Siirry sisältöön
Lapsi ja aikuinen pesevät pyykkiä.

Puhdas vesi on elinehto

Luokka-asteet: 3.-6.
Oppiaineet: historia, maantieto, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Tutustua puhdasta vettä koskevaan kestävän kehityksen tavoitteeseen
• Ymmärtää, että puhdas vesi on elinehto
• Havaita, että puhtaan veden puute aiheuttaa haittoja

 

Ohje:

1. Katsokaa video Maailman suurin oppitunti 3 (4:44 min).


2. Ryhtykää tutkijoiksi. Yksi tapa edistää kaikkien yhteisiä kestävän kehityksen tavoitteita on uteliaisuus, asioiden tutkiminen ja tiedon etsiminen. Tutkimuskohteenne on vesi ja veden merkitys elämälle. Tutkikaa, miten puhdas vesi ja viemäröinti voivat vaikuttavat elämään. Voitte käyttää tutkimuksessa vihjeinä alla olevia kysymyksiä. Tutkimusaineistoa löydätte etsimällä tietoa esimerkiksi Unicefin verkkosivuilta, mistä löydätte myös vastauksia vihjekysymyksiin. Tutkimustulokset voi koota esimerkiksi ajatuskartaksi.


Tutkikaa ainakin:
• Kuinka usein/paljon päivän aikana itse käytätte vettä? Missä eri tilanteissa?
• Sanotaan, että “puhdas vesi on elinehto”. Selvittäkää, mitä tämä tarkoittaa.
• Mitä tarkoittaa sanitaatio eli viemäröinti? Miksi se on niin tärkeää?
• Mitä seurauksia puhtaan veden puutteella voi pahimmillaan olla?
• Mitä tarkoittaa YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 6 eli “Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille”?

Lisätietoa puhtaan veden tärkeydestä:
• Turvallinen vesi tarkoittaa, että vesi on puhdasta ja että sitä on katkeamattomasti saatavilla kotona tai sen lähettyvillä.
• Veden niukkuus rajoittaa sekä juomaveden saatavuutta että perushygienian harjoittamista. Kilpailu vedestä nostaa veden hintaa ja ruokkii konflikteja.
• Likaisen veden myötä muun muassa kolera ja ripuli leviävät helposti. Päivittäin satoja lapsia kuolee vesivälitteisiin tauteihin.
• Veden niukkuus uhkaa erityisesti tyttöjen kouluun pääsyä kehittyvissä maissa, sillä naiset ja lapset ovat usein vastuussa veden keräämisestä. Pitkät vedenkantomatkat altistavat lapset myös turvallisuusriskeille ja hyväksikäytölle. Turvallinen vesi on oikeus, ei etuoikeus.
• Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä. Puhtaan veden saaminen vaikuttaa myös tähän

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.