Sukupuolielinten silpominen, jota kutsutaan myös tyttöjen ympärileikkaukseksi, rikkoo ihmisoikeuksia ja vahvistaa tyttöjen epätasa-arvoa. UNICEF taistelee perinnettä vastaan yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Mistä on kyse?

Tyttöjen sukupuolielinten silpominen, jota kutsutaan myös ympärileikkaukseksi, tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joissa ulkoiset synnytyselimet poistetaan osittain tai kokonaan muista kuin lääketieteellisistä syistä.
 
Tyttöjen sukuelimiä silvotaan eniten Länsi-Afrikasta Somaliaan asti ulottuvalla alueella sekä osissa Lähi-itää, kuten Jemenissä. Käytäntöä esiintyy kuitenkin myös Kaakkois-Aasiassa sekä maahanmuuttajaväestön keskuudessa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.
 
Yleensä operaatio suoritetaan 4 ja 14 ikävuoden välillä, mutta joskus myös aivan pienille lapsille, naimisiin aikoville naisille ja toisinaan raskaana oleville tai juuri synnyttäneille naisille.
 
Ympärileikkauksen vastainen työ tuottaa tulosta ja moni yhteisö on luopunut tavasta. Silti edelleen arviolta kolme miljoonaa tyttöä tai naista silvotaan joka vuosi. Tällä hetkellä elävistä naisista ja tytöistä noin 200 miljoonaa on ympärileikattu.

"Minä päätän itse", sanoo 15-vuotias Neshva Sa'ad Sudanista.

Rikkoo ihmisoikeuksia ja aiheuttaa terveyshaittoja

Tytöillä on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja parhaimpaan mahdolliseen terveyteen. 

Silpomiseen liittyy monia mahdollisia terveyshaittoja, joiden lisäksi käytäntö vahvistaa tyttöjen epätasa-arvoa.
 
Pahimmillaan silpominen voi aiheuttaa kuoleman verenvuotoon. Yleensä toimenpiteestä jää haava, joka ei parane. Tytöt kärsivät usein jatkuvista tulehduksista. Virtsaaminen ja sukupuoliyhdyntä ovat tuskallisia ja lapsen synnyttäminen on hengenvaarallista niin äidille kuin lapsellekin. Myös altistuminen hiv/aidsille lisääntyy, jos toimenpide suoritetaan likaisilla välineillä. 

Lisäksi kipu ja järkytys voivat aiheuttaa tytöille elinikäisen trauman.

Miksi tyttöjen sukuelimet silvotaan?

Kysymyksessä on sosiaalinen normi, tapa. Vanhemmat uskovat, että käytäntö on välttämätön, ja että lapselle koituu harmia, ellei sitä noudateta. Leikkaamattomia tyttöjä saatetaan syrjiä ja heidän voi olla mahdotonta päästä naimisiin.
 
Käytännön muuttamiseksi tarvitaan sitkeää työtä. Käytäntö voi loppua vasta, kun vanhemmat uskovat, ettei siitä pidättäytymisestä ole haittaa heidän tyttärilleen.

Mitä asialle tehdään?

Silpomisen vastaista työtä on tehty pitkään, useissa maissa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien. Aluksi korostettiin käytännöstä koituvia terveyshaittoja. 1990-luvuvulle tultaessa huomio oli siirtynyt silpomiseen ihmisoikeusrikkomuksena ja työssä alettiin keskittyä sosiaalisten normien murtamiseen.
 
Kokemus on osoittanut, että yhteisöissä tehtävä tiedotustyö on tehokkainta, jos ei puhuta ainoastaan silpomisesta, vaan laajemmin ihmisoikeuksista.

UNICEFin työ: yhteistyötä, tiedotusta ja mahdollisuus valita

UNICEFin tavoitteena on saada ihmiset keskustelemaan siitä, mitkä käytännöt estävät ihmisarvon toteutumista ja hyvinvointia ja miten asiaa voitaisiin muuttaa. Tätä keskustelua käydään ensin vertaisryhmissä ja sitten laajemmilla paikallisilla foorumeilla. Kaikki vaikuttajaryhmät, kuten uskonnolliset ja muut johtajat, kätilöt, opettajat ja vanhemmat on saatava mukaan.
 
Tärkeää, on että tytöt saavat tietoa omista vaihtoehdoistaan. Heidän on voitava itse muodostaa mielipiteensä asiasta.

Sosiaalisten normien muuttamiseksi tehtävän työn ohella tehdään yhteistyötä valtioiden kanssa, jotta ne kieltävät käytännön lainsäädännöllä ja valvovat, että leikkauksia suorittavat tahot joutuvat vastuuseen.

Työn tuloksia 

UNICEF ja YK:n väestörahasto UNFPA ovat kampanjoineet pitkään silpomisen lopettamiseksi 29 Afrikan ja Lähi-idän maassa, joissa käytäntö on yleisintä.
 
Työ tuottaa tulosta, yhä harvempi tyttö joutuu ympärileikatuksi. Järjestöjen helmikuussa 2013 julkistamien tutkimustulosten mukaan 36 prosenttia näiden maiden 15--19-vuotiaista tytöistä on ympärileikattu. Vanhempien naisten verrokkiryhmässä, 45--49-vuotiaissa, ympärileikattuja oli huomattavasti enemmän, 53 prosenttia.
 
Vuosina 2008-2013 lähes 10 000 yhteisöä 15 maassa luopui tyttöjen ympärileikkauksesta.

Aiheeseen liittyvää