Siirry sisältöön

Ainutlaatuiset kädet -piirustustehtävä

Luokka-asteet: 1.-3.
Oppiaineet: katsomusaineet, kuvataide, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet: 

  • Tutustua lapsen oikeuksiin. 
  • Tunnistaa omia vahvuuksia. 

 

Ohje:

1. Jäljentäkää paperille (A4 tai A3) molempien käsienne ääriviivat. Ohjeista oppilaita kirjoittamaan piirustukseen vasempaan käteen viisi omaa erityispiirrettään: yksi jokaisen sormen kohdalle tai piirroksen ympärille. Erityispiirre voi olla esimerkiksi taito, luonteenpiirre, hassu ominaisuus tai oma kiinnostuksen kohde. 

Jos erityispiirteiden miettiminen tuntuu hankalalta, niiden sijaan voi myös piirtää pieniä kuvia itselle tärkeistä asioista. Niitä voivat olla esimerkiksi leikkiminen, uiminen, jäätelö tai unilelu.  

 

2. Ohjeista sen jälkeen oppilaita kirjoittamaan oikean käden kämmeneen sana “OIKEUS” ja jokaisen sormen kohdalle tai piirroksen ympärille lapsen oikeudet: terveys, koulu, turva, mielipiteet, vapaa-aika. Kerro oppilaille, että kaikilla lapsilla on oikeus terveyteen, kouluun, turvaan, mielipiteeseen ja vapaa-aikaan. Lisäksi Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus kuulla ja tietää omista oikeuksistaan. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan ketään lasta ei saa syrjiä esimerkiksi vamman, ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vanhempien taustan tai minkään muun tekijän perusteella.  

 

Lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoitus on turvata lapsen oikeuksien toteutuminen. Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia maailman lapsia, mutta se ei toteudu kaikkialla. Lapsen oikeuksien sopimus on laadittu, jotta lasten oikeudet toteutuisivat kaikkialla. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman valtioiden välinen yhteinen sopimus, jota kaikkien aikuisten on noudatettava.  Lisätietoa: Lapsen oikeuksien sopimus tiivistettynä | UNICEF 

 

3. Anna lopuksi jokaisen oppilaan esitellä jokin erityispiirteensä tai itselleen tärkeä asia koko luokalle tai parille. Jokainen on tärkeä juuri sellaisena kuin on! 

 

Lataa ja jaa Kympin todistus! 

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.