Siirry sisältöön

Vastuullinen testamenttivarainhankinta Suomen UNICEFilla

Testamentissaan Suomen UNICEFia muistavat henkilöt ovat mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta lapsille.

Lahjoitusten turvin huolehdimme heikoimmassa asemassa olevien lasten terveydestä, ravitsemuksesta, koulutuksesta ja suojelusta kaikkialla maailmassa. Tältä sivulta löydät lisätietoa testamenttilahjoittamisen eettisistä periaatteista, joita Suomen UNICEF noudattaa.

Eettiset toimintatavat tarkoittavat testamenttilahjoitusten suhteen konkreettisesti muun muassa sitä, että kunnioitamme jokaisen lahjoittajan omaa, vapaata tahtoa ja päätöksen henkilökohtaisuutta. Tuomme esille testamenttilahjoittamisen mahdollisuuden Suomen UNICEFille, mutta testamenttilahjoituspäätöksen tulee kaikkineen olla lahjoittajan oma.

Mitä testamenttilahjoituksen tekeminen UNICEFille tarkoittaa käytännössä? 

Testamentin tulee täyttää tietyt lain muotoseikat, jotta se on lainvoimainen. UNICEFilla ei ole omia asiantuntijoita, jotka ohjaisivat testamentin laatimisessa, vaan neuvomme henkilön aina laatimaan testamentin asiantuntijan kanssa.

Testamenttilahjoitusta harkitseva saa halutessaan meiltä yhteystiedot asianajajalle, joka auttaa perusmuotoisen, normaalilaajuisen testamentin laatimisessa luottamuksellisesti ja veloituksetta. Nämä asianajajat auttavat UNICEFin testamenttilahjoittajia testamentin laatimisessa veloituksetta täysin vapaaehtoistyönä. 

Miten varmistamme, että testamentin tekevä henkilö on ymmärtänyt mitä lahjoittaminen UNICEFille tarkoittaa? 

UNICEF haluaa toimia kaikessa lahjoittamisessa erittäin vastuullisesti.  Kun henkilö on meihin yhteydessä testamenttiin liittyen, pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, että lahjoitusta harkitseva ymmärtää testamenttilahjoittamiseen liittyvät seikat. 

Lisäksi suosittelemme aina käyttämään alan asiantuntijaa testamentin laadinnassa. Asianajaja huolehtii, että testamentti täyttää varmasti kaikki muotoseikat, mutta myös pyrkii varmistumaan, että testamentin laatija on laatimassa testamenttia täydessä ymmärryksessä ja omasta, vapaasta tahdostaan. 

Miten UNICEF markkinoi testamenttilahjoittamista? 

Testamenttilahjoitus on yksi tapa tukea UNICEFin työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi muiden lahjoitustapojen rinnalla. Kerromme testamenttilahjoittamisen mahdollisuudesta suomalaisille markkinointiviestinnän keinoin kuten kampanjoimalla eri medioissa ja järjestämällä tapahtumia. Tarjoamme testamenttilahjoittamisen markkinoinnissamme pääasiallisesti mahdollisuuden tilata testamenttioppaamme, josta saa lisätietoa asiasta. Viestimme testamenttilahjoittamisen mahdollisuudesta myös työmme tukijoille esimerkiksi suora- ja telemarkkinoinnin keinoin.

Kohderyhmää ovat kaikki täysi-ikäiset suomalaiset, jotka voisivat olla kiinnostuneita muistamaan heikoimmassa asemassa olevia lapsia testamentissaan. Pyrimme kuitenkin välttämään viestimistä testamenttilahjoittamisesta kaikkein iäkkäimmille ikäryhmille, ja rajaamme yli 75-vuotiaat pois markkinointimme kohderyhmästä silloin kun se on mahdollista.

Ottaako Suomen UNICEF kantaa testamentattavan omaisuuden suuruuteen?

Suomen UNICEF ei koskaan ota kantaa testamentissa lahjoitettavan osuuden suuruuteen, vaan kannustamme lahjoittajaa itse miettimään, mitä tahoja hän haluaa testamentissaan muistaa ja minkä suuruisella osuudella omaisuudestaan. Testamentissa on siis mahdollista muistaa esimerkiksi Suomen UNICEFia testamentin laatijan tahdon mukaisella osuudella.

UNICEF ei ole asettanut testamenttilahjoituksen määrälle minimirajaa, vaan jokainen lahjoitus on tärkeä. 

Kuinka suuri osa lahjoitetuista testamenttivaroista loppujen lopuksi päätyy lapsen oikeuksien edistämiseen? 

UNICEFin työ on täysin riippuvainen vapaaehtoisista lahjoituksista, ja Suomessa kerätyistä varoista 94 % saadaan lahjoituksina yksityishenkilöiltä. Tämän vuoksi läpinäkyvyys ja varojen käytön tehokkuus on meille ensiarvoisen tärkeää, joten talouslukumme ovat aina julkisia ja kaikkien saatavilla.  

Vuonna 2022 Suomen UNICEF hankki varoja heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseksi 49,8 miljoonaa euroa. Kokonaistuotto oli Ukrainan sodan vuoksi ennätyskorkea. Peräti 88 % varoista meni lasten auttamiseen kaikkialla maailmassa, ja 12 % varoista käytettiin uusien tukijoiden sekä lahjoitusten hankkimiseen ja hallintoon.  

Millainen lainsäädäntö ohjaa testamenttilahjoittamista?

Suomen UNICEF noudattaa varainhankinnassa kansainvälisen UNICEFin eettisen varainhankinnan periaatteita, Suomen lainsäädäntöä sekä muita alaa Suomessa ohjaavia hyviä käytäntöjä ja suosituksia. Keskeisiä varainhankintaa ohjaavia lakeja maassamme ovat rahankeräyslaki, kuluttajansuojalaki, tietosuoja-asetus ja sitä täydentävä tietosuojalaki. Testamenttilahjoittamista säätelee perintökaari. 

Käsittelemme lahjoittajien tietoja luottamuksellisesti. Lahjoittajat voivat halutessaan tarkistaa omat tietonsa. Tietosuoja-seloste on verkkosivuilla avoimesti nähtävänä. 

Suomen UNICEF raportoi keräyskuluista ja varojen käytöstä kansainvälisten ja kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti vuosikertomuksen yhteydessä sekä rahankeräyslain vaatimusten mukaisesti poliisihallinnolle. Raportointitiedot ovat julkisia.