UNICEF auttoi neuvotteluissa, kun yli 200 lapsisotilasta vapautettiin aseista ja univormuista Etelä-Sudanissa huhtikuussa 2018.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus kieltää alle 18-vuotiaiden lasten pakottamisen asevoimiin ja taisteluihin. Silti maailmassa arvioidaan olevan kymmeniätuhansia lapsisotilaita. UNICEF auttaa heitä pääsemään kotiin ja tekee työtä lasten värväämisen lopettamiseksi.

Kuka on lapsisotilas?

Lapsisotilaita ovat kaikki alle 18-vuotiaat, jotka ovat liittyneet armeijaan tai osallistuvat aseelliseen konfliktiin joko pakotettuina tai vapaaehtoisesti. Kaikki lapsisotilaat eivät kanna asetta. Monia käytetään esimerkiksi vakoojina, viestinviejinä, huolto- ja vartiointitehtävissä, kantajina, palvelijoina tai seksiorjina.

Missä maissa on lapsisotilaita?

Viime vuosina lapsisotilaita on käytetty esimerkiksi Syyriassa, Afganistanissa, Somaliassa, useissa Keski-Afrikan valtioissa, Burmassa, Kolumbiassa ja Filippiineillä. YK:n pääsihteeri julkaisee vuosittain raportin, jossa listataan maat ja aseelliset ryhmät, jotka käyttävät lapsisotilaita. 

Kuinka paljon lapsisotilaita on?

Lapsisotilaiden maailmanlaajuista määrää on vaikea arvioida. Se vaihtelee kulloinkin käynnissä olevien konfliktien mukaan. Lukuja on vaikea saada myös siksi, että niin entiset lapsisotilaat, heidän perheensä ja yhteisönsä kuin lasten värvääjät pelkäävät lasten osallisuuden raportoinnista koituvan ongelmia. UNICEFin käyttämän arvion mukaan lapsisotilaita on kymmeniätuhansia.

Onko lapsisotilaiden määrä vähentynyt?

Kyllä. Vielä vuonna 2006 lapsisotilaiden määräksi arvioitiin noin 300 000. 

Miksi lapsi lähtee sotaan?

Osa lapsisotilaista on siepattu kodeistaan ja pakotettu liittymään armeijaan, mutta moni on liittynyt itse. Näennäisen vapaaehtoisuuden taustalla on sosiaalisia ja taloudellisia syitä. Joskus armeijaan liittyminen on ainut vaihtoehto selviytyä ja saada ruokaa, eikä lapsi usein ymmärrä, millaisia seurauksia päätöksellä on.  

Miten UNICEF auttaa?

UNICEF auttaa lapsisotilaita pääsemään kotiin ja tekee työtä, jottei uusia lapsisotilaita värvättäisi.
 
Vuonna 2012 UNICEFin tuella kotiutettiin yli 5 300 lapsisotilasta. Näin UNICEF auttaa lapsisotilaita:

  • UNICEF on usein mukana neuvotteluissa, joissa neuvotellaan lapsisotilaiden vapauttamisesta.
  • Vapauttamista seuraa kotiuttaminen. Tämä on pitkä ja vaikea prosessi, sillä lapset ovat traumatisoituneita. UNICEF neuvoo paikallisia toimijoita kotiuttamisen järjestämisessä ja tukee keskuksia, joissa lapset saavat kuntoutusta.
  • Lapsisotilaat tarvitsevat apua myös kotiinpaluun jälkeen. Avun pitää hyödyttää koko ympäröivää yhteisöä, jotteivät ihmiset ala sortaa entisiä lapsisotilaita.

Näin UNICEF ennaltaehkäisee uusien lapsisotilaiden värväystä:

  • UNICEF vaikuttaa päättäjiin ja asellisten ryhmien johtajiin, jotta nämä noudattaisivat kansainvälisiä lakeja eivätkä hyväksyisi lapsisotilaiden käyttöä.
  • UNICEF valistaa perheitä ja yhteisöjä, jotta nämä eivät lähettäisi lapsia sotaan.
  • UNICEFin lastensuojelutyö pyrkii takaamaan kaikille lapsille turvallisen kasvuympäristön, jossa kenenkään ei ole pakko värväytyä lapsisotilaaksi saadakseen suojaa ja ruokaa.

Lapsen oikeuksien sopimus suojelee lasta sodankäynniltä

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtioita suojelemaan lapsia joutumasta mukaan aseellisiin selkkauksiin (artikla 38). YK:n Yleiskokous hyväksyi vuonna 2000 myös valinnaisen lisäpöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin konflikteihin, joka nosti pakollisen asevoimiin värväyksen ja vihollisuuksiin osallistumisen vähimmäisiän 15 vuodesta 18 vuoteen.UNICEFin kuukausilahjoittajana olet mukana vapauttamassa lapsia asevoimista eri puolilla maailmaa.

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi »


Aiheeseen liittyvää

UNICEF huolehtii lasten tulevaisuudesta myös asevoimista vapauttamisen jälkeen: