Siirry sisältöön

Pohjoismaiset yritykset edistämässä lapsen oikeuksia

kaksi lasta punaisissa vaatteissa istuu maassa ja hymyilee

Nordic Business Roundtables -dialogit kokosivat pohjoismaiset yritykset pohtimaan lapsen oikeuksien edistämistä yritysmaailmassa.

Tapahtumia järjestetettiin neljä ja niiden teemoina olivat digimaailma, ilmastonmuutos, monimuotoisuus ja osallisuus sekä lasten osallistaminen.

Pyöreän pöydän keskustelut kokosivat yhteen johtavat yritykset ja UNICEF-kumppanit Tanskasta, Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Ne tarjosivat foorumin lasten oikeuksien ymmärtämiseen ja edistämiseen liittyvien haasteiden, ideoiden ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiselle. 

Tarkoituksena on myös inspiroida laajempaa yritysyhteisöä edistämään lasten oikeuksia omassa liiketoiminnassa. Tapaamisten pohjalta mietitään, miten esiin nousevia haasteita voidaan ratkaista yhteistyöllä tulevaisuudessa.

Monimuotoisuustyön oltava johdon prioriteetti

Suomen UNICEF järjesti pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden yhdessä Nokian kanssa marraskuussa. Aiheena olivat monimuotoisuus ja osallisuus.

Avainhavainnot olivat:

 
1. Monimuotoisuustyön on oltava johdon prioriteetti, jotta se on tehokasta.

2. Työpaikan perheystävällisillä toimintatavoilla on suora yhteys lasten hyvinvointiin ja vanhempien kykyyn ja resursseihin huolehtia perheestään.

3. Ei riitä, että asetetaan vain sukupuoleen liittyviä tavoitteita esimerkiksi rekrytoinneissa ja johtoryhmäpaikoissa - on kiinnitettävä huomiota myös vähemmistöjen osallistamiseen.

4. Markkinoinnissa, mainonnassa ja tuotekehityksessä pitää kiinnittää erityistä huomioita stereotypioiden poistamiseen.

5. Lapsen oikeudet ja tarpeiden ymmärtäminen paremmin. Yritysten monimuotoisuuspäätökset vaikuttavat suoraan tulevien sukupolvien elämään ja mahdollisuuksiin.

Tilaisuuden yhteenveto ja parhaat opit ovat luettavissa kaikille yrityksille täällä: Creating Positive Futures for Children through Diversity and Inclusion

Tilaisuudessa mukana olivat Elisa, Equinor, Norsk Hydro, IKEA, the LEGO Group, Pandora, Nokia, Novo Nordisk, Rovio Entertainment Corporation, Toca Boca, Telia Finland.

Lasten digioikeudet, oikeudenmukainen siirtymä ja lasten osallistaminen - neuvoja pohjoismaisilta yrityksiltä muille yrityksille

Ensimmäinen keskustelutilaisuus pidettiin syyskuussa Tanskassa Legon ja UNICEFin isännöiminä. Tapahtuman yhteenveto ja neuvot yrityksille: Children’s Rights in the Digital Environment | UNICEF Danmark 

Lokakuussa keskusteltiin Ruotsissa IKEAn ja UNICEFin vetämänä. Teemana oli lasten hyvinvoinnin varmistaminen oikeudenmukaisessa siirtymässä vihreään talouteen. Tapahtuman yhteenveto ja neuvot yrityksille: A Child Rights Lense to Just Transitions.

Tammikussa keskusteltiin lasten osallistamisesta. Tilaisuutta isännöivät norjalainen Hydro ja UNICEF. Tapahtuman yhteenveto ja neuvot yrityksille: Involving children and children’s rights in business.