Siirry sisältöön
Hymyileviä nuoria.

Joko sinun kunnassasi kuuluu lapsen ääni?

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttaa jo 53 kuntaa eri puolilla Suomea, ja se tavoittaa yli puolet Suomessa asuvista lapsista.

Malli on kunnille tarkoitettu työväline. Se auttaa kuntia edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista. Malli on kunnille maksuton, ja kaikki lapsiystävällisyytensä kehittämisestä kiinnostuneet kunnat voivat hakea mukaan

Miksi Lapsiystävällinen kunta -mallia tarvitaan?

Suuri osa lasten hyvinvointiin vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa.  

Suomessakin on lapsia, jotka menevät nälkäisinä nukkumaan. Joka neljännen lapsen vanhemmalla on hoitoa vaativa päihde- tai mielenterveysongelma. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla on muita suurempi riski kokea syrjintää ja väkivaltaa. Vammaisten lasten oikeus tarvitsemiinsa palveluihin ei aina toteudu. 

Lapsiystävällinen kunta -mallin tuella kunta varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa tuen.  

Me aikuiset emme läheskään aina huomaa ottaa lapsia mukaan suunnittelemaan heille tärkeitä palveluja ja ympäristöjä. Emme muista tai osaa katsoa asioita lasten ja nuorten näkökulmista, vaikka haluamme heidän parastaan. 

Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntaa varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.

Hetkellisen avun sijaan pysyviä parannuksia

Lapsiystävällinen kunta -malli saa aikaan pysyviä muutoksia kunnan toimintatavoissa. Ne voivat olla konkreettisia parannuksia esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin tai siihen, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa.

Tärkeää on koko kunnan osaamisen ja ajattelutavan kehitys: lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, johon Suomi on sitoutunut.

Haluatko tietää lisää?

Lapsiystävällinen kunta -mallin oma digipalvelu esittelee laajasti mallin toimintaa ja sisältöjä.

Siirry digipalveluun »

 

Ota yhteyttä UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tiimiin

Sanna Koskinen, erityisasiantuntija
[email protected], 050 576 2293, Twitter: @sanna_kos

Erika Turunen, erityisasiantuntija
[email protected], 050 321 8625

Mikael Malkamäki, erityisasiantuntija
[email protected], 050 442 5242, Twitter: @mikaelmalkamaki

Elina Sirén, asiantuntija
[email protected], 040 588 4391, Twitter: @siren_elina

Oona Kareinen, asiantuntija
[email protected], 050 543 5032