Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista kouluissa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016) edellyttävät lapsen oikeuksien huomioimista sekä oppisisällöissä että koulun kaikessa toiminnassa. Myös lasten osallisuuden edistäminen on opetussuunnitelman keskeinen periaate. Lasten osallisuudella tarkoitetaan koulussa esimerkiksi sitä, että lapset otetaan mukaan koulun toiminnan suunnitteluun ja heidän näkemykset huomioidaan koulun toimintaa kehitettäessä.  

Suomen UNICEF toteutti lapsenoikeusperustaisen koulupilotin Kirkkonummella Vuorenmäen ja Masalan peruskouluissa vuosina 2017-2019. Kirkkonummi on ollut mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2016 lähtien. Pilotin tarkoituksena oli jalkauttaa uutta opetussuunnitelmaa, kehittää uusia työkaluja lapsen oikeuksien edistämiseen kouluissa, kehittää lapsenoikeusperustaista koulumallia ja tutkia tämän mallin soveltuvuutta Suomeen. Pilotin jälkeen koulut ovat jatkaneet kehittämistyötä itsenäisesti. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on koulu, jossa kaikki toiminta edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Pilotin oppeja hyödynnetään esimerkiksi Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Kirkkonumemlla kokeillaan parhaillaan lapsenoikeusperustaisuuden kehittämistä rehtoreita kouluttamalla. 

Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista oppimisympäristöissä ja ihmisoikeuskasvatusta 

Valtiolla on kansainvälisten sopimusten, kuten lapsen oikeuksien sopimuksen, perusteella velvollisuus huolehtia, että lapset saavat ihmisoikeuskasvatusta. Koulun henkilökunta ja opettajankouluttajat ovat avainasemassa lapsen oikeuksien toteutumisessa kouluissa. 

Suomen UNICEF on kehittänyt vuosien ajan lapsen ihmisoikeuskasvatuksen monimenetelmäistä ja osallistavaa pedagogiikkaa (katso esim. Lapsen oikeudet toiminnallisesti -opas ja materiaalisivumme) ja koordinoinut esimerkiksi vertailevan tutkimuksen lapsen ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikasta (Hassi 2016). 

Teemme myös yhteistyötä opettajankoulutuksen ja koulujen henkilökunnan täydennyskoulutuksen kehittämiseksi erilaisten hankkeiden ja verkostojen kautta. 

Vaikuttamistyön ohella teemme koulujen kanssa varainhankintayhteistyötä esimerkiksi UNICEF-kävelyn ja Päivätyökeräyksen kautta. Lisäksi kouluvierailijamme käyvät kouluissa kertomassa lapsen oikeuksista ja UNICEFin työstä ympäri maailmaa. Näihin kouluyhteistyön muotoihin voit tutustua täällä

Lue lisää

Miten lapsen oikeuksien toteutumista voidaan edistää kaikessa koulun toiminnassa? Tätä tutkittiin UNICEFin kaksivuotisessa pilottihankkeessa kahdessa peruskoulussa Kirkkonummella.
» Tutustu pilottiprojektin tuloksiin (PDF, 4 sivua)