Siirry sisältöön

Mitkä ovat minun oikeuteni ja vahvuuteni? 7.-9.-lk

Luokka-asteet: 7.-9.
Oppiaineet: katsomusaineet, terveystieto, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet: 

  • Huomata, että jokaisen omat vahvuudet pääsevät paremmin esiin, kun lapsen oikeudet toteutuvat. 
  • Tutustua lapsen oikeuksiin ja tunnistaa omia vahvuuksia.  
  • Huomata, että jokaisella on keinoja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. 

 

Opettajan ohje:  

1. Jaa oppilaille oppilaan ohje tehtävään. Tehtävän voi tehdä yksilötehtävänä, pareittain tai pienryhmissä.  

 

2. Keskustelkaa tehtävän tekemisen jälkeen yhteisesti:  

  • Oliko lapsen oikeuksissa jotakin uutta tai yllättävää? 
  • Mitkä lapsen oikeuksista toteutuvat mielestänne jo hyvin? Suomessa? Entä maailmalla? 
  • Tietävätkö kaikki lapset ja nuoret jo omista oikeuksistaan?  
  • Mitkä voisivat olla hyviä keinoja edistää lapsen oikeuksien toteutumista? 

 

3. Voitte halutessanne jatkaa työskentelyä toteuttamalla oppilaiden keksimiä keinoja kertoa lapsen oikeuksista muille. Voitte esimerkiksi valmistella lyhyen tiivistyksen lapsen oikeuksista ja koota yhteen oppilaiden ideat lapsen oikeuksien edistämisestä kevätjuhlaan tai koulun yhteiseen aamunavaukseen.  

Lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoitus on turvata lapsen oikeuksien toteutuminen. Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia maailman lapsia, mutta se ei toteudu kaikkialla. Lapsen oikeuksien sopimus on laadittu, jotta lasten oikeudet toteutuisivat kaikkialla. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman valtioiden välinen yhteinen sopimus, jota kaikkien aikuisten on noudatettava.  Lisätietoa: Lapsen oikeuksien sopimus tiivistettynä | UNICEF 

 

Lataa ja jaa Kympin todistus! 

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.