Vapaaehtoisten ohjausryhmä

Ohjausryhmä on vapaaehtoisista koostuva ryhmä, jonka tehtävä on vahvistaa yhteistyötä vapaaehtoisten välillä sekä vapaaehtoisten ja toimiston välillä. Se tuo vapaaehtoisten äänen kuuluviin toimiston vapaaehtoistoiminnan tiimille ja toimii neuvoa-antavana ryhmänä.

Ohjausryhmä osallistuu vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja edistää onnistuneiden toimintamallien levittämistä. Ryhmä valitsee vuosittain pari ajankohtaista teemaa, joita työstetään yhdessä toimiston tiimin kanssa. Esimerkkejä käsitellyistä aiheista ovat uusien vapaaehtoisten perehdyttäminen, vapaaehtoisryhmien vuosiraportointi, mitä vapaaehtoinen voi tehdä etäaikana sekä vapaaehtoisten kiittäminen, jonka tuloksena syntyi vuosittain jaettava InnostusTunnustus.

Ohjausryhmään kuuluu noin 10 vapaaehtoista eri taustaoilla ja eri puolilta maata. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, korkeintaan kaksi kautta peräkkäin. Vapaaehtoisten edustaja Suomen UNICEFin hallituksessa kuuluu myös ohjausryhmään. Ohjausryhmä käynnistettiin vuonna 2014 vapaaehtoisten aloitteesta ja tavoitteet ja toimintatavat suunniteltiin yhdessä toimiston kanssa.

Vuonna 2022 ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helka Lukka Espoon vapaaehtoisryhmästä. 

Ohjausryhmän tavoittaa sähköpostitse ohjausryhma[at]@unicef.fi