Siirry sisältöön

Tukea toimintaan!

vapaaehtoiset ottavat maksua vastaan toritapahtumassa.

Ohjeita UNICEF-vapaaehtoisille

Varainhankinta ja tilitys

UNICEFin työhön kerättyjen rahojen luotettava ja turvallinen käsittely on tärkeää. Tutustu siis huolella rahojen käsittely- ja tilitysohjeeseen (PDF), sekä tietoon Suomen UNICEFin taloudesta ja kuluviestinnästä.

 

Tapahtuman/ yleisötilaisuuden järjestäminen

Yleisötilaisuuden tapahtumajärjestäjänä sinun tulee selvittää, tarvitsetko lupia, hakemuksia, ilmoituksia tai vakuutuksen. Hae tietoa esim. kotikuntasi verkkosivuilta.

Tapahtumissa voi järjestää niin sanottuja pienarpajaisia ilman erityisiä lupia. Ennen arpajaisten suunnittelun aloittamista suosittelemme tutustumaan Poliisin verkkosivuilta löytyvään ohjeistukseen.

 

Turvallisuus ja hyvinvointi

Vapaaehtosten turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille sydämenasia. Tutustu siis turvallisuusohjeisiin (PDF) sekä tietoon vapaaehtoistoiminnan vakuutuksista (PDF).

Maailman suurimpana lapsijärjestönä on myös tärkeää, että otamme huomioon toimintamme vaikutukset lapsiin. Tutustu aiheeseen: Toimintaohje: Lasten turvaaminen vapaaehtoistoiminnassa (PDF).

 

UNICEF-brändi ja logo

Vapaaehtoisena esiinnyt UNICEFin logossa ja väreissä ja siten edustat globaalia, tunnettua ja luottettavaa toimijaa. Tutustu brändi- ja logo-ohjeisiimme (PDF).

 

Viestintä   

Pidetään huolta lasten turvallisuudesta ja oikeuksista! Vapaaehtoisten tapahtumissa ja viestinnässä pitää ottaa huomioon ohjeet valokuvaamisesta ja haastattelemisesta (PDF).

Suomen UNICEFin vapaaehtoisena olet mukana viemässä eteenpäin UNICEFin viestiä. Sosiaalinen media on yhä yleisempi ja tärkeämpi kanava, joten kokosimme muutaman vinkin avuksesi vapaaehtoisen someohjeeseen (PDF).

 

Uuden ryhmäläisen perehdytys

Tutustu hyviin vinkkeihin (PDF) uusien vapaaehtoisten kutsumiseksi mukaan sekä heidän perehdyttämiseensä. Lämmin ja ystävällinen vastaanotto on kaiken A ja O.

 

Henkilötietojen rekisteröinti

UNICEF-vapaaehtoisena sinä olet meille tärkeä, ja siksi pidämme hyvää huolta henkilötiedoistasi Tietosi ovat meillä turvattuina ja suojattuina. EU:n uutta tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 25.5.2018 alkaen. Asetus säätelee periaatteet, joiden mukaan henkilötietoja tulee käsitellä. Uuden tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen käsittely on meille entistä tärkeämpää ja tarkempaa. Vapaaehtoisryhmissä jäsenten henkilötietojen käsittely tapahtuu turvallisesti ohjeiden mukaan (PDF).

Halutessasi voit tutustua myös Tietosuojaselosteeseen, jossa kuvataan vapaaehtoisten henkilötietojen käsittelyä (PDF).

 

Ryhmien sopimukset ulkopuolisten kanssa

Vapaaehtoisryhmät voivat tehdä sopimuksia ulkopuolisten kanssa seuraavia sopimuksen teko-ohjeita (PDF) noudattaen. 

 

Ryhmien toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Vuoden alussa on hyvä laatia vapaaehtoisryhmälle oma toimintasuunnitelma, jotta ryhmän jäsenet saavat kuvan siitä, mitä on tulossa ja ryhmän voimavarat osataan jakaa oikein.

Toimintasuunnitelma 2023 (DOC)

Toimintakertomuksen tarkoitus on koota vuoden tulokset yhteen ja tehdä ne näkyväksi ryhmälle.

Toimintakertomus 2022 (DOC)
Toimintakertomus 2023 (DOC)