tai suoraan lapsia koskevasta politiikasta, kuten päivähoito-oikeuden määrittämisestä.

Joskus kielteisiä vaikutuksia ei voida täysin välttää, vaikka ne tiedettäisiinkin etukäteen. Etukäteen niitä on kuitenkin helpompi ratkoa kuin tilanteessa, jossa ne selviävät yllätyksenä jälkikäteen.

UNICEFin tavoite tulevissa eduskuntavaaleissa on, että uusi hallitus ja eduskunta ottavat lapsivaikutusten arviointityökalun konkreettisesti käyttöön.

Jottei asia jää tyhjäksi kirjaukseksi seuraavaan hallitusohjelmaan, UNICEF esittää, että seuraavan hallituskauden aikana jokaisessa ministeriössä koulutetaan lapsivaikutusten arviointiin perehtyneitä asiantuntijoita ja että seuraava hallitus varmistaa lakien valmisteluvaiheessa riittävästi aikaa vaikutusten arviointiin.

Vaalikahvit porisevat parhaillaan ja kansanedustajaehdokkaat ovat tavattavissa turuilla ja toreilla.

Yksi tapa viedä edistää lasten hyvinvointia on kysyä ehdokkailta: Haluatko sinä tietää, mitä vaikutuksia päätöksilläsi on lasten ja perheiden hyvinvointiin? Jos haluat tietää mistä päätät, vaadi lapsivaikutusten arviointia jokaisesta lapsiin suoraan tai välillisesti vaikuttavasta esityksestä ennen kuin teet päätöksesi.

Lisätietoja

Lapsivaikutusten arvioinnin lisäksi UNICEF on asettanut tavoitteekseen, että seuraava hallitus parantaa pakolais- ja turvapaikanhakijalasten oikeuksia ja tekee johdonmukaista lapsen oikeudet turvaavaa kehityspolitiikkaa.
Lue lisää UNICEFin vaalitavoitteista

 

***

Julkaistu 28.3.2019
Otsikkokuva: © UNICEF/Suomi2017/Hanna-Kaisa Hämäläinen

Julkaistu28.3.2019