UNICEF-vapaaehtoiseksi voi tulla kuka tahansa, joka on kiinnostunut antamaan aikaansa ja osaamistaan maailman lasten hyväksi.

Vapaaehtoiset järjestävät erilaisia tapahtumia ja tempauksia omilla paikkakunnillaan. Tavoitteena on viestin vieminen ja varojen kerääminen lapsen oikeuksien edistämiseksi kaikkialla maailmassa.